Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 25 tháng 09 năm 2018


Giáo án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tư liệu phục vụ bài giảng

  1. Đây là bài giảng môn tiếng Anh lớp 11, được thiết kế bằng Powerpoint , có kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, các bạn có thể tải về dùng Windows ...