Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 17 tháng 01 năm 2022


Tin tức & sự kiện

Bà Ngô Thị Ái Hương trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Ngô Thị Ái Hương trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 30/12, HĐND thị xã Hương Thủy khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ các báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Hương Thủy. Có chức năng và nhiệm vụ quản lí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên 12 phường, xã thuộc thị xã. Xem thêm