Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "


Ngày 18 tháng 06 năm 2018


Tin từ các báo điện tử

Cập nhật lúc : 04:55 25/10/2012  

Điều động cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tự làm TBDH cấp THCS,THPT


Kính gửi: - Phòng Giáo dục các huyện, thị xã và thành phố Huế; 
               - Các trường THPT trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 6915/BGDĐT-VP ngày 18/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn tự làm Thiết bị dạy học cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.


Sở Giáo dục và Đào tạo điều động các Ông (Bà) có tên sau (theo danh sách đính kèm) tham gia tập huấn theo thời gian, địa điểm sau :

Thờì gian : Từ ngày từ 8 giờ ngày 30/10 đến hết ngày 31/10/2012

Địa điểm :  Khách sạn Lâm Ký, Số 119 - đường Quang Trung -Thành phố Hà Nội  - ĐT : 0915.161514 hoặc (04)33.616.588

Nội dung tập huấn  :

1. Tập huấn quy trình tự làm TBDH trong các trường THCS, THPT và hướng dẫn vận dụng TBDH tự làm vào các môn học.

2. Thảo luận góp ý tài liệu “ Hướng dẫn tự làm TBDH” cấp THCS, THPT

Kinh phí tham gia tập huấn : Thực hiện theo chế độ qui định hiện hành của Nhà nước.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện để các cá nhân có tên trên tham gia tập huấn đầy đủ và đúng thời gian quy định ./.

Tải file

Số lượt xem : 1194

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Chưa có bình luận nào cho bài viết này