Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 23 tháng 01 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:19 22/01/2018  

Tuần 4 năm 2018
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/01/2018)

Tham gia học Nghị quyết TW 6 (Huế, Trang, Thỏa, Trung, Diệu)

Tham gia học Nghị quyết TW 6 (Huế, Trang, Thỏa, Trung, Diệu)

Thứ Ba
(23/01/2018)

Thi học sinh giỏi tại THCS Thủy Phương

Thi học sinh giỏi tại THCS Thủy Phương

Thứ Tư
(24/01/2018)

Tham gia học Nghị quyết TW 6 (Hưng, Tý)

Chấm thi học sinh giỏi 

Tham gia học Nghị quyết TW 6 (Hưng, Tý)

13 giờ 30: Hội nghị Sơ kết cấp Tiểu học, tại Hội trường Phòng GD&ĐT

16 giờ 00: Tổ chức gặp mặt, chia tay CBQL cấp Tiểu học nghỉ hưu

Chấm thi học sinh giỏi 

Thứ Năm
(25/01/2018)

13 giờ 30: Hội nghị Sơ kết cấp Mầm non, tại Hội trường Phòng GD&ĐT

16 giờ 00: Tổ chức gặp mặt, chia tay CBQL cấp Mầm non nghỉ hưu

Thứ Sáu
(26/01/2018)

13 giờ 30: Hội nghị Sơ kết cấp THCS, tại Hội trường Phòng GD&ĐT

16 giờ 00: Tổ chức gặp mặt, chia tay CBQL cấp THCS nghỉ hưu

Thứ Bảy
(27/01/2018)
Chủ Nhật
(28/01/2018)