Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 10 tháng 12 năm 2016


Tin tức & sự kiện

Danh sách học sinh Hương Thủy đủ điều kiện tham gia vòng 2 cuộc thi OSE cấp tỉnh

Danh sách học sinh Hương Thủy đủ điều kiện tham gia vòng 2 cuộc thi OSE cấp tỉnh

Kính gửi các trường TH, TH&THCS, THCS trực thuộc. Đề nghị các trường rà soát thông tin học sinh có trong danh sách đính kèm và gửi lại theo địa chỉ email: hoangdieu86 @gmail.com để chỉnh sửa và gửi cho BTC thi OSE trong ngày 09/12/2016. Ngày thi cụ thể vòng 2 (chưa có), BTC quốc gia sẽ chỉ định ngày thi cụ thể sau khi trường gửi thông tin xác minh học sinh dự thi. Trân trọng cảm ơn. Nguyễn Hoàng Diệu

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm