Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 07 tháng 03 năm 2021


Tin từ các báo điện tử

Khu vườn lịch sử
TTH - Đưa những mẩu chuyện, nhân vật đến gần hơn với học sinh theo một cách khác, Trường THCS Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) đã gắn kết học sinh với hoạt động trải nghiệm lịch sử.