Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 01 tháng 10 năm 2014


Tin tức & sự kiện

Mời nhận công văn

Mời nhận công văn

Văn bản của UBND Tỉnh nên Phòng GD&ĐT không có flie điện tử để gửi cho các trường. Vì vậy kính mời các trường cử người đến Phòng GD&ĐT để nhận công văn !

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm