Thứ Hai, 19/02/2018

Buổi sáng

- Nghỉ Tết Nguyên đán

Buổi chiều

- Nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Ba, 20/02/2018

Buổi sáng

- Nghỉ Tết Nguyên đán

Buổi chiều

- Nghỉ Tết Nguyên đán

Thứ Tư, 21/02/2018

Buổi sáng

- 7h00: Tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác" tại đường Thanh Lam, phường Thủy Phương

- Gặp mặt cơ quan đầu năm và đi thăm các đơn vị, nắm tình hình đầu năm.

Buổi chiều

- Đi thăm các đơn vị và nắm tình hình đầu năm.

Thứ Năm, 22/02/2018

Buổi sáng

- Đi thăm các đơn vị và nắm tình hình đầu năm.

Buổi chiều

 - Đi thăm các đơn vị và nắm tình hình đầu năm.

Thứ Sáu, 23/02/2018

Buổi sáng

- Họp Chi bộ cơ quan

Buổi chiều

- Hạn cuối các trường Báo cáo kết quả triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất – Năm 2018 về phòng GD&ĐT qua địa chỉ email:thoalevan@gmail.com