Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 01 tháng 12 năm 2020


Các bộ phận

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Bộ phận Tổ chức cán bộ

 
Trưởng bộ phận: Phan Văn Hưng
Chuyên môn Đại học sư phạm Thể dục
Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ, Thi đua, thanh tra
Điện thoại:
Email:
   
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email

       
...        
Tải file 1  

Số lượt xem : 4728