Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 02 tháng 10 năm 2014


Tin giáo dục & đào tạo

Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy với những hoạt động trọng tâm chào mừng năm học mới

  • Tổ chức Cuộc thi KH&CN năm 2013
    Kính gửi: - Phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; - Các trường Trung học trực thuộc Sở GD-ĐT. Ngày 24 tháng 9 ...

  • Tin buồn
    Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục thị xã Hương Thủy vô cùng thương tiếc báo tin: Thầy giáo Nguyễn Thế Bình, giáo viên Trường Trung học cơ ...