Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Các trường

THCS Thủy Phương : 50 năm vững mãi một niềm tin
Lời BBT : Hôm nay, ngày 28/8/2011 , ngôi trường THCS Thủy Phương vừa tròn 10 năm kể từ ngày tái lập. Một thập kỉ trôi qua, thầy và trò của ...