Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 26 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Cập nhật lúc : 08:38 03/03/2014  

Danh sách học sinh tham gia Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính cấp TH năm học 2013-2014

DANH SÁCH HỌC SINH THI VẼ TRANH TRÊN MÁY TÍNH
NĂM HỌC 2013- 2014
TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH TRƯỜNG LỚP ĐỊA ĐIỂM THI
1 1 Hoàng Thị Kim  Chi  TH Thủy Lương 5/4 TH Số 1 Phú Bài
2 2 Nguyễn Kim  Hiền TH Phú Sơn 4/1 TH Số 1 Phú Bài
3 3 Huỳnh Nguyễn Quốc   Hưng TH Thủy Lương 5/4 TH Số 1 Phú Bài
4 4 Phạm Lê Mai  Khanh TH Số 2 Phú Bài 5/3 TH Số 1 Phú Bài
5 5 Trần Nhật  Khánh TH&THCS Thủy Tân 5/2 TH Số 1 Phú Bài
6 6 Nguyễn Tuấn  Kiệt TH Số 2 Thủy Phù 5 TH Số 1 Phú Bài
7 7 Lê Thị Khánh Ly TH Số 1 Thủy Phù 5/1 TH Số 1 Phú Bài
8 8 Lê Minh  Quang TH Số 2 Phú Bài 5/1 TH Số 1 Phú Bài
9 9 Đào Duy  Thanh TH&THCS Thủy Tân 4/1 TH Số 1 Phú Bài
10 10 Đỗ Thị Thanh  Thanh TH Phú Sơn 4/1 TH Số 1 Phú Bài
11 11 Phan Thị Anh  Thư TH Số 2 Thủy Phù 5 TH Số 1 Phú Bài
12 12 Võ Văn  Tĩnh TH&THCS Dương Hòa 5 TH Số 1 Phú Bài
13 13 Nguyễn Thị Phương  Uyên TH Số 1 Thủy Phù 5/1 TH Số 1 Phú Bài
14 14 Chế Trần Như  Ý TH&THCS Dương Hòa 4/1 TH Số 1 Phú Bài
Danh sách này có 14 thí sinh.        
ANH SÁCH HỌC SINH THI VẼ TRANH TRÊN MÁY TÍNH
NĂM HỌC 2013- 2014
TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH TRƯỜNG LỚP ĐỊA ĐIỂM THI
1 15 Lê thị Thanh  TH Thủy Dương 5/2 TH Số 2 Phú Bài
2 16 Nguyễn Nhật  Hiếu TH Số 2 Thủy Châu 5/1 TH Số 2 Phú Bài
3 17 Nguyễn Thị Khánh  Hoài TH Dạ Lê 4/1 TH Số 2 Phú Bài
4 18 Đặng Thị Quỳnh  Hương TH Vân Thê 5 TH Số 2 Phú Bài
5 19 Trần  Khánh TH Thủy Bằng 4/1 TH Số 2 Phú Bài
6 20 Trần Quốc  Khoa TH Thủy Bằng 5/1 TH Số 2 Phú Bài
7 21 Phùng Thị Minh  Khuê TH Thanh Tân 5/1 TH Số 2 Phú Bài
8 22 Nguyễn Thị Kim  Liên TH Số 1 Thủy Châu 4/2 TH Số 2 Phú Bài
9 23 Dương Vũ Trà  My TH Số 1 Thủy Châu 5/4 TH Số 2 Phú Bài
10 24 Lê Thị Ni  Na TH Thanh Lam 4/1 TH Số 2 Phú Bài
11 25 Nguyễn Thùy  Ngân TH Thanh Lam 5/1 TH Số 2 Phú Bài
12 26 Trần Thị Thanh  Nhàn TH Thanh Toàn 5 TH Số 2 Phú Bài
13 27 Võ Văn  Nhân TH Số 2 Thủy Châu 5/2 TH Số 2 Phú Bài
14 28 Phan Đăng Hoàng Phúc TH Số 1 Phú Bài 5/4 TH Số 2 Phú Bài
15 29 Võ Nguyên Quang TH Số 1 Phú Bài 5/3 TH Số 2 Phú Bài
16 30 Nguyễn Cửu Minh Quân TH Thủy Vân 4 TH Số 2 Phú Bài
17 31 Phan Thiên Tân TH Cư Chánh 5/2 TH Số 2 Phú Bài
18 32 Nguyễn Thị Tâm Thi TH Dạ Lê 5/4 TH Số 2 Phú Bài
19 33 Nguyễn Thị Anh  Thư TH Thanh Toàn 5 TH Số 2 Phú Bài
20 34 Hồ Xuân Đoan  Thư TH Thủy Dương 4/1 TH Số 2 Phú Bài
21 35 Phạm Hồ Minh Thức TH Thủy Vân 4 TH Số 2 Phú Bài
22 36 Nguyễn Phúc Hoàng TH Cư Chánh 5/1 TH Số 2 Phú Bài
Danh sách này có 22 thí sinh.        

Yêu cầu các thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7g30.

- Điểm thi số 1: Trường TH Số 1 Phú Bài (Số 1213A đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài)

- Điểm thi số 2: Trường TH Số 2 Phú Bài (Số 34 đường Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài)

Thời gian:

- Từ 8g00 - 9g00: Học sinh thi vẽ tranh trên máy vi tính.

- Từ 9g15- 10g15: + Ban giám khảo chấm điểm.

                          + Học sinh giao lưu tại trường TH Số 1 Phú Bài.

- Từ 10g30: Tổng kết- phát thưởng tại Hội trưởng TH Số 1 Phú Bài.

                                                                                                                     Nguyễn Hoàng Diệu

Số lượt xem : 826

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác