In trang

Bo sung Phu luc 01 cua de an vi tri viec lam
Cập nhật lúc : 09:34 30/08/2013

Đề nghị các trường bổ sung phụ biểu 01/BNV vào sau các phụ biểu của Đề án vị trí việc làm. Thời gian nộp: Chiều 30/8/2013

Đề nghị các trường bổ sung phụ biểu 01/BNV vào sau các phụ biểu của Đề án vị trí việc làm.

Thời gian nộp: Chiều 30/8/2013