Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "


Ngày 17 tháng 01 năm 2022


Năm 2022

Cập nhật lúc : 08:19 10/01/2022  

Tuần 2 năm 2022
Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/01/2022)

Cập nhật tình hình dịch tễ tại các trường báo cáo UBND thị xã và Sở GD&ĐT

Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND thị xã.

Các đơn vị cập nhật và hoàn thành các báo cáo cuối HK 1 theo quy định;

14h00: Họp triển khai ra quân làm vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại UBND thị xã

15h30: dự Khánh thành Khu luyện tập Thể dục thể thao Tại Trường THCS THủy Dương (phân công).

Thứ Ba
(11/01/2022)

Cập nhật tình hình dịch tễ tại các trường báo cáo UBND thị xã và Sở GD&ĐT

Chấm thi học sinh giỏi lớp 9 tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã.

Chấm thi học sinh giỏi lớp 9 tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã.

Thứ Tư
(12/01/2022)

Cập nhật tình hình dịch tễ tại các trường báo cáo UBND thị xã và Sở GD&ĐT

Đại hội Hội Cựu giáo chức thị xã Hương Thủy tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã

9h00: tham gia Hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2022 tại UBND phường Thủy Lương (các đơn vị theo Thông báo số 01/TB-PGD&ĐT ngày 04/01/2022 của Phòng GD&ĐT).

Thứ Năm
(13/01/2022)

Cập nhật tình hình dịch tễ tại các trường báo cáo UBND thị xã và Sở GD&ĐT

Thứ Sáu
(14/01/2022)

Cập nhật tình hình dịch tễ tại các trường báo cáo UBND thị xã và Sở GD&ĐT

7h30: Dự Hội nghị Triển khai Kinh tế - xã hội thị xã năm 2022

Tham dự Tổng kết công tác Đảng năm 2021 của Đảng bộ cơ quan HĐND&UBND thị xã (Hội trường UBND thị xã; Toàn thể Đảng viên cơ quan)

Thứ Bảy
(15/01/2022)

Cập nhật tình hình dịch tễ tại các trường báo cáo UBND thị xã và Sở GD&ĐT

Chủ Nhật
(16/01/2022)

7 giờ 30: Ra quân vệ sinh môi trường chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, năm 2022: Toàn thể cơ quan

9h00: tham gia Hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2022 tại UBND phường Thủy Phương (các đơn vị theo Thông báo số 13/TB-PGD&ĐT ngày 10/01/2022 của Phòng GD&ĐT).