Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 21 tháng 10 năm 2018


Tin từ các báo điện tử

Cập nhật lúc : 1