Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 04 tháng 03 năm 2021


Tin giáo dục & đào tạo

Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy tiếp tục thi đua “Dạy tốt – học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Ngành Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy tiếp tục thi đua “Dạy tốt – học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  • Tiếp sức cho học sinh nghèo
    Chiều 17/11, Công ty CP Đô thị nhà đất UB-Land, khu đô thị EcoPark (Hưng Yên) phối hợp với Phòng GD & ĐT TX. Hương Thủy tổ chức trao quà, học ...

  • BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC PHÍ
    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc,. Đề nghị trường tải file dưới đây để làm báo cáo gấp gửi Sở GD&ĐT.