Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "


Ngày 17 tháng 01 năm 2022


Lịch tiếp công dân năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của cơ quan và lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 như sau:Chặng đường 25 năm thực thi UNCLOS của Việt Nam Ngày 16-11-1994 là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của luật pháp quốc tế khi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) bắt đầu có hiệu lực, trở thành cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các vấn đề liên quan đến biển và đại dương. Được coi là “Hiến pháp của đại ...