Thứ Hai, 17/12/2018

Buổi sáng

Hội ý đầu tuần

Thứ Ba, 18/12/2018

Buổi sáng

8h00: Tổng kết, tập huấn công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học năm 2018 tại Sở GD&ĐT.

Nhận, kiểm tra bản kê khai tài sản cá nhân cấp Mầm non (bộ phận TCCB)

Buổi chiều

Nhận, kiểm tra bản kê khai tài sản cá nhân cấp Tiểu học, TH&THCS và THCS (bộ phận TCCB)

Thứ Tư, 19/12/2018

Buổi sáng

Tham gia tập huấn triển khai thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT và Thông tư 20/2018/TT-BGD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại Sở GD&ĐT (TP: Theo CV)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

14h00: Dự hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại UBND thị xã

Buổi chiều

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Thứ Năm, 20/12/2018

Buổi sáng

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Buổi chiều

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Thứ Sáu, 21/12/2018

Buổi sáng

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 

Buổi chiều

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 

Dự Hội nghị tổng kết nhóm chuyên môn dự án FFAV tại sở GD&ĐT

Thứ Bảy, 22/12/2018

Buổi sáng

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 

Buổi chiều

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1