Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 21 tháng 11 năm 2018


Tin tức & sự kiện

Trường Mầm non Thủy Dương khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019

Trường Mầm non Thủy Dương khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi; thực hiện chương trình giáo dục mầm non góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích động viên tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

    Trường Mầm non Sao Mai, thị xã Hương Thủy tổ chức “Tết trồng cây” năm 2018

    Dân tộc ta có một cái Tết đặc biệt đó là “Tết trồng cây” một cái tết đầy ý nghĩa do Bác Hồ phát động vào mùa xuân năm 1960 “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước ngày càng thêm xuân” được nhân dân cả nước đồng lòng và hưởng ứng và trở thành nét đẹp văn hóa, phong trào sâu rộng lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Tết trồng cây có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần trong bảo ... Xem thêm

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm