Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "


Ngày 07 tháng 03 năm 2021


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 10:32 22/01/2021  

Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy tiếp tục thi đua “Dạy tốt – học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy tiếp tục thi đua “Dạy tốt – học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


1. Đặc điểm tình hình

Thị xã Hương Thủy có 48 trường, trong đó 18 trường  mầm non, 16 trường tiểu học, 3 trường TH&THCS,  9 trường THCS, 02 trường THPT và 11 cơ sở mầm non tư thục. Tổng số học sinh của các cấp là 25.060 em với tổng số 783 lớp.

Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn thị xã 43/48 trường, đạt tỷ lệ 89,6%. Trong đó: mầm non 13/18 trường đạt tỷ lệ 72,2%; tiểu học 16/16 trường đạt tỷ lệ 100%; THCS 12/12 trường đạt tỉ lệ 100%; THPT 2/2 trường đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay 02 trường đã trình hồ sơ đề nghị Tỉnh kiểm tra để công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia (MN Ánh Dương, MN Thủy Lương) được công nhận sẽ nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia 45/48 trường đạt tỉ lệ 93,75%.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, sự nỗ lực của toàn ngành, GD&ĐT thị xã đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Rõ nhất là ở quy mô trường lớp phát triển, đáp ứng đủ nhu cầu học tập của con em trong độ tuổi đi học; chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao; thị xã Hương Thủy được công nhận đạt chuẩn phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học đạt mức độ 3 và PCGD THCS đạt mức độ 2; tỷ lệ tốt nghiệp, kết quả học sinh giỏi các cấp đều tăng. Cơ sở vật chất, thiết bị được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học ngày càng đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác xã hội hóa giáo dục có những bước chuyển biến mạnh, công tác khuyến học đang lan tỏa từ gia đình, dòng họ, làng xã, cơ quan, đơn vị… góp phần tạo ra động lực rất quan trọng thúc đẩy chất lượng giáo dục trên địa bàn.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn

Một là, về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học. Biên chế giáo viên, nhân viên đủ theo quy định, chú trọng chất lượng. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp. Tiếp tục tạo điều kiện để giáo viên chưa đạt chuẩn tham gia đào tạo nâng chuẩn. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kỹ năng công tác cho cán bộ quản lý. Phối hợp tham mưu thực hiện công tác cán bộ, nhất là quy hoạch bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các trường.

Hai là, về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Từng đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để xây dựng nhà trường đạt được các tiêu chuẩn như: khuôn viên trường, khu phòng học, khu thực hành bộ môn, khu phục vụ học tập, khu hành chính quản trị, khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh; môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhà trường cần tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, đảm bảo diện tích phục vụ hoạt động dạy học và triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư CSVC, TBDH xây dựng trường chuẩn quốc gia tham mưu các cấp. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất có trọng điểm, trong đó đặc biệt chú ý ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn.

Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020, cần tiếp tục được đầu tư, nâng cấp toàn diện để duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn. Vì các đơn vị trường học này thường gặp khó khăn trong quá trình giữ chuẩn hoặc công nhận mới với nhiều nguyên nhân như: số lượng phòng học để đáp ứng nhu cầu dạy hai buổi/ngày còn thiếu; các phòng thực hành, phòng bộ môn, nhà hoạt động thể chất phần lớn chưa đảm bảo theo quy định; cơ sở vật chất sau nhiều năm được đầu tư đang có tình trạng xuống cấp, kinh phí cho sửa chữa còn hạn chế; sân chơi, bãi tập, hàng rào, cây xanh, thảm cỏ ở nhiều trường đã xuống cấp; thiết bị dạy học vẫn chưa đáp ứng đủ theo yêu cầu của bộ GD&ĐT.

Ba là, về đầu tư phát triển quy mô trường, lớp theo hướng chuẩn hóa

Tếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng, triển khai tốt kế hoạch phát triển hệ thống trường lớp theo hướng từng bước chuẩn hóa, đáp ứng được nhu cầu học tập theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Phấn đấu huy động các cháu đến nhà trẻ đạt trên 35%, mẫu giáo đến trường đạt trên 90%, riêng trẻ em 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở TH đạt 100% và THCS đạt >50%.

Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phấn đấu 100% các trường đều có đủ hệ thống phòng học, phòng chức năng và đủ các thiết bị theo yêu cầu của trường chuẩn quốc gia; trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư cho các trường theo lộ trình xây dựng đạt chuẩn, đồng thời soát xét hỗ trợ đầu tư các hạ tầng thiết yếu cho các trường đã đạt chuẩn phải đánh giá lại theo quy định.

  Bốn là, về nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

Làm tốt công tác tuyển sinh, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục. Dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức - kĩ năng, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh lưu ban, học sinh yếu kém về hạnh kiểm, học tập, học sinh bỏ học giữa chừng. Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, nhất là hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục - xóa mù chữ.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học từng bộ môn. Tỉ lệ học sinh học lực giỏi, khá được duy trì và tăng lên. Số lượng học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh tăng đều qua từng năm. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng, yêu quê hương đất nước cho toàn thể học sinh các cấp học.

Năm là, về đổi mới công tác quản lý

 Chỉ đạo các trường xây dựng triển khai kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành; chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh. Xây dựng và quản lý môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng. Tăng quyền chủ động cho trường học trong việc xây dựng tổ chức các hoạt động giáo dục mà trọng tâm là thực hiện chương trình, điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp đối tượng học sinh.

Tổ chức kiểm tra các đơn vị thông qua nhiều chuyên đề để nắm tình hình đồng thời tư vấn, thúc đẩy các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website của Ngành, đảm bảo công tác thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác về số liệu. Các đơn vị đã cập nhật đầy đủ nội dung thông tin trên Website của đơn vị trường đảm bảo theo yêu cầu và phát huy hiệu quả.

3. Kết quả đạt được

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn ngành, sự triển khai đồng bộ của  lãnh đạo các trường trên địa bàn thị xã, năm học 2019 - 2020 đã gặt hái được nhiều kết quả cụ thể:

Cấp Quốc gia:

- Cuộc thi viết thư  quốc tế UPU quốc tế 49: 02 giải “Cây bút triển vọng” (01 TH Dạ Lê, 01 THCS Thủy Dương)

- Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ:  01 giải Ba (THPT Phú Bài)

  - Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2020, đạt 04 giải Khuyến khích.

Cấp Tỉnh:

- Giải Toán trên máy tính cầm tay lớp 9: 01 giải Nhì, 05 giải Ba, 03 giải KK

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật: 2 giải Nhất, 01 giải Nhì, 07 giải Ba, 01 giải KK

- Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 05 giải Ba, 03 giải KK

- Cuộc thi sáng tác “Cảm nhận cuộc sống”: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 02 giải KK

- HS giỏi các môn văn hóa cấp THPT:

+ Ngữ văn: 03 giải Nhì, 09 giải Ba, 5 giải Kk

+ Địa lý: 01 giải Nhì, 05 giải Ba, 7 giải KK

+ Toán, MTCT lớp 12: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 7 giải KK

+ Lịch sử: 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 5 giải KK

+ Sinh học: 02 giải Ba, 2 giải KK

+ Tiếng Anh: 04 giải Nhì, 02 giải Ba, 6 giải KK

01 giải Nhì cấp tỉnh Cuộc thi Trường học Xanh - Sạch - Sáng

Thị xã đã công nhận 43 Tập thể Lao động tiên tiến, 1411 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 208 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, công nhận 09 Tập thể đạt Nhất, Nhì, Ba khối thi đua:

Nhất: THCS Thủy Phương,TH Dạ Lê, MN Sơn Ca

Nhì: THCS Thủy Dương, TH Số 1 Phú Bài, MN Bình Minh

Ba: THCS Phú Bài, TH Số 1  Thủy Phù, MN Thủy Thanh 2

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công nhận 12 Tập thể LĐXS, 01 Cờ Xuất sắc cấp Tỉnh và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công nhận 08 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 13 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (MN Thủy Dương); Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen ( Phòng GD&ĐT, THCS Thủy Phương); Cờ Thi đua của UBND tỉnh (THCS Thủy Phương)

Có thêm 4 trường được UBND Tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia: MN Phú Sơn, MN Vành Khuyên, THCS Thủy Châu, TH Thủy Bằng

 

Để duy trì và phát huy thành tích đã đạt được, GD&ĐT thị xã Hương Thủy tiếp tục thi đua “Dạy tốt – học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Số lượt xem : 61

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác