Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Tin tức

THCS PHÚ BÀI: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho ...

Trang 3/13