Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 17 tháng 12 năm 2018


Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 


Họ và tên: Võ Tuyến
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email: Email : vtuyen59@gmail.com 
Điện thoại: 0914210441
Địa chỉ: xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Chuyên môn :  Đại học Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Chính trị.
- Phụ trách chung. trực tiếp phụ trách các mặt: công tác tài chính-CSVC; công tác TCCB, tuyển sinh, văn bằng; công tác thanh tra; công tác thi đua, khuyến học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chuyên môn cấp Tiểu học.

Tải file 1  

Số lượt xem : 908