Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''


Ngày 01 tháng 12 năm 2020


Tin từ các báo điện tử

Thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021
Nâng tỷ lệ huy động vào nhà trẻ; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào sự nghiệp giáo dục; đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học; chú ý theo dõi chương trình đổi mới sách giáo khoa ngay từ những ...