Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 13 tháng 12 năm 2017


Tin tức & sự kiện

Công văn đề xuất nhu cầu thiết bị năm 2018.

Công văn đề xuất nhu cầu thiết bị năm 2018.

Kính gửi: Các trường: TH;TH&THCS;THCS trực thuộc. Kính mời trường nhận Công văn đề xuất nhu cầu thiết bị năm 2018. KHẨN: Gửi bản mềm về địa chỉ: codo1986@gmail.com trước 11g00 ngày 05 tháng 12 năm 2017. Bản đóng dấu đỏ gửi về cô Nguyễn Hoàng Diệu trước ngày 08 tháng 12 năm 2017. Trân trọng!

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc Thị xã. Xem thêm