Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 17 tháng 12 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:35 17/12/2018  

Tuần 51 năm 2018
Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/12/2018)

Hội ý đầu tuần

Thứ Ba
(18/12/2018)

8h00: Tổng kết, tập huấn công tác phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học năm 2018 tại Sở GD&ĐT.

Nhận, kiểm tra bản kê khai tài sản cá nhân cấp Mầm non (bộ phận TCCB)

Nhận, kiểm tra bản kê khai tài sản cá nhân cấp Tiểu học, TH&THCS và THCS (bộ phận TCCB)

Thứ Tư
(19/12/2018)

Tham gia tập huấn triển khai thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT và Thông tư 20/2018/TT-BGD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, PHT và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông tại Sở GD&ĐT (TP: Theo CV)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

14h00: Dự hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại UBND thị xã

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Thứ Năm
(20/12/2018)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Thứ Sáu
(21/12/2018)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tại các trường

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 

Dự Hội nghị tổng kết nhóm chuyên môn dự án FFAV tại sở GD&ĐT

Thứ Bảy
(22/12/2018)

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 

Các trường THCS tổ chức kiểm tra học kì 1 

Chủ Nhật
(23/12/2018)