Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "


Ngày 19 tháng 08 năm 2018


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 01:52 11/10/2012  

Kiểm tra công nhận lại trường TH đạt chuẩn quốc gia và danh hiệu thư viện TH đạt chuẩn sau 5 năm


Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013; Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia à công văn số 1994/SGD&ĐT-GDTH ngày 4/10/2011 về việc Kiểm tra công nhận lại trường TH đạt chuẩn quốc gia và danh hiệu thư viện TH đạt chuẩn sau 5 năm, Sở GD&ĐT hướng dẫn kế hoạch kiểm tra công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và danh hiệu thư viện đạt chuẩn sau 5 năm, gồm các nội dung sau:


- Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường đã đạt chuẩn quốc gia và danh hiệu thư viện đã đạt chuẩn sau 5 năm ( đối với trường chuẩn từ năm học 2006 – 2007 trở về trước, đối với thư viện căn cứ vào thời gian được công nhận trên giấy chứng nhận danh hiệu, từ năm học 2011-2012 Sở GD&ĐT công nhận danh hiệu thư viện không có thời hạn) soát xét lại các tiêu chí của trường đạt chuẩn và danh hiệu thư viện trường học tự đánh giá và lập hồ sơ đề nghị Phòng GD&ĐT kiểm tra.

- Các Phòng GD&ĐT có kế hoạch đầu tư và thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra các trường đã đạt chuẩn và danh hiệu thư viện sau 5 năm theo các tiêu chuẩn đã quy định.

- Phòng GD&ĐT lập hồ sơ tất cả các trường được đề nghị công nhận lại sau 5 năm và danh hiệu thư viện sau 5 năm ( theo quy định) đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận lại, gửi cho Phòng GDTH trước 30/12/2012.

- Năm học 2011-2012 các Phòng GD&ĐT sau đã kiểm tra và có tờ trình đề nghị công nhận lại các trường đạt chuẩn sau 5 năm là: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Huế, Phú Lộc. Các Phòng đã kiểm tra và có tờ trình đề nghị công nhận lại danh hiệu thư viện trường phổ thông sau 5 năm là: Phong Điền, Hương Trà, Huế. Các đơn vị còn lại chưa kiểm tra đề nghị tiến hành kiểm tra theo quy định.

- Sở GD&ĐT kiểm tra thực tế những đơn vị đã có tờ trình bắt đầu từ tuần 2 tháng 10/2012 để đề nghị UBND tỉnh công nhận, cấp bằng lại trường đạt chuẩn sau 5 năm, Giám đốc Sở GD&ĐT công nhận, cấp giấy chứng nhận lại danh hiệu thư viện sau 5 năm và trao bằng, giấy chứng nhận vào đầu năm học 2013-2014.

Đề nghị các Phòng GD&ĐT chỉ đạo, đầu tư và có kế hoạch kiểm tra lại các trường đạt chuẩn và danh hiệu thư viện đạt chuẩn sau 5 năm đúng thời gian quy địnnh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách có hiệu quả./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Hoàng Đức Bình

Tải file

Số lượt xem : 1402

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác