Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''


Ngày 07 tháng 03 năm 2021


Giáo án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tư liệu phục vụ bài giảng

  1. Đây là bài giảng môn tiếng Anh lớp 11, được thiết kế bằng Powerpoint , có kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, các bạn có thể tải về dùng Windows ...