Thứ Hai, 23/11/2020

Buổi sáng

8h00: Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Phòng GD&ĐT 

Buổi chiều

Hoàn thiện hồ sơ PCGD thị xã để phục vụ kiểm tra tại Sở GD&ĐT

Thứ Ba, 24/11/2020

Buổi sáng

8h00: Tham gia xét xử tại Tòa án (Đ/c Hương)

8h00: Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kì họp thứ 10 tại hội trường UBND thị xã (Toàn thể cơ quan tham dự)

Buổi chiều

13h30: Dự lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại tại Trường THCS Thủy Vân

14h00: Sinh hoat chuyên môn cấp tỉnh tại trường MN Bình Minh (cụm: Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang)

15h30: Làm việc với Hội Khuyến học thị xã

Thứ Tư, 25/11/2020

Buổi sáng

8h00: Làm việc với Ban VH-XH HĐND tỉnh tại UBND thị xã (Đ/c Hương)

8h00:  Thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về thanh tra 03 trường trên địa bàn (Từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2020)

Buổi chiều

 Thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thanh tra 03 trường trên địa bàn (Từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2020)

Thứ Năm, 26/11/2020

Buổi sáng

08h00: Hội thảo về Thực hiện CT GDPT 2018 cấp Tiểu học đối với cấp Quản lý tại Hội trường Sở GD&ĐT

 Thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thanh tra 03 trường trên địa bàn (Từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2020)

Buổi chiều

 Thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thanh tra 03 trường trên địa bàn (Từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2020)

Thứ Sáu, 27/11/2020

Buổi sáng

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thanh tra 03 trường trên địa bàn (Từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2020)

Buổi chiều

14h00: Họp rà soát, triển khai một số nhiệm vụ công tác tại hội trường UBND thị xã (Đ/c Hương)

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế thanh tra 03 trường trên địa bàn (Từ ngày 25/11 đến ngày 27/11/2020)

Thứ Bảy, 28/11/2020

Buổi sáng

8h00: Ngày hội "An toàn giao thông - Kết nối cộng đồng" cấp thị xã tại Trung tâm VHTT thị xã

Chủ Nhật, 29/11/2020

Buổi sáng

7h30: Dự Lễ Vinh danh "Học sinh Danh dự toàn trường' tại Di Luân Đường - Quốc Tử Giám