Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 24 tháng 04 năm 2019


Thông báo

Cập nhật lúc : 10:06 23/11/2012  

Tổ chức có hiệu quả cuộc thi giao thông thông minh qua mạng internet
Đề nghị các trường THCS nghiên cứu công văn của Bộ GD&ĐT và của BTC cuộc thi giao thông thông minh qua mạng internet để tổ chức cuộc thi quý diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2012 theo đúng lịch

Số lượt xem : 1160

Các tin khác