Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 01 tháng 04 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Thông báo triệu tập học viên Lớp "Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp "

Thông báo triệu tập học viên Lớp

Kính gửi: Các trường trực thuộc. Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân thị xã về việc đi học lớp bồi dưỡng chứng chỉ kế toán trưởng. Phòng GD&ĐT thông báo triệu tập Lớp  “Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng hành chính ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm