Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 02 tháng 03 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Sẵn sàng cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Sẵn sàng cho cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Sau khi vòng thi Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp thị xã, Ban tổ chức cấp tỉnh đã chọn các thí sinh có điểm cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc thi (lấy từ điểm cao đến đủ số lượng) cấp tỉnh. Ban Biên tập website cung cấp danh sách để các trường tổ chức ôn ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm