Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''


Ngày 21 tháng 11 năm 2018


Các bộ phận

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

 
Trưởng bộ phận: Mai Đại Trọng
Chuyên môn Đại học sư phạm Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Thi đua, thanh tra
Điện thoại: 0914424375
Email: trongmd@yahoo.com.vn
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Thị Thủy 054.3852185 phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế thuylt@yahoo.com
2  Dương Văn Tý  054.3852185  phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế duongvanty@gmail.com 
...        
Tải file 1  

Số lượt xem : 806