Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 17 tháng 01 năm 2022


Tin từ các báo điện tử

Bà Ngô Thị Ái Hương trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 30/12, HĐND thị xã Hương Thủy khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Khu vườn lịch sử
    TTH - Đưa những mẩu chuyện, nhân vật đến gần hơn với học sinh theo một cách khác, Trường THCS Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) đã gắn ...