Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Thông báo

Nộp báo cáo kết quả minh bạch tài sản 2014

  • Duyệt dự toán 2013
    Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thuỷ bắt đầu duyệt dự toán năm 2013 vào thứ 5 ngày ...