Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 24 tháng 03 năm 2019


Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 


Họ và tên: Võ Tuyến
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email: Email : vtuyen59@gmail.com 
Điện thoại: 0914210441
Địa chỉ: xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Chuyên môn :  Đại học Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Chính trị.
- Phụ trách chung. trực tiếp phụ trách các mặt: công tác tài chính-CSVC; công tác TCCB, tuyển sinh, văn bằng; công tác thanh tra; công tác thi đua, khuyến học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuyên môn cấp Tiểu học.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1203