In trang

Kết quả thi đua cấp tỉnh năm học 2012-2013
Cập nhật lúc : 05:04 12/08/2013

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác giáo dục và đào tạo thị xã Hương Thủy năm học 2012-2013, kết quả như sau:

I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc :     09 tập thể

1. Phòng GD&ĐT

2. Trường MN Thủy Dương

3. Trường TH số 2 Phú Bài

4. Trường THCS Thủy Phương

5. Trường MN Sao Mai

6. Trường TH số 1 Phú Bài

7. Trường THCS Phú Bài

8. Trường MN Bình Minh

9. Trường TH Số 1 Thủy Châu

 

II. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh :    13 cá nhân

1. Ông Lê Văn Trung, Giáo viên, Trường TH số 2 Phú Bài, cử biệt phái làm việc tại Phòng GD&ĐT.

2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Giáo viên, Trường THCS Thủy Phương

3. Bà Lê Thị Sen, Giáo viên, Trường MN Thủy Dương

4. Bà Võ Thị Diệu Phương, Giáo viên, Trường THCS Thủy Vân

5. Ông Phan Xuân Hướng, Giáo viên, Trường THCS Thủy Châu

6. Bà Bùi Thị Thu Thảo, Giáo viên, Trường TH Thủy Dương

7. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giáo viên, Trường TH  Dạ Lê

8. Bà Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng, Trường MN Sao Mai

9. Bà Trần Thị Dung, Hiệu trưởng, Trường MN Bình Minh

10. Ông Phạm Bá Hoàng, Hiệu trưởng, Trường TH Số 2 Phú Bài

11. Ông Nguyễn Thế Thanh, Phó Hiệu trưởng, Trường TH Số 1 Phú Bài

12. Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng, Trường THCS Phú Bài

13. Ông Nguyễn Hưng, Hiệu trưởng, Trường TH Số 1 Thủy Châu

 

III. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

a) Tập thể: 01 tập thẻ

Trường THCS Phú Bài

 

b) Cá nhân: 02 cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Hiệu trưởng, Trường MN Sao Mai

2. Bà Lê Thị Chanh, Phó Hiệu trưởng, Trường MN Thủy Dương

 

                                                                         

  Mai Đại Trọng