Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 04 tháng 10 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Thực hiện Công văn số 2220 /SGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT và Công văn số 1454/UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của UBND Thị xã Hương Thủy về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường thực hiện

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm