Dạy tức là học hai lần''


Ngày 29 tháng 07 năm 2014


Tin giáo dục & đào tạo

Kết quả thi đua năm học 2013-2014
Ngày 08/7/2014, Chủ tịch UBND thị xã đã có các quyết định công nhận các danh hiệu Thi đua. Chi tiết đính kèm.

  • Tổ chức Cuộc thi KH&CN năm 2013
    Kính gửi: - Phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; - Các trường Trung học trực thuộc Sở GD-ĐT. Ngày 24 tháng 9 ...

  • Tin buồn
    Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục thị xã Hương Thủy vô cùng thương tiếc báo tin: Thầy giáo Nguyễn Thế Bình, giáo viên Trường Trung học cơ ...