Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Tin tức

Trường THCS Thủy Phù tổ chức Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ năm học 2019 - 2020
Thực hiện kế hoạch liên ngành số 05 /KHLN-TTVH-TT&TT-PGD&ĐT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Trung tâm VH-TT&TT và Phòng GD&ĐT thị xã về việc Tổ chức ...

Trang 6/13