Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 25 tháng 09 năm 2018


Các bộ phận

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

 
Trưởng bộ phận: Mai Đại Trọng
Chuyên môn Đại học sư phạm Tiểu học
Lĩnh vực phụ trách: Thi đua, thanh tra
Điện thoại: 0914424375
Email: trongmd@yahoo.com.vn
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Thị Thủy 054.3852185 phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế thuylt@yahoo.com
2  Dương Văn Tý  054.3852185  phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế duongvanty@gmail.com 
...        
Tải file 1  

Số lượt xem : 669