Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 21 tháng 11 năm 2018


Tin tức

Trường Mầm non Thủy Dương khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo ...