Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 06 tháng 10 năm 2015


Tin giáo dục & đào tạo

Trường Tiểu học Thủy Vân phát động Tuần lễ học tập suốt đời
Thực hiện công văn số 314/PGD&ĐT Hương Thủy ngày 30 tháng 9 năm 2015 về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện thường xuyên đọc nhiều sách hay”, ngày 05/10/2015, Trường Tiểu học Thủy Vân đã tổ chức nói chuyện về tấm gương Bác Hồ với ...

  • Tin buồn
    Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục thị xã Hương Thủy vô cùng thương tiếc báo tin: Thầy giáo Nguyễn Thế Bình, giáo viên Trường Trung học cơ ...

  • Tổ chức Cuộc thi KH&CN năm 2013
    Kính gửi: - Phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; - Các trường Trung học trực thuộc Sở GD-ĐT. Ngày 24 tháng 9 ...