Thứ Hai, 01/03/2021

Buổi sáng

8h00: Họp cơ quan

Buổi chiều

14h00: Họp trực tuyến công tác đảm bảo ANTT, an toàn XH, an toàn giao thông tại UBND thị xã

Thứ Ba, 02/03/2021

Buổi sáng

8h00: Họp Đảng ủy cơ quan HĐND&UBND thị xã

8h00: Kiểm tra việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra ( theo KH)

Buổi chiều

14h30: Họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội \\\\\\\"Tự hào quê hương Việt Nam\\\\\\\" tại Hội trường Phòng GD&ĐT (theo GM)

Thứ Tư, 03/03/2021

Buổi sáng

8h00: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học trường TH Thủy Vân

Buổi chiều

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học trường TH Thủy Vân

14h00: Họp triển khai công tác lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 tại Hội trường Sở GD&ĐT

14h30: Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tại UBND thị xã

Thứ Năm, 04/03/2021

Buổi sáng

8h00: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học trường THCS Thủy Dương

8 giờ 30: Họp Ban tổ chức, Ban giáo khảo Hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học (Thành phần theo QĐ)

Thứ Sáu, 05/03/2021

Buổi sáng

Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cấp tiểu học tại Trường TH Thanh Toàn

Tập huấn trực tuyến sách giáo khoa lớp 2

Kiểm tra việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra trường học Xanh - sạch - sáng - an toàn( theo KH)

Buổi chiều

Tham dự Ngày hội đọc sách tại Trường TH&THCS Dương Hòa

Kiểm tra việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra trường học Xanh - sạch - sáng - an toàn( theo KH)