Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 07 tháng 03 năm 2021


Tin tức & sự kiện

THCS PHÚ BÀI: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

 THCS PHÚ BÀI: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào thực tiễn từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

    THCS THUỶ THANH: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

    Hoạt động trải nghiệm đã tạo cơ hội cho các em tiếp cận với thực tế, vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn góp phần phát huy khả năng sáng tạo, khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai Xem thêm

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc thị xã. Xem thêm