Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 19 tháng 08 năm 2018


Các trường

THCS Thủy Phương : 50 năm vững mãi một niềm tin
Lời BBT : Hôm nay, ngày 28/8/2011 , ngôi trường THCS Thủy Phương vừa tròn 10 năm kể từ ngày tái lập. Một thập kỉ trôi qua, thầy và trò của ...