Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 22 tháng 11 năm 2017


Thông báo

Cập nhật lúc : 07:53 14/01/2015  

Nộp báo cáo kết quả minh bạch tài sản 2014

Kính gửi: Các trường trực thuộc

Phòng GD&ĐT đã có công văn số 348/PGD&ĐT  ngày 10/11/2014 về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014.

Hạn cuối nộp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 trước ngày 15/01/2015 theo biểu mẫu đã gửi các trường đính kèm công văn trên. Hiện tại một số trường đã nộp về Phòng GD&ĐT. Đề nghị những trường chưa nộp thực hiện việc nộp báo cáo về Phòng GD&ĐT - bộ phận tổ chức đúng thời gian quy định để tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

Số lượt xem : 948