Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Thông báo

Cập nhật lúc : 04:55 08/01/2015  

Báo cáo danh sách cán bộ, viên chức nghỉ hưu năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc

Đề nghị các trường báo cáo danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu năm 2016 ( theo mẫu), kèm bản photo sổ Bảo hiểm xã ội gửi về Phòng GD&ĐT ( bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 14/01/2015).

Tải file 1  

Số lượt xem : 2331