Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 24 tháng 03 năm 2019


Phần mềm nguồn mở

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Những phần mềm nguồn mở

Total Commander hỗ trợ rất tốt FTP client, một tiện ích trao đổi files nhanh chóng và tiện lợi giữa các máy tính, cũng có thể upload files lên mạng với một số Host hỗ trợ FTP     ...