Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 28 tháng 11 năm 2014


Tin tức & sự kiện

Quyết định điều động giáo viên chấm thi HS giỏi lớp 9, khảo sát lớp 8

Quyết định điều động giáo viên chấm thi HS giỏi lớp 9, khảo sát lớp 8

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010 của UBND thị xã Hương Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

    THCS Thủy Thanh triển khai chuyên đề toán học "Nhận biết các tứ giác đặc biệt"

    Triển khai các chuyên đề chuyên môn là một trong những nội dung hoạt động được đánh giá là góp phần tích cực vào viện rèn luyện tay nghề, nâng cao và đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20-11, nhằm củng cố kiến thức trong chương I và là kiến thức trọng tâm phân môn hình học lớp 8 của học kì I, tổ Toán-TD-Mỹ thuật đã thực hiện chuyên ... Xem thêm

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm