Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''


Ngày 07 tháng 03 năm 2021


Hoạt động từ cơ sở

Cập nhật lúc : 09:24 26/01/2021  

TRƯỜNG MN THỦY DƯƠNG TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021


Thực hiện Công văn số 14/PG&ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy về việc tập huấn sinh hoạt chuyên môn mầm non năm học 2020-2021.

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày 22/01/2021 đến ngày 23/01/2021. Trường mầm non Thủy Dương tổ chức tập huấn sinh hoạt chuyên môn qua các nôi dung sau:

           1. Thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong trường mầm non

           2. Tích hợp giáo dục văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục mầm non

           3. Tích hợp giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe lồng ghép với giáo dục phát triển vận động.

           4. Tích hợp nội dung phòng chống bạo lực học đường vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

Việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thông qua các lớp tập huấn đã trở thành hoạt động trọng tâm hằng năm của nhà trường. Thông qua các hình thức bồi dưỡng này đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn.

MẦM NON THỦY DƯƠNG

Nguồn: Trường Mầm non Thủy Dương

Số lượt xem : 36

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác