In trang

Tuần 9 năm 2021
Từ ngày 01/03/2021 Đến ngày 07/03/2021
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/03/2021)
8h00: Họp cơ quan
 
14h00: Họp trực tuyến công tác đảm bảo ANTT, an toàn XH, an toàn giao thông tại UBND thị xã
 
Thứ Ba
(02/03/2021)
8h00: Họp Đảng ủy cơ quan HĐND&UBND thị xã
8h00: Kiểm tra việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra ( theo KH)
 
14h30: Họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội \\\\\\\"Tự hào quê hương Việt Nam\\\\\\\" tại Hội trường Phòng GD&ĐT (theo GM)
 
Thứ Tư
(03/03/2021)
8h00: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học trường TH Thủy Vân
 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học trường TH Thủy Vân
14h00: Họp triển khai công tác lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 tại Hội trường Sở GD&ĐT
14h30: Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tại UBND thị xã
 
Thứ Năm
(04/03/2021)
8h00: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học trường THCS Thủy Dương
8 giờ 30: Họp Ban tổ chức, Ban giáo khảo Hội thi GVCN lớp giỏi cấp tiểu học (Thành phần theo QĐ)
 
 
Thứ Sáu
(05/03/2021)
Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cấp tiểu học tại Trường TH Thanh Toàn
Tập huấn trực tuyến sách giáo khoa lớp 2
Kiểm tra việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra trường học Xanh - sạch - sáng - an toàn( theo KH)
 
Tham dự Ngày hội đọc sách tại Trường TH&THCS Dương Hòa
Kiểm tra việc thực hiện kết luận của các đoàn kiểm tra trường học Xanh - sạch - sáng - an toàn( theo KH)
 
Thứ Bảy
(06/03/2021)
   
Chủ Nhật
(07/03/2021)