Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Năm 2017

Cập nhật lúc : 11:41 16/10/2017  

Tuần 42 năm 2017
Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/10/2017)
Thứ Ba
(17/10/2017)

- 7h00: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và Phong trào thiểu nhi năm học 2017-2018 (TP: GV-TPT Đội, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã).

- 13h00: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và Phong trào thiểu nhi năm học 2017-2018 (TP: GV-TPT Đội, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã).

Thứ Tư
(18/10/2017)

- 7h00: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và Phong trào thiểu nhi năm học 2017-2018 (TP: GV-TPT Đội, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã).

- 07h30: Sở GDĐT kiểm tra hoạt động GDNG lên lớp, An toàn trường học, dạy học TV1 CNGD và dạy Mỹ thuật đa phương tiện tại các trường MN,TH, TH&THCS, THCS trên địa bàn Hương Thủy.

- 13h00: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và Phong trào thiểu nhi năm học 2017-2018 (TP: GV-TPT Đội, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã).

Thứ Năm
(19/10/2017)
Thứ Sáu
(20/10/2017)
Thứ Bảy
(21/10/2017)

8h00: Sinh hoạt chuyên môn cụm 1 tại trường TH Thanh Lam

Chủ Nhật
(22/10/2017)