Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 01 tháng 08 năm 2015


Tin tức & sự kiện

KẾT QUẢ THI ĐUA TẠI THỊ XÃ VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH, CẤP BỘ NĂM HỌC 2014 - 2015

KẾT QUẢ THI ĐUA TẠI THỊ XÃ  VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH, CẤP BỘ  NĂM HỌC 2014 - 2015

            Ngày 16 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy có Quyết định số 3065/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2014-2015 và Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc khen thưởng các đơn vị đã có thành ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm