Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 15 tháng 02 năm 2016


Đơn vị trực thuộc phòng

Cập nhật lúc : 10:50 04/09/2013  

THCS Thủy Châu