Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 26 tháng 07 năm 2016


Đơn vị trực thuộc phòng

Cập nhật lúc : 10:50 04/09/2013  

THCS Thủy Châu