Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 25 tháng 09 năm 2018


Hoạt động từ cơ sở

Cập nhật lúc : 1