Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 31 tháng 05 năm 2016


Tin tức & sự kiện

Bạn sẽ lên nhận thưởng vị thứ mấy trong ngày 01 tháng 6 năm 2016?

Bạn sẽ lên nhận thưởng vị thứ mấy trong ngày 01 tháng 6 năm 2016?

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Phòng GD&ĐT tổ chức tổng kết, tuyên dương và phát thưởng học sinh giỏi quốc gia, tỉnh và học sinh giỏi thị xã đạt giải. 200 học sinh đạt giải cao trong các kì thi từ cấp thị xã trở lên sẽ được vinh danh tại Trung tâm ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm