Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 02 tháng 12 năm 2015


Đơn vị trực thuộc phòng

Cập nhật lúc : 10:50 04/09/2013  

THCS Thủy Châu