Thứ Hai, 11/12/2017

Buổi chiều

13 giờ 30: Kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên cuối năm của Chi bộ Phòng GD&ĐT

Thứ Ba, 12/12/2017

Buổi sáng

- 8h00: Tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái trong trường Tiểu học năm học 2017 - 2018 (TP:Các trường Tiểu học, mỗi trường cử 2 giáo viên nữ. Địa điểm: Tại trường TH Thủy Dương).

Buổi chiều

- 13h 30: Tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái trong trường Tiểu học năm học 2017 - 2018

Thứ Tư, 13/12/2017

Buổi sáng

- 7h30: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học trường TH (theo QĐ)

- 8h00: Tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái trong trường Tiểu học năm học 2017 - 2018

Buổi chiều

- 13h30': Tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em gái trong trường Tiểu học năm học 2017 - 2018

Thứ Bảy, 16/12/2017

Buổi sáng

- 7h 30': Ngày hội giao lưu an toàn giao thông và vẽ tranh cấp tiểu học (TP: 16 trường Tiểu học. Địa điểm: Tại trường TH Số 1 Phú Bài)

- 8hoo: SHCM cụm 1 tại trường TH Thủy Vân, môn Âm nhạc tại trường TH Số 2 Thủy Châu