Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 13 tháng 12 năm 2017


Thông báo

Nộp báo cáo kết quả minh bạch tài sản 2014

  • Duyệt dự toán 2013
    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thuỷ bắt đầu duyệt dự toán năm 2013 vào thứ 5 ngày ...