Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 18 tháng 06 năm 2018


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 00:00 26/09/2012  

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật năm học 2012-2013

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; - Các trường Trung học trực thuộc Sở. Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2012 – 2013, nhằm khuyến khích học sinh ở các trường trung học tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH); Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế hướng dẫn về tổ chức Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học năm học 2012-2013 như sau:


I. Công tác tổ chức

1.Mục đích, yêu cầu

1.1 Cuộc thi nhằm:

a) Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

b) Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của học sinh trung học;

d) Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

1.2. Tổ chức Cuộc thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, khoa học, khách quan, công bằng.

2. Nội dung và hình thức thi

2.1 Nội dung thi:

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình NCKH, kỹ thuật (gọi chung là dự án) thuộc 17 lĩnh vực được quy định dưới đây; dự án có thể của 01 tác giả (dự án cá nhân) hoặc của nhóm tác giả (gọi là dự án tập thể).

2.2 Hình thức thi:

Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo.

3. Yêu cầu đối với dự án dự thi

3.1 Đảm bảo tính trung thực trong NCKH; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

3.2 Nếu dự án dự thi là một phần của một dự án lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ dự án dự thi.

3.3 Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục và trong khoảng từ tháng 7 năm liền kề trước năm tổ chức Cuộc thi đến trước ngày khai mạc Cuộc thi 30 ngày.

3.4 Nếu dự án dự thi được nghiên cứu trong thời gian nhiều hơn 12 tháng thì chỉ đánh giá những phần việc được nghiên cứu trong thời gian năm diễn ra Cuộc thi.

3.5 Một dự án tập thể có không quá 03 học sinh là thành viên của nhóm nghiên cứu và không được phép đổi các thành viên khi đã bắt đầu thực hiện dự án.

3.6 Những dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.

3.7 Những dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi; những dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án

3.8 Dự án phải đảm bảo yêu cầu về trưng bày theo quy định của Ban Chỉ đạo Cuộc thi. Những vật không được phép trưng bày trong khu vực trưng bày của Cuộc thi sẽ được hướng dẫn sau.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm

Tải file

Số lượt xem : 1066

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Chưa có bình luận nào cho bài viết này