Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "


Ngày 18 tháng 06 năm 2018


Tin giáo dục & đào tạo

Cập nhật lúc : 06:51 25/03/2013  

Thông báo khẩn: Chuyển địa điểm bồi dưỡng HS giỏi môn Vật lí, Địa lí 9 trong ngày 26/3/2013


Kính gửi các trường THCS

Ngày 26/3/2013, trường THCS Phú Bài tổ chức các hoạt động lớn tại sân trường và các phòng học, vì thế, Phòng GD&ĐT quyết định chuyển địa điểm lớp bồi dưỡng HS giỏi môn Vật lí và Địa lí về trường THCS Thủy Phương.

Đề nghị các trường có học sinh có tên dưới đây thông báo cụ thể địa điểm để tránh trở ngại công việc chung.

Đề nghị các học sinh vui lòng thông báo lại thông tin này cho các bạn cùng lớp biết.

 

TT Họ tên Lớp Trường Môn
1 Hồ Công Nam 9 TH&THCS Dương Hòa Địa lí
2 Nguyễn Anh Quốc Tài 9A THCS Phú Bài Địa lí
3 Phạm Thị Quỳnh Anh 9C THCS Phú Bài Địa lí
4 Nguyễn Thị Huế 9A THCS Phú Bài Địa lí
5 Nguyễn Thị Tuyết Ly 9D THCS Phú Bài Địa lí
6 Lê Phước Công Tráng 9A THCS Phú Bài Vật lí
7 Lê Thiện Quý 9A THCS Phú Bài Vật lí
8 Nguyễn Văn Linh 9A THCS Phú Bài Vật lí
9 Ngô Phước Quang Nhật 9A THCS Phú Bài Vật lí
10 Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh 9A THCS Phú Bài Vật lí
11 Võ Quốc Huy 9/2 THCS Thủy Châu Vật lí
12 Phạm Phước Trọng 9/5 THCS Thủy Châu Vật lí
13 Võ Trọng Lành 9/2 THCS Thủy Châu Vật lí
14 Phạm Thị Tuyền 9D THCS Thủy Lương Địa lí
15 Trần Quỳnh Như 9B THCS Thủy Lương Địa lí
16 Lê Hoàng Hải 9C THCS Thủy Lương Vật lí
17 Võ Khắc Quỳnh 9D THCS Thủy Lương Vật lí
18 Ngô Thị Kim Chi 9C THCS Thủy Phù Địa lí
19 Nguyễn Thị Hải 9/7 THCS Thủy Phương Địa lí
20 Hồ Thị Kiều Anh 9/7 THCS Thủy Phương Vật lí
21 Nguyễn Thị Lệ Huyên 9/4 THCS Thủy Phương Vật lí
22 Đặng Thị Nghi 9,3 THCS Thủy Thanh Địa lí
23 Chế Thị Cẩm Thu 9,3 THCS Thủy Thanh Địa lí

Trân trọng cảm ơn!

1 Phạm Thị Tuyền 03/03/1998 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9D THCS Thủy Lương Địa lí
2 Nguyễn Anh Quốc Tài 13/08/98 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9A THCS Phú Bài Địa lí
3 Phạm Thị Quỳnh Anh   Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9C THCS Phú Bài Địa lí
4 Trần Quỳnh Như 10/05/1998 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9B THCS Thủy Lương Địa lí
5 Nguyễn Thị Hải 09/01/1998 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9/7 THCS Thủy Phương Địa lí
6 Ngô Thị Kim Chi 28/01/1998 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9C THCS Thủy Phù Địa lí
7 Hồ Công Nam 13/07/1998 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9 TH&THCS Dương Hòa Địa lí
8 Đặng Thị Nghi 22/12/1998 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9,3 THCS Thủy Thanh Địa lí
9 Nguyễn Thị Huế   Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9A THCS Phú Bài Địa lí
10 Nguyễn Thị Tuyết Ly 22/7/98 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9D THCS Phú Bài Địa lí
11 Chế Thị Cẩm Thu 23/10/1998 Thừa Thiên Huế Kinh Nam 9,3 THCS Thủy Thanh Địa lí

Số lượt xem : 647

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác