Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 21 tháng 10 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 09:57 15/10/2018  

Tuần 42 năm 2018
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/10/2018)

Hội ý đầu tuần

Thứ Ba
(16/10/2018)

- Kiểm tra công tác PCGD - XMC các xã phường (16 - 19/10)

- Hạn cuối nộp Báo cáo thống kê tặng mũ bảo hiểm cho HS lớp 1. (Các trường TH, TH&THCS)

Thứ Tư
(17/10/2018)
Thứ Năm
(18/10/2018)

- 7h30: Dự phiên làm việc về tình hình KT-XH phường Thủy Lương của UBND thị xã (Đ/c Bình)

- 13h30': Tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2018-2019.(TP: theo Kế hoạch; Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Hương Thủy) (Có thay đổi so với kế hoạch)

Thứ Sáu
(19/10/2018)

- 7h30': Tập huấn công tác bảo vệ trẻ em năm 2018 (TP: theo Kế hoạch số 394/KH-PGD&ĐT ngày 12/10/2018; Địa điểm: Hội trường Phòng GD).

- 8h00': Tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2018-2019. (TP: theo Kế hoạch; Địa điểm: Dự hoạt động thực hành tại trường Mầm non Sơn Ca và Trường Mầm non Thủy Dương)

- 13h30': Tập huấn công tác bảo vệ trẻ em năm 2018 (TP: theo Kế hoạch số 394/KH-PGD&ĐT ngày 12/10/2018; Địa điểm: Hội trường Phòng GD).

- 13h30': Tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2018-2019.(TP: theo Kế hoạch; Địa điểm: Hội trường trường MN Thủy Dương)

Thứ Bảy
(20/10/2018)
Chủ Nhật
(21/10/2018)