Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 13 tháng 12 năm 2017


Thông báo

Cập nhật lúc : 04:55 08/01/2015  

Báo cáo danh sách cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc

Đề nghị các trường báo cáo danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu năm 2016 ( theo mẫu), kèm bản photo sổ Bảo hiểm xã ội gửi về Phòng GD&ĐT ( bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 14/01/2015).

Tải file 1  

Số lượt xem : 2137