Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Thông báo

Mẫu đơn tuyển sinh các lớp đầu cấp học
Để phục vụ công tác tuyển sinh vào lớp 1, 6 và 10, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế ban hành mẫu đơn thống nhất toàn tỉnh. Theo yêu cầu của Sở ...