Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 03 tháng 07 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Giấy mời tổng kết và trao giải vòng thi sơ khảo tại thị xã cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Giấy mời tổng kết và trao giải vòng thi sơ khảo tại thị xã cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thủy về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Thể lệ số 02/TL-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ban Tổ chức cuộc thi viết tổ chức buổi Lễ tổng kết và trao giải vòng thi sơ khảo tại thị xã.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm