Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 23 tháng 07 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 14:29 12/09/2016  

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THỊ XÃ HƯƠNG THỦY TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

Đ/c Nguyễn Minh Quang nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

      Vào sáng ngày 08/9, tại Hội trường Phòng GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục thị xã Hương Thuỷ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Duy Thao, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã; đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh; đồng chí Võ Tuyến, Thị ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT; các đồng chí trong lãnh đạo Phòng và Công đoàn giáo dục thị xã; các đồng chí UVBCH, UV UBKT CĐGD thị xã; các đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

      Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Quang – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, Chủ tịch CĐGD thị xã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017; nghe các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị. Đặc biệt là ý kiến phát biểu của các đồng chí: Võ Tuyến, Thị ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT; đồng chí Trần Duy Thao, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã.

      Năm học 2015 - 2016, Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Công đoàn Giáo dục Thị xã. Trong đó, chú trọng quan tâm công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

      Tình hình đời sống của cán bộ, đoàn viên tương đối ổn định, yên tâm công tác, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học.

      Năm học qua, nhìn chung, hầu hết đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong ngành chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn các cấp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm với nghề nghiệp, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ, học sinh có nhiều chuyển biến; nhiều phong trào được tổ chức triển khai với qui mô lớn, tham gia dự thi ở thị xã và ở tỉnh đạt kết quả cao.

      Nhiều cán bộ, giáo viên đã tích cực nghiên cứu, sáng tạo trong giảng dạy và quản lí, tiêu biểu: thầy giáo Phan Hữu Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 1 Thủy Phù; Nguyễn Văn Cần, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Phùng Hữu Kim Quân, giáo viên Trường THCS Thủy Dương; nhiều giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu đề tài tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng... Ngoài ra, các CĐCS thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, năm học qua đã kết nạp 31 đảng viên mới, tỉ lệ 39,3%, tăng 1,3% so với năm học trước; tổ chức kết nạp đoàn viên kịp thời, đúng Điều lệ, năm học qua đã kết nạp 15 đoàn viên mới.

      Hội nghị đã tuyên dương, vinh danh các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm học qua gồm:

      - Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen 01 cá nhân (đ/c Nguyễn Minh Quang);

      - LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân;

      - LĐLĐ thị xã tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 68 cá nhân;

      - CĐGD thị xã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 110 cá nhân;

      - Có 45/47 CĐCS xếp loại vững mạnh.

 

 Đ/c Trần Duy Thao  - Chủ tịch LĐLĐ thị xã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đ/c Nguyễn Minh Quang

 

Đ/c Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể


Đ/c Trần Duy Thao  - Chủ tịch LĐLĐ thị xã trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân

 

Đ/c Trần Duy Thao  - Chủ tịch LĐLĐ thị xã trao Giấy khen của LĐLĐ thị xã cho các tập thể


Đ/c Võ Tuyến  - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã trao Giấy khen của CĐGD thị xã cho các tập thể


Đ/c Nguyễn Minh Quang  - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT, Chủ tịch CĐGD thị xã trao Giấy khen của CĐGD thị xã cho các tập thể

       Về nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học mới nhấn mạnh:

      Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong năm học qua, Công đoàn Giáo dục thị xã và các CĐCS thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, đoàn viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi cán bộ, đoàn viên nắm vững chủ trương đổi mới của ngành; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực của đội ngũ.

      Công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn đồng cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên. Tăng cường vai trò tham gia quản lí của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe đối với nhà giáo và người lao động dưới nhiều hình thức. Tiếp tục rà soát hợp đồng lao động, các chế độ chính sách đối với đoàn viên và cán bộ công đoàn, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với chuyên môn và cấp có thẩm quyền giải. Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp đoàn viên khi gặp khó khăn. Giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ quỹ tình nghĩa, quỹ trợ tang.

      Chủ động tham gia quản lí, phối hợp chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trường học; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt chức năng giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

      Đẩy mạnh việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt - Quản lí tốt. Tích cực đổi mới công tác quản lí, phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      Chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức hội nghị theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá XI và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua, kí cam kết thi đua. Củng cố, kiện toàn đội ngũ ban chấp hành các CĐCS thiếu, thay đổi đảm bảo kịp thời.

      Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giao lưu giữa các công đoàn, tổ chức giải cầu lông truyền thống của ngành sau Tết Nguyên đán.

      Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức Công đoàn, hướng hoạt động về công đoàn cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý. Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, đặc biệt sinh hoạt CĐCS và tổ công đoàn.

      Triển khai có hiệu quả công tác nữ công, đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

     Quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

      Tăng cường công tác kiểm tra, UBKT tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và công tác tài chính của các công đoàn, kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp. Kịp thời giải quyết và phối hợp giải quyết thỏa đáng các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

      Hy vọng rằng, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ thị xã, CĐGD tỉnh, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo Phòng GD&ĐT, sự nỗ lực, đổi mới của BCH CĐGD thị xã, của các CĐCS và truyền thống đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong toàn ngành, CĐGD thị xã quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

                                                                                                                                  Mai Đại Trọng

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 618

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác