Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 24 tháng 05 năm 2018


Tin tức

Cập nhật lúc : 07:12 02/08/2013  

Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo các chủ đề tích hợp

Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ hình thức dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; để tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2013-2014.
Thầy cô có thể tải toàn bộ nội dung công văn của bộ giáo dục: Tải về tại đây và tham khảo nội dung biểu mẫu ở dưới.

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống
thực tiễn dành cho học sinh trung học
1.      Họ và tên người đánh giá xếp loại:............................................... ………………
2.      Đơn vị công tác:.............................. ……....................................... ………………
3.      Mã số bài viết HS, nhóm HS được đánh giá:............................... ………………
4. Đánh giá và xếp loại: Đánh giá đến mức 0,25 điểm ở từng tiêu chí

Các mặt

Các yêu cầu

Điểm

Tình huống

1

Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn
(1 điểm)

 

2

Có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng của học sinh dự thi
(1 điểm),

 

3

Có thể giải quyết bằng kinh nghiệm của học sinh dự thi
(1 điểm)

 

Mục tiêu

4

Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết
(1,5 điểm)

 

5

Nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
(1,5 điểm)

 

Sáng tạo

6

Bài viết thể hiện được tính sáng tạo trong việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống
(3 điểm).

 

7

Bài viết thể hiện được sự khéo léo trong việc kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống
(3 điểm).

 

 
Điểm tổng cộng……………./10
Nhận xét chung (Ưu điểm, tồn tại)
......................................................................................................................................................................................................................................................
CÁCH XẾP LOẠI :  
a/ Loại giỏi: Điểm tổng cộng đạt từ 8,5 đến 10 và các yêu cầu 1; 6 phải đạt điểm tối đa
b/ Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 6,5 đến 8 và yêu cầu 1; 6 phải đạt điểm tối đa
c/ Loại TB:  Điểm tổng cộng đạt từ 5 đến 6 và các yêu cầu 1phải đạt điểm tối đa
d/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 4,5 trở xuống.
Kết quả xếp loại:........................................................................................................... 
                                                                               Người đánh giá xếp loại
(Ký tên)

Phụ lục II (Trang bìa)
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
                   Điện thoại:............................................................................;
Email:....................................................................................
          - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):
                   1. Trưởng nhóm:....................................................................
                             Điện thoại:...........................; Email:............................
                   2.............................................................................................
                   3.............................................................................................
          - Mã số Đề án của giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) do Chủ tịch Hội đồng thực hiện: ........................................................................................................
          ...............................................................................................................
 

Phụ lục III 
Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên
         
1. Tên dự án dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của dự án
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.
4. Ý nghĩa của dự án
Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
Cuộc thi Dạy học theo chủ đề Tích hợp
dành cho giáo viên trung học

  1. Họ và tên người đánh giá xếp loại:.... ………………
  2. Đơn vị công tác:................................ ……....................................... ………………
  3. Mã số Đề án của GV, nhóm GV được đánh giá:............................... ………………

4. Đánh giá và xếp loại: (đánh giá đến mức 0,25 điểm ở từng tiêu chí)

Các mặt

Các yêu cầu

Điểm

Mục tiêu
dạy học

1

Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông; (1 điểm)

 

Tính liên môn của
dự án

2

Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học; (1 điểm)

 

3

Chỉ rõ được các mục tiêu về kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học; (1 điểm)

 

Tính
thực tiễn

4

Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học; (1 điểm)

 

Tổ chức
dạy học

5

Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh; (1 điểm)

 

Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá

6

Vận dụng phương pháp dạy học làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh; (1 điểm)

 

7

Vận dụng phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh; (1 điểm)

 

Ứng dụng
CNTT

8

CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học; (1 điểm)

 

Kết quả
dạy học

9

Mức độ phù hợp về kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông (1 điểm)

 

10

Năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. (1 điểm)

 

 
Điểm tổng cộng……………./10
Nhận xét chung (Ưu điểm, tồn tại)
......................................................................................................................................................................................................................................................CÁCH XẾP LOẠI :  
a/ Loại giỏi: Điểm cộng đạt từ 8,5 đến 10 và các yêu cầu 2; 3; 6; 9 phải đạt điểm tối đa
b/ Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 6,5 đến 8 và yêu cầu 2; 3; 6 phải đạt điểm tối đa
c/ Loại TB:  Điểm tổng cộng đạt từ 5 đến 6 và các yêu cầu 2;3 phải đạt điểm tối đa
d/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 4,5 trở xuống.
Kết quả xếp loại:........................................................................................................... 
                                                                                Người đánh giá xếp loại
                                                                                              (Ký tên)

Số lượt xem : 7145

Có 1 bình luận cho bài viết này

nganngan0708@gmail.com(21:21 15/01/2014)
hay thì hay nhưng khổ nhất vẫn là không có lời giảiCác tin khác