Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 28 tháng 01 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Sẵn sàng cho cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Sẵn sàng cho cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm học 2014 - 2015

Cuộc thi Khoa học kĩ thuật được tổ chức nhằm khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu hoa học trong học sinh trung học đã diễn ra ở Thừa Thiên Huế từ năm 2011. Năm học này, thị xã Hương Thủy tiếp tục tham gia lần thi thứ 5 với 3 đề tài. Các nhóm học sinh đến từ Trường ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm