Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 17 tháng 12 năm 2018


Thông báo

Cập nhật lúc : 09:36 06/05/2013  

Gửi danh sách đăng kí nguyện vọng tuyển sinh lớp 10
Thực hiện Công văn số 708/SGDĐT-KTKĐ ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường thực hiện như sau: Các trường căn cứ Công văn số 708/SGDĐT-KTKĐ ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Sở GD&ĐT để hướng dẫn học sinh đăng kí nguyện vọng vào các trường THPT, nhận phiếu đăng kí nguyện vọng của những thí sinh không trúng tuyển các năm trước. Lập danh sách đăng kí theo đúng mẫu đính kèm và gửi về Phòng 01 bản có đóng dấu xác nhận của hiệu trưởng, gửi bản mềm về địa chỉ email buihien121@gmail.com trong ngày 07/5/2013. Đề nghị các trường thực hiện đúng tiến độ.

Tải file 1  

Số lượt xem : 2117

Các tin khác