Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Môn Hóa học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.