Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 31 tháng 08 năm 2015


Tin tức & sự kiện

MỜI DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014 - 2015

MỜI DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014 - 2015

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT Hương Thủy Thời gian: 7h30, Thứ Năm, ngày 03 tháng 9 năm 2015 Lí do: Dự hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014 - 2015 Thành phần: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, UVBCH, UVUBKT CĐGD thị xã

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm