Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 26 tháng 05 năm 2016


Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file*
130/PGD&ĐT 25/05/2016 Công văn số 130/PGD&ĐT ngày ban hành 25/05/2016 cập nhật dữ liệu chương trình PMIS 6 tháng đầu năm 2016
128/GM 24/05/2016 Công văn số 128/GM ngày ban hành 24/05/2016 GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI HỘI CTĐ PHÒNG GD&ĐT LẦN THỨ II NHIỆM KÌ 2016 - 2021
127/GM-PGD&ĐT 23/05/2016 Công văn số 127/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 23/05/2016 Dự tổng kết, tuyên dương và phát thưởng học sinh giỏi thị xã, tỉnh và quốc gia năm học 2015 - 2016
18/HCTĐ 17/05/2016 Công văn số 18/HCTĐ ngày ban hành 17/05/2016 Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội Hội Chữ Thập Đỏ Phòng GD&ĐT nhiệm kỳ 2016-2021 (Phòng GD&ĐT đề nghị các Chi hội TH, THCS căn cứ TB để lập danh sách Đại biểu gửi về Phòng GD&ĐT qua Ema
123/PGDĐT 17/05/2016 Công văn số 123/PGDĐT ngày ban hành 17/05/2016 Kế hoạch hoạt động hè 2016 đối với giáo dục tiểu học
124/ PGD&ĐT 17/05/2016 Công văn số 124/ PGD&ĐT ngày ban hành 17/05/2016 cử đoàn cán bộ giáo viên và học sinh của các trường Tiểu học tham gia hội thi bơi học sinh Tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
125/PGDĐT 17/05/2016 Công văn số 125/PGDĐT ngày ban hành 17/05/2016 Rà soát dữ liệu EQMS và tập huấn trường học kết nối, quản lý dữ liệu trường tiểu học
120 /PGD&ĐT 16/05/2016 Công văn số 120 /PGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2016 triển khai thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT Quy định về điều kiện và đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
121/PGD&DDT 16/05/2016 Công văn số 121/PGD&DDT ngày ban hành 16/05/2016 học và thi các chứng chỉ ngôn ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc Châu Âu
118/PGD&ĐT 16/05/2016 Công văn số 118/PGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2016 Về việc tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
48/QĐ-PGD&ĐT 13/05/2016 Công văn số 48/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2016 Quyết định khen thưởng giải toàn đoàn HKPĐ 2 cấp năm học 2015 - 2016
49 /QĐ-PGD&ĐT 13/05/2016 Quyết định số 49 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2016 Về việc khen thưởng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2015-2016
116/PGDĐT 12/05/2016 Công văn số 116/PGDĐT ngày ban hành 12/05/2016 Đăng kí tài liệu dạy học theo bộ sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục cho học sinh lớp 1 năm học 2016-2017
47/QĐ-PGDĐT 11/05/2016 Quyết định số 47/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 11/05/2016 Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp Thị xã năm học 2015-2016
114/ PGD&ĐT 11/05/2016 Công văn số 114/ PGD&ĐT ngày ban hành 11/05/2016 chuẩn bị triển khai dạy học Ngoại ngữ ở cấp tiểu học năm học 2016-2017
115/ PGD&ĐT 11/05/2016 Công văn số 115/ PGD&ĐT ngày ban hành 11/05/2016 thông báo các giáo viên không tham gia tập huấn PPGD cho giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học
111/PGD&ĐT 10/05/2016 Công văn số 111/PGD&ĐT ngày ban hành 10/05/2016 Triển khai đánh giá Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá CC, VC, lao động NH 2015-2016
110/PGD&ĐT 09/05/2016 Công văn số 110/PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2016 V/v làm hồ sơ thanh toán kinh phí điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15 đên 60; điều tra tình hình phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và phổ cập
/PGD&ĐT 08/05/2016 Báo cáo số /PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2016 Báo cáo chất lượng đội ngũ năm học 2015-2016
107/ PGD&ĐT 05/05/2016 Công văn số 107/ PGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2016 hướng dẫn hoạt động hè năm học 2015 – 2016
103/PGD&ĐT 04/05/2016 Công văn số 103/PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2016 Tập huấn chương trình Quản lý nhân sự PMIS năm 2016
106 /PGD&ĐT 04/05/2016 Công văn số 106 /PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2016 cho phép Công ty cổ phần đào tạo Hoàn năng tổ chức cuộc thi tài năng Robot 2016 và kỹ năng ứng xử, phòng tránh bạo lực học đường
Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2015-2016 04/05/2016 Công văn số Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2015-2016 ngày ban hành 04/05/2016 Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2015-2016
950 /SGD&ĐT-KHTC 04/05/2016 Công văn số 950 /SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 04/05/2016 V/v kinh phí điều tra, thống kê số người mù chữ, tái mù chữ trong độ tuổi 15-60; điều tra, tình hình phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và phổ cập giáo dục THCS
101 /PGD&ĐT 28/04/2016 Công văn số 101 /PGD&ĐT ngày ban hành 28/04/2016 điều động giáo viên tham gia làm công tác Trọng tài điều hành giải Cầu lông CNVC-LĐ thị xã Hương Thủy năm 2016
102/PDDĐT 28/04/2016 Công văn số 102/PDDĐT ngày ban hành 28/04/2016 Tổ chức kiểm điểm và và triển khai thực hiện tình hình học tập và thi cuối khóa của các lớp chuẩn hóa năng lực cho giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC
99 /PGD&ĐT 26/04/2016 Công văn số 99 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/04/2016 hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016
12/CĐGD 26/04/2016 Công văn số 12/CĐGD ngày ban hành 26/04/2016 tham gia giải Cầu lông CNVC-LĐ mở rộng thị xã Hương Thủy năm 2016
100/PGD&ĐT 26/04/2016 Công văn số 100/PGD&ĐT ngày ban hành 26/04/2016 Về việc hướng dẫn công tác Thi đua cuối năm học 2015-2016
98/TB-PGD&ĐT 25/04/2016 Thông báo số 98/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 25/04/2016 Triệu tập giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia làm việc với đoàn khảo sát do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát về chế độ, ch&iac
55a/PGDĐT 25/04/2016 Công văn số 55a/PGDĐT ngày ban hành 25/04/2016 Triển khai Tiếng Việt Công nghệ lớp 1 năm học 2016-2017
801/SGD&ĐT-GDTrH 22/04/2016 Công văn số 801/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 22/04/2016 Tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề "Đi đường an toàn - cho ban cho tôi". Phòng GD&ĐT đề nghị các trường TH&THCS và THCS trực thuộc căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện.
879/SGDĐT-GDTrH 22/04/2016 Công văn số 879/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 22/04/2016 Học và thi các  chứng chỉ ngôn ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc Châu Âu
95/PGDĐT 21/04/2016 Công văn số 95/PGDĐT ngày ban hành 21/04/2016 Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối năm học 2015-2016 cấp tiểu học
94 /PGD&ĐT 19/04/2016 Công văn số 94 /PGD&ĐT ngày ban hành 19/04/2016 đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên năm học 2015-2016
92/ PGD&ĐT 19/04/2016 Công văn số 92/ PGD&ĐT ngày ban hành 19/04/2016 tập huấn về PPGD Tiếng Anh cho giáo viên Tiếng Anh cấp TH
94 / PGD&ĐT 19/04/2016 Công văn số 94 / PGD&ĐT ngày ban hành 19/04/2016 đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên năm học 2015-2016
03/CĐ - UBND 14/04/2016 Công điện số 03/CĐ - UBND ngày ban hành 14/04/2016 kính gửi các trường trực thuộc thực hiện theo công điện
15/CTĐ 13/04/2016 Công văn số 15/CTĐ ngày ban hành 13/04/2016 cung cấp số liệu chuẩn bị Đại hội hội CTĐ Phòng GD&ĐT nhiệm kì 2016-2021 
86/PGD&ĐT 13/04/2016 Công văn số 86/PGD&ĐT ngày ban hành 13/04/2016 tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
01KHLN/TTVHTT-PGD&ĐT 11/04/2016 Công văn số 01KHLN/TTVHTT-PGD&ĐT ngày ban hành 11/04/2016 tổ chức hội vẽ tranh “Quê hương Hương Thủy, Chợ quê ngày hội” năm 2016 (gửi các trường TH, TH&THCS và THCS)
84/GD&ĐT 11/04/2016 Công văn số 84/GD&ĐT ngày ban hành 11/04/2016 Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3
669/SGDĐT-GDTrH 05/04/2016 Công văn số 669/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 05/04/2016 Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Thủy Châu và TH Số 2 Phú Bài. Kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá
690_SGDĐT-GDTrH 05/04/2016 Công văn số 690_SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 05/04/2016 Tổ chức ngày Sách lần thứ 3
38/QĐ -PGD&ĐT 04/04/2016 Công văn số 38/QĐ -PGD&ĐT ngày ban hành 04/04/2016 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài, Ban phục vụ, Y tế giải Bơi Hội Khoẻ Phù Đổng cấp Tiểu học và THCS  thị xã Hương Thuỷ năm học 2015 - 2016  
82/PGDĐT 04/04/2016 Công văn số 82/PGDĐT ngày ban hành 04/04/2016 thực hiện đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016
658/SGDĐT-GDTrH 31/03/2016 Công văn số 658/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 31/03/2016 kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc năm 2016
00/PGD&ĐT 29/03/2016 Báo cáo số 00/PGD&ĐT ngày ban hành 29/03/2016 báo cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu năm 2017
77/PGD&ĐT 28/03/2016 Công văn số 77/PGD&ĐT ngày ban hành 28/03/2016 điều động cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn về phương pháp dạy học theo giáo trình I-Learn My Phonics và I-Learn Smart Start
11/QĐ-PGDĐT 26/03/2016 Quyết định số 11/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 26/03/2016 Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi Vẽ tranh trên máy tính cấp tiểu học
0000/GM 24/03/2016 Công văn số 0000/GM ngày ban hành 24/03/2016 Giấy mời dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam
31/ QĐ-PGD&ĐT 23/03/2016 Quyết định số 31/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/03/2016 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2015 – 2016      
32/ PGD&ĐT 23/03/2016 Công văn số 32/ PGD&ĐT ngày ban hành 23/03/2016 Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Thị xã Hương Thủy năm học 2015 – 2016 
72/PGDĐT 22/03/2016 Công văn số 72/PGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Kiện toàn Hội đồng trường
73/KH-PGDĐT 22/03/2016 Công văn số 73/KH-PGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
64/PGDĐT 16/03/2016 Công văn số 64/PGDĐT ngày ban hành 16/03/2016 Lịch chấm phong trào "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" học sinh tiểu học năm học 2015-2016
65/PGDĐT5 16/03/2016 Công văn số 65/PGDĐT5 ngày ban hành 16/03/2016 Lịch nghỉ giữa học kì 2 năm học 2015-2016 cấp tiểu học
67/PGD&ĐT 14 3 16/03/2016 Công văn số 67/PGD&ĐT 14 3 ngày ban hành 16/03/2016 Tập huấn khảo thí và kểm định chất lượng
23/QĐ-PGDĐT 14/03/2016 Quyết định số 23/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 14/03/2016 Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi Giao lưu phong trào Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp học sinh tiểu học năm học 2015-2016
24/QĐ-PGDĐT 14/03/2016 Quyết định số 24/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 14/03/2016 Thành lập Đoàn GV và HS tham gia Liên hoan biểu diễn nhạc cụ âm nhạc
62/KH-PGD&ĐT 14/03/2016 Công văn số 62/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 14/03/2016 Kế hoạch công tác KĐCLGD năm 2016 và định hướng đến năm 2020
60 /PGD&ĐT 09/03/2016 Công văn số 60 /PGD&ĐT ngày ban hành 09/03/2016 cử đơn vị tham gia biểu diễn văn nghệ phục vụ Đại hội Khuyến học thị xã Hương Thủy nhiệm kì 2016 - 2020.
22 /QĐ-PGD&ĐT 09/03/2016 Công văn số 22 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 09/03/2016 Thành lập Ban Tổ chức, Ban trọng tài, Ban phục vụ, Y tế giải Điền kinh cấp Tiểu học và THCS HKPĐ thị xã Hương Thuỷ năm học 2015 – 2016
59/PGD&&DT 08/03/2016 Công văn số 59/PGD&&DT ngày ban hành 08/03/2016 Điều động giáo viên tham gia trọng tài giải Việt dã thị xã Hương Thủy năm 2016
19/QĐ-PGD&ĐT 07/03/2016 Công văn số 19/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 07/03/2016 Quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi Vẽ tranh bằng máy vi tính học sinh tiểu học cấp Thị xã năm học  2015 - 2016  
12/QĐ-PGD&ĐT 05/03/2016 Công văn số 12/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/03/2016 thành lập Hội đồng coi, chấm thi kì thi Toán qua mạng internet cấp Thị xã năm học 2015 – 2016
15 /QĐ-PGD&ĐT 04/03/2016 Công văn số 15 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2016 Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình phổ cập bơi cấp Tiểu học năm học 2015 - 2016
397/SGD&ĐT-GDTH 04/03/2016 Công văn số 397/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 04/03/2016 Vẽ tranh bằng máy vi tính HS tiểu học cấp tỉnh năm học 2015-2016
57 / PGD&ĐT. 03/03/2016 Công văn số 57 / PGD&ĐT. ngày ban hành 03/03/2016 đề nghị phối hợp tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh cấp THCS dưới hình thức mô phỏng cuộc thi “Rung Chuông Vàng”.
58/PGD&ĐT 03/03/2016 Công văn số 58/PGD&ĐT ngày ban hành 03/03/2016 báo cáo số liệu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
52/PGD ĐT 29/02/2016 Công văn số 52/PGD ĐT ngày ban hành 29/02/2016 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2015-2016
339/SGDĐT-GDTrH 26/02/2016 Công văn số 339/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 26/02/2016 kế hoạch thi Hùng biện tiếng Anh THCS cấp tỉnh vòng chung kết năm học 2015-2016
51/ PGD & ĐT 26/02/2016 Công văn số 51/ PGD & ĐT ngày ban hành 26/02/2016 V/v chuẩn bị kiểm tra công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
45 /PGD&ĐT 25/02/2016 Công văn số 45 /PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2016 điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu HKPĐ 2 cấp năm học 2015 - 2016 
43/GTT-PGD&ĐT 24/02/2016 Công văn số 43/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2016 triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia họp chuẩn bị chương trình dạy bơi cấp Tiểu học năm học 2015-2016
239/QĐ-SGDĐT 24/02/2016 Quyết định số 239/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 24/02/2016 ban hành Quy định tạm thời việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính các phòng, ban thuộc Sở, Phòng GD&ĐT, các trường học trực thuộc Sở GD&ĐT v&ag
40/PGDĐT 23/02/2016 Công văn số 40/PGDĐT ngày ban hành 23/02/2016 Tập huấn phương pháp dạy học môn Âm nhạc tiểu học.
42/PGDĐT 23/02/2016 Công văn số 42/PGDĐT ngày ban hành 23/02/2016 Giao lưu học sinh Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp và kiểm tra công nhận trường đạt phong trào Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp năm học 2015-2016
41/ PGDĐT 23/02/2016 Công văn số 41/ PGDĐT ngày ban hành 23/02/2016 tổ chức Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính cấp tiểu học năm học 2015-2016
02/GM-YTHĐ 22/02/2016 Công văn số 02/GM-YTHĐ ngày ban hành 22/02/2016 Tập huấn phòng chống dịch bệnh ZIKA và Sốt Xuất Huyết cho CB Y tế các trường MN, TH, TH&THCS và THCS trực thuộc
07/QĐ-CĐGD 22/02/2016 Công văn số 07/QĐ-CĐGD ngày ban hành 22/02/2016 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Trọng tài giải cầu lông ngành giáo dục thị xã năm 2016
38 /PGD&ĐT 22/02/2016 Công văn số 38 /PGD&ĐT ngày ban hành 22/02/2016  Triển khai thực hiện việc lập hồ sơ hỗ trợ ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập
40KH/LN 16/02/2016 Công văn số 40KH/LN ngày ban hành 16/02/2016 kế hoạch tổ chức hội thi phụ trách Sao giỏi và liên hoan dân vũ lần thứ nhất cấp thị xã năm học 2015 – 2016. Giấy mời trực báo công tác Đội quý II năm học 2015 - 2016
224 /SGDĐT - GDTrH 05/02/2016 Công văn số 224 /SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 05/02/2016 thông báo kế hoạch (giai đoạn 2) của các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và ngôn ngữ sư phạm cho giáo viên Tiếng Anh của tỉnh Thừa Thiên Huế
219 /SGDĐT - GDTrH 04/02/2016 Công văn số 219 /SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 04/02/2016 thông báo kế hoạch ôn tập và thi cuối khóa cho các lớp chuẩn hóa giáo viên Tiếng Anh tại EUC
08/BC-PGD&ĐT 02/02/2016 Công văn số 08/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 02/02/2016 Báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016
000_ CD 02/02/2016 Công văn số 000_ CD ngày ban hành 02/02/2016
31 /PGD&ĐT 01/02/2016 Công văn số 31 /PGD&ĐT ngày ban hành 01/02/2016 điều động giáo viên tham gia trọng tài tại Lễ hội đua Trãi truyền thống thị xã Hương Thủy năm 2016
32/KH-PGD&ĐT 01/02/2016 Công văn số 32/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 01/02/2016 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
186/SGDĐT- VP 29/01/2016 Công văn số 186/SGDĐT- VP ngày ban hành 29/01/2016 kính gửi các trường trực thuộc để thực hiện
30 /GD&ĐT 27/01/2016 Công văn số 30 /GD&ĐT ngày ban hành 27/01/2016 Rà soát  chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017
25/PGDĐT 25/01/2016 Công văn số 25/PGDĐT ngày ban hành 25/01/2016 Tham gia cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota lần thứ V
20/PGD&ĐT 19/01/2016 Công văn số 20/PGD&ĐT ngày ban hành 19/01/2016 thành lập đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh để tham gia giải Cờ vua cấp Tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2015-2016
21 /PGD&ĐT 19/01/2016 Công văn số 21 /PGD&ĐT ngày ban hành 19/01/2016 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS: Thủy Dương, Thủy Thanh, Thủy Vân, Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, TH&THCS Thủy Tân, Dương Hòa cập nhật kế hoạch sử dụng thiết bị năm học 2015-2016
22/PGD&ĐT 19/01/2016 Công văn số 22/PGD&ĐT ngày ban hành 19/01/2016 Về việc tiếp tục quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
Mẫu kiểm kê 18/01/2016 Công văn số Mẫu kiểm kê ngày ban hành 18/01/2016 Kiểm kê tài sản
07/QĐ-PGD&ĐT 18/01/2016 Công văn số 07/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/01/2016 thành lập Hội đồng coi, chấm thi hùng biện tiếng Anh THCS cấp Thị xã vòng sơ khảo năm học 2015 – 2016
17/PGD&ĐT 18/01/2016 Công văn số 17/PGD&ĐT ngày ban hành 18/01/2016 cử cán bộ, giáo viên tập huấn giáo dục hướng nghiệp
50/SGD&ĐT-GDTrH 18/01/2016 Công văn số 50/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 18/01/2016 Tổ chức cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ 3, chủ đề: Chăm sóc sức khỏe nữ sinh. Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường TH&THCS và THCS thông tin nội dung cuộc thi trên đến GV và học s
00/GM-PGD&ĐT 18/01/2016 Công văn số 00/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 18/01/2016 Họp triển khai Kế hoạch tổ chức dạy bơi cho học sinh 5 trường Tiểu học
18/PGD&ĐT a 18/01/2016 Công văn số 18/PGD&ĐT a ngày ban hành 18/01/2016 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục của tỉnh
14/PGDĐT 15/01/2016 Công văn số 14/PGDĐT ngày ban hành 15/01/2016 Tham gia tập huấn phương pháp dạy học môn Âm nhạc tiểu học cấp tỉnh và triển khai tập huấn cấp Thị xã
15/PGD&ĐT 15/01/2016 Công văn số 15/PGD&ĐT ngày ban hành 15/01/2016 Về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Bính Thân và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2016.
49/GM-HĐĐ 14/01/2016 Công văn số 49/GM-HĐĐ ngày ban hành 14/01/2016 Giấy mời Hội nghị sơ kết công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2015 – 2016
06/QĐ-PGD&ĐT 14/01/2016 Công văn số 06/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2016 cử giáo viên tham gia giám sát kì thi Tiếng Anh qua mạng internet (IOE) tại Phòng GD&ĐT Phú Lộc năm học 2015 – 2016
000 12/01/2016 Báo cáo số 000 ngày ban hành 12/01/2016 Biểu phân tích điểm trường kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 đối với mầm non và Tiểu học
13 / PGD&ĐT 12/01/2016 Công văn số 13 / PGD&ĐT ngày ban hành 12/01/2016 Tổ chức kì thi Olympic Tiếng Anh qua mạng internet cấp Thị xã (2015 – 2016)
05/ QĐ-PGD&ĐT 12/01/2016 Quyết định số 05/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 12/01/2016 Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm thi kì thi Tiếng Anh qua mạng internet (IOE) cấp Thị xã năm học 2015 – 2016
10/PGD&ĐT 11/01/2016 Công văn số 10/PGD&ĐT ngày ban hành 11/01/2016 Về việc thực hiện Kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT.
18/SGD&ĐT-GDTX 11/01/2016 Công văn số 18/SGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 11/01/2016 Tiếp tục cập nhật số liệu PCGD
01/CĐGD 11/01/2016 Công văn số 01/CĐGD ngày ban hành 11/01/2016 kế hoạch và điều lệ tổ chức giải Cầu lông CNVC – LĐ ngành Giáo dục thị xã Hương Thủy năm học 2015 – 2016
14/HCTĐ PGD&ĐT 07/01/2016 Công văn số 14/HCTĐ PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2016 triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Bính Thân năm 2016
06 / PGD&ĐT 07/01/2016 Công văn số 06 / PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2016 tập huấn bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và bài võ cổ truyền trong các trường TH, TH&THCS và THCS
07/PGD&ĐT 07/01/2016 Công văn số 07/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2016 Báo cáo thực trạng huy động năm học 2015-2016 và kế hoạch nhân sự năm học 2016-2017
03./PGD&ĐT 06/01/2016 Công văn số 03./PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2016 tập huấn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trung học cơ sở
05/ PGD&ĐT 06/01/2016 Công văn số 05/ PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2016 thi hùng biện tiếng Anh THCS cấp thị xã năm học 2015-2016
01/GD&ĐT 04/01/2016 Công văn số 01/GD&ĐT ngày ban hành 04/01/2016 Báo cáo số liệu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017
04./PGD&ĐT 04/01/2016 Công văn số 04./PGD&ĐT ngày ban hành 04/01/2016 tập huấn phương pháp giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lí và giáo viên cấp trung học cơ sở
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 31/12/2015 về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
435/PGD&ĐT 30/12/2015 Công văn số 435/PGD&ĐT ngày ban hành 30/12/2015 gửi kết quả thi IOE cấp trường
434/PGD&ĐT 30/12/2015 Công văn số 434/PGD&ĐT ngày ban hành 30/12/2015 hội thảo các trường điển hình về dạy và học ngoại ngữ cấp Tiểu học            
433/PGD&ĐT 28/12/2015 Công văn số 433/PGD&ĐT ngày ban hành 28/12/2015 Hướng dẫn khai thác, sử dụng những tiết giảng mẫu theo SGK Tiếng Anh tiểu học trên mạng internet  
426/PGD&ĐT 22/12/2015 Công văn số 426/PGD&ĐT ngày ban hành 22/12/2015 Họp quyết toán kinh phí năm 2015 của 19 trường tham gia dự án bóng đá Na Uy
122/PNV 22/12/2015 Công văn số 122/PNV ngày ban hành 22/12/2015 chuyển ngạch viên chức
430/PGD&ĐT 22/12/2015 Công văn số 430/PGD&ĐT ngày ban hành 22/12/2015 tham gia Hội thi Khoa học kĩ thuật năm 2016 cấp tỉnh
428/PGD&ĐT 22/12/2015 Công văn số 428/PGD&ĐT ngày ban hành 22/12/2015  Báo cáo cáo tình hình triển khai chương trình Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020
425 /GD&ĐT 17/12/2015 Công văn số 425 /GD&ĐT ngày ban hành 17/12/2015 Báo cáo số liệu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2017
13/KH-TTYTHĐ 16/12/2015 Công văn số 13/KH-TTYTHĐ ngày ban hành 16/12/2015 Kế hoạch tập huấn “Tổ chức khám sàng lọc tật khúc xạ và phát hiện các bệnh mắt cho học sinh trong trường học” cho CBYT các trường tiểu học và THCS năm học 2015 - 2016
424/PGD&ĐT 16/12/2015 Công văn số 424/PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2015 thực hiện Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ
423/PGD&ĐT 16/12/2015 Công văn số 423/PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2015 thực hiện Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá của Ngành GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
3045/SGD&ĐT-GDTrH 15/12/2015 Công văn số 3045/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 15/12/2015 Hướng dẫn công tác kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2015 - 2016
421/PGDĐT 14/12/2015 Công văn số 421/PGDĐT ngày ban hành 14/12/2015 Sửa chữa, bổ sung thiếu sót về hồ sơ PCGDTH năm 2015 theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra PCGDTH Tỉnh
93/QĐ-PGD&ĐT 11/12/2015 Quyết định số 93/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2015 thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật Thị xã Hương Thủy lần thứ 6, năm học 2015 - 2016
00/GM-HKH 08/12/2015 Công văn số 00/GM-HKH ngày ban hành 08/12/2015 Tổ chức trao học bổng của hội khuyến học tỉnh TT Huế và học bổng hội khuyến học thị xã Hương Thủy (Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc thông báo học sinh đến nhận và cử 01 giá
408/ PGD&ĐT 08/12/2015 Công văn số 408/ PGD&ĐT ngày ban hành 08/12/2015  Về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 cấp tiểu học năm học 2015-2016
95/PGD&ĐT-CĐGD 08/12/2015 Công văn số 95/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 08/12/2015 BÁO CÁO SƠ KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM & NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN 03/02/2016
92/QĐ-PGD&ĐT 07/12/2015 Quyết định số 92/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 07/12/2015 thành lập Ban điều hành, quản lí và bồi dưỡng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2015 - 2016
000/TB 04/12/2015 Công văn số 000/TB ngày ban hành 04/12/2015 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Liên hoan tiếng hát Thiếu nhi thị xã Hương Thủy năm học 2015-2016
403/PGD&ĐT 04/12/2015 Công văn số 403/PGD&ĐT ngày ban hành 04/12/2015 phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45
404/PGD&ĐT 04/12/2015 Công văn số 404/PGD&ĐT ngày ban hành 04/12/2015 Về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm 2016 thị xã Hương Thủy
400/PGD&ĐT 03/12/2015 Công văn số 400/PGD&ĐT ngày ban hành 03/12/2015 V/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 và chuyển khoản lệ phí xét tốt nghiệp và hoàn thiện phôi bằng tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016
90/QĐ-PGD&ĐT 02/12/2015 Công văn số 90/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2015 Quyết định thành lập BTC và các tiểu ban ngày hội giao lưu ATGT 4 trường THCS năm học 2015-2016
399/PGD&ĐT 02/12/2015 Công văn số 399/PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2015 Cập nhật dữ liệu PMIS 6 tháng cuối năm 2015
2926/SGD&ĐT 01/12/2015 Công văn số 2926/SGD&ĐT ngày ban hành 01/12/2015 Triệu tập dự tổng kết PP Bàn tay nặn bột tại THCS Nguyễn TRi Phương
2860 /SGDĐT-GDTrH 01/12/2015 Công văn số 2860 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 01/12/2015 V/v Kiểm tra HK1 và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS
391/ PGD&ĐT 30/11/2015 Công văn số 391/ PGD&ĐT ngày ban hành 30/11/2015 kế hoạch tập huấn phương pháp Bàn tay nặn bột cấp Tiểu học năm học 2015 - 2016.
395/KH-PGD&ĐT 30/11/2015 Công văn số 395/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 30/11/2015    Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2015
390/ PGD&ĐT 27/11/2015 Công văn số 390/ PGD&ĐT ngày ban hành 27/11/2015 Tập huấn sử dụng phòng học ngoại ngữ (IK650) dành cho các trường tiểu học 
2797/SGD&ĐT-GDTrH 25/11/2015 Công văn số 2797/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 25/11/2015 Tập huấn công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2015 cho đội ngũ cán bộ y tế trường học thuộc các đơn vị giáo dục mầm non trên toàn tỉnh
388 / PGD&ĐT 24/11/2015 Công văn số 388 / PGD&ĐT ngày ban hành 24/11/2015 Tập huấn sử dụng phòng học ngoại ngữ (Enolab) dành cho các trường tiểu học 
387/PGD&ĐT Triển khai thực hiện Nghị định Số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 24/11/2015 Công văn số 387/PGD&ĐT Triển khai thực hiện Nghị định Số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 ngày ban hành 24/11/2015 Triển khai thực hiện Nghị định Số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
2869 /SGDĐT-GDTrH triệu tập giáo viên Tiếng Anh cốt cán bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và năng lực ngôn ngữ sư phạm 24/11/2015 Công văn số 2869 /SGDĐT-GDTrH triệu tập giáo viên Tiếng Anh cốt cán bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và năng lực ngôn ngữ sư phạm ngày ban hành 24/11/2015 Triệu tập giáo viên Tiếng Anh cốt cán bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và năng lực ngôn ngữ sư phạm
49GM/HĐĐ 23/11/2015 Công văn số 49GM/HĐĐ ngày ban hành 23/11/2015 Giấy mời hội nghị trực báo công tác Đội quý 1 năm học 2015-2016
88&89/QĐ-PGD&ĐT 20/11/2015 Công văn số 88&89/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 20/11/2015 thành lập hội đồng coi thi, chấm thi học sinh giỏi THCS năm học 2015 - 2016
384/PGD&ĐT 18/11/2015 Công văn số 384/PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2015 kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2015
382 / PGD & ĐT Về soát xét nhu cầu tối thiểu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia 17/11/2015 Công văn số 382 / PGD & ĐT Về soát xét nhu cầu tối thiểu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia ngày ban hành 17/11/2015 soát xét nhu cầu tối thiểu xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020
Công văn số 379/PGD&ĐT 16/11/2015 Công văn số Công văn số 379/PGD&ĐT ngày ban hành 16/11/2015 triển khai cuộc thi viết về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời
76/GTT-LN 13/11/2015 Giấy mời số 76/GTT-LN ngày ban hành 13/11/2015 Giấy triệu tập tập huấn công tác Công đoàn cơ sở (các đơn vị lập danh sách dự tập huấn gửi về theo địa chỉ tại CV)
86/QĐ-PGD&ĐT 13/11/2015 Công văn số 86/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/11/2015 Quyết định về việc kiểm tra công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016
378/KH-PGD&ĐT 12/11/2015 Công văn số 378/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 12/11/2015 Kế hoạch Kiểm tra công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016
375/GM-PGD&ĐT 11/11/2015 Công văn số 375/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2015 Hội nghị trực báo hiệu trưởng giữa học kì 1, năm học 2015-2016
376/PGD&ĐT 11/11/2015 Công văn số 376/PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2015 Tham gia cuộc thi chinh phục vũ môn
377/PGD&ĐT 11/11/2015 Công văn số 377/PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2015 Thi học sinh giỏi THCS năm học 2015 - 2016
1615/UBND 11/11/2015 Giấy mời số 1615/UBND ngày ban hành 11/11/2015 Mời lãnh đạo thị xã đi thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2015).
372/ PGD&ĐT 09/11/2015 Công văn số 372/ PGD&ĐT ngày ban hành 09/11/2015 tổ chức ngày hội giao lưu về ATGT cho các em học sinh tại 04 Trường THCS(Phú Bài, Thủy Phù, Thủy Lương và Thủy Châu)
12/CTĐ-PGD&ĐT 09/11/2015 Công văn số 12/CTĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 09/11/2015 trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi
2666/ SGDĐT-GDTrH 09/11/2015 Công văn số 2666/ SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 09/11/2015 tập huấn phương pháp giảng dạy theo sách Tiếng Anh lớp 6 (chương trình mới)
372/KH-PGD&ĐT 09/11/2015 Công văn số 372/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 09/11/2015 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm học 2015-2016.
368/PGD&ĐT-CĐGD 06/11/2015 Công văn số 368/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 06/11/2015 Về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
367/PGD&ĐT 05/11/2015 Công văn số 367/PGD&ĐT ngày ban hành 05/11/2015 Cử giáo viên và đơn vị tham gia Lễ khai mạc HKPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016 (gửi trường THCS Thủy Vân)
366/PGD&ĐT 05/11/2015 Công văn số 366/PGD&ĐT ngày ban hành 05/11/2015 tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” thị xã Hương Thủy năm 2015
03/TT-LN 04/11/2015 Công văn số 03/TT-LN ngày ban hành 04/11/2015 Triệu tập giáo viên TPT Đội tham gia Liên hoan dân vũ điểm tại trường TH Cư Chánh
02/11/2015 Công văn số ngày ban hành 02/11/2015 Báo cáo danh sách có mặt 01/11/2015 đối với các trường mầm non,  tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuôc
358/PGD&ĐT 02/11/2015 Công văn số 358/PGD&ĐT ngày ban hành 02/11/2015 chuẩn bị Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột
356/PGD&ĐT 30/10/2015 Công văn số 356/PGD&ĐT ngày ban hành 30/10/2015 Cử cán bộ, giáo viên tham gia hội nghị triển khai công tác truyền thông về bệnh Phong năm học 2015-2016
357/PGDĐT 30/10/2015 Công văn số 357/PGDĐT ngày ban hành 30/10/2015 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giao lưu, olympic cấp tiểu học năm học 2015 - 2016
352/ PGD&ĐT 28/10/2015 Công văn số 352/ PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2015 Thay đổi thời gian tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016
354/PGD&ĐT 28/10/2015 Công văn số 354/PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2015 Kế hoạch tổ chức ngày hội kỹ năng sống cho 11 CLB bóng đá Tiểu học tham gia Dự án bóng đá NaUy năm 2015
84/QĐ-PGD&ĐT 28/10/2015 Công văn số 84/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2015 Quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban Ngày hội kỹ năng sống cho 11 CLB bóng đá Tiểu học tham gia Dự án bóng đá NaUy 2015
345 /PGD&ĐT 27/10/2015 Công văn số 345 /PGD&ĐT ngày ban hành 27/10/2015 Báo cáo rà soát xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020
347/KH-PGD&ĐT 26/10/2015 Công văn số 347/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 26/10/2015 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
346/PGD&ĐT 23/10/2015 Công văn số 346/PGD&ĐT ngày ban hành 23/10/2015 Thực hiện định mức tiết dạy và biên chế viên chức
342/PGDĐT-KTr 20/10/2015 Công văn số 342/PGDĐT-KTr ngày ban hành 20/10/2015 Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 – 2016
344/KH-PGD&ĐT 20/10/2015 Công văn số 344/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 20/10/2015 Kiểm tra tình hình thực hiện các khoản thu, đóng góp, huy động trong các trường - năm học 2015-2016
341/GM-PGD&ĐT 19/10/2015 Giấy mời số 341/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 19/10/2015 Tập huấn nhập dữ liệu phổ cập và hoàn thiện hồ sơ PCGD phổ thông và mầm non năm 2015  và năm 2016
03/GM-CĐGD 19/10/2015 Giấy mời số 03/GM-CĐGD ngày ban hành 19/10/2015 Giấy mời dự tập huấn Công tác Nữ công và Kế toán CĐCS
36/TTYT 16/10/2015 Công văn số 36/TTYT ngày ban hành 16/10/2015 - Thực hiện chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ số: 23/2006/CT-TTg, ngày 12 tháng 7 năm 2006 về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học.
340/PGD&ĐT 15/10/2015 Công văn số 340/PGD&ĐT ngày ban hành 15/10/2015 Về việc đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016
333/PGDĐT 13/10/2015 Công văn số 333/PGDĐT ngày ban hành 13/10/2015 Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn phương pháp Bàn tay nặn bột cấp tiểu học năm học 2015-2016
81/ QĐ-PGD&ĐT 12/10/2015 Công văn số 81/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 12/10/2015 Quyết định thành lập đội tuyển HKPĐ thị xã Hương Thủy tham gia HKPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2015-2016
327/PGD&ĐT 12/10/2015 Công văn số 327/PGD&ĐT ngày ban hành 12/10/2015 Hướng dẫn Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016
2436 /SGDĐT-GDTrH 12/10/2015 Công văn số 2436 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 12/10/2015 đăng ký đề tài  Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016
2435-sgd-dt-gdtrh 12/10/2015 Công văn số 2435-sgd-dt-gdtrh ngày ban hành 12/10/2015 hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016
2437 /SGD&ĐT-GDTrH 12/10/2015 Công văn số 2437 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 12/10/2015 đăng ký đề tài NCKH năm 2016
329/PGDĐT 12/10/2015 Công văn số 329/PGDĐT ngày ban hành 12/10/2015 Hướng dẫn tổ chức nghỉ giữa kì, cuối kì 1 năm học 2015-2016
328?PGD&ĐT 12/10/2015 Công văn số 328?PGD&ĐT ngày ban hành 12/10/2015 Thực hiện phân phối chương trình và kiểm tra đánh giá môn Ngoại ngữ cấp Tiểu học  
332/PGDĐT 12/10/2015 Công văn số 332/PGDĐT ngày ban hành 12/10/2015 Hươngd dẫn sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ bộ môn cấp tiểu học năm học 2015-2016
2435/SGDĐT-GDTrH 12/10/2015 Công văn số 2435/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 12/10/2015 hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016
324/PGDĐT 09/10/2015 Công văn số 324/PGDĐT ngày ban hành 09/10/2015 Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường tiểu học.
325/PGD&ĐT 09/10/2015 Công văn số 325/PGD&ĐT ngày ban hành 09/10/2015 Thi HS giỏi MTCT 8 và 9
326/PGD&ĐT 09/10/2015 Công văn số 326/PGD&ĐT ngày ban hành 09/10/2015 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Viện KHGD
10/GM-CTĐ 08/10/2015 Công văn số 10/GM-CTĐ ngày ban hành 08/10/2015 Giấy mời tham gia Hội nghị triển khai công tác Chữ thập đỏ năm học 2015-2016
323/PGD&ĐT 07/10/2015 Công văn số 323/PGD&ĐT ngày ban hành 07/10/2015 lấy ý kiến công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017
323/PGD&ĐT 07/10/2015 Công văn số 323/PGD&ĐT ngày ban hành 07/10/2015 tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý - giáo viên mầm non
09/HCTĐ-PGD&ĐT 06/10/2015 Công văn số 09/HCTĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/10/2015 Hướng dẫn công tác Chữ thập đỏ năm học 2015-2016 và báo cáo tình hình hoạt động nhân đạo đầu năm học.
80/ QĐ-PGD&ĐT 05/10/2015 Công văn số 80/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/10/2015 Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban giải Cầu lông, Đá cầu, Bóng bàn HKPĐ cấp THCS năm học 2015-2016
319/PGDĐT 05/10/2015 Công văn số 319/PGDĐT ngày ban hành 05/10/2015 Về việc kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học năm 2015
320/PGDĐT 05/10/2015 Công văn số 320/PGDĐT ngày ban hành 05/10/2015 Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch
321/PGDĐT 05/10/2015 Công văn số 321/PGDĐT ngày ban hành 05/10/2015 Quy định việc quản lý và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong trường tiểu học
00/PGD&ĐT 02/10/2015 Công văn số 00/PGD&ĐT ngày ban hành 02/10/2015 Báo cáo thực trạng phát triển nhóm, lớp, cháu năm học 2015-2016 ( báo cáo nhanh)
315 /PGD&ĐT 01/10/2015 Công văn số 315 /PGD&ĐT ngày ban hành 01/10/2015 góp ý tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học
313/PGD&ĐT 30/09/2015 Công văn số 313/PGD&ĐT ngày ban hành 30/09/2015 Tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Khoa học Kĩ thuật
06/KHLN 29/09/2015 Công văn số 06/KHLN ngày ban hành 29/09/2015 Kế hoạch liên ngành về tập huấn nghiệp vụ công tác Chữ Thập Đỏ năm 2015
04TT-LN 28/09/2015 Công văn số 04TT-LN ngày ban hành 28/09/2015 Thông tri triệu tập hội nghị tập huấn công tác Đội năm học 2015-2016
2309/SGD & ĐT - KHTC 28/09/2015 Công văn số 2309/SGD & ĐT - KHTC ngày ban hành 28/09/2015 mức thu học phí của cơ sởgiáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2015-2016.
661/HDLN BHXH-GD&ĐT-YT-TC-ĐHH 25/09/2015 Công văn số 661/HDLN BHXH-GD&ĐT-YT-TC-ĐHH ngày ban hành 25/09/2015 Sửa đôi, bổ sung về việc thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016 http://bhxhthuathienhue.vn/doclist.aspx?doc_id=5968
03/HKH 24/09/2015 Công văn số 03/HKH ngày ban hành 24/09/2015 Lập danh sách học sinh nhận học bổng do Hội khuyến học thị xã Hương Thủy trao tặng. (gửi nhanh qua địa chỉ Email: hpgd1983@gmail.com cho đ/c Hưng)
308/PGD&ĐT 24/09/2015 Công văn số 308/PGD&ĐT ngày ban hành 24/09/2015 báo cáo tình hình sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên
304 /PGD&ĐT 21/09/2015 Công văn số 304 /PGD&ĐT ngày ban hành 21/09/2015 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh và không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện
305/PGD-ĐT 21/09/2015 Công văn số 305/PGD-ĐT ngày ban hành 21/09/2015 báo cáo khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng thiết bị
307/PGD&ĐT-KTr 21/09/2015 Công văn số 307/PGD&ĐT-KTr ngày ban hành 21/09/2015 tiếp tục quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, năm học 2015-2016.
303/PGD&ĐT 18/09/2015 Công văn số 303/PGD&ĐT ngày ban hành 18/09/2015 Thay đổi thời gian tổ chức các môn Đá Cầu, Cầu lông và Bóng bàn cấp THCS Hội khỏe Phù Đổng năm học 2015-2016
120/CĐGD 18/09/2015 Công văn số 120/CĐGD ngày ban hành 18/09/2015 Lập danh sách học sinh mồ coi cha, mẹ và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để đề nghị Công đoàn giáo dục Tỉnh tặng học bổng. Các trường lập danh sách theo mẫu gửi về địa chỉ
00000 Thông báo 18/09/2015 Công văn số 00000 Thông báo ngày ban hành 18/09/2015 MẪU ĐANG KÝ HỌC TẬP MÔ HÌNH GIÁO DỤC TỪ XA
292 /PGD&ĐT 16/09/2015 Công văn số 292 /PGD&ĐT ngày ban hành 16/09/2015 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.
000 Thông báo 16/09/2015 Công văn số 000 Thông báo ngày ban hành 16/09/2015 ĐĂNG KÝ NHU CẦU GIÁO DỤC HÒA NHẬP
302/ PGD&ĐT 16/09/2015 Công văn số 302/ PGD&ĐT ngày ban hành 16/09/2015 đăng kí tham gia lớp học Tiếng Anh giao tiếp
000/ PGD&ĐT 15/09/2015 Công văn số 000/ PGD&ĐT ngày ban hành 15/09/2015 Lịch thi đấu, mẫu bảng tên đơn vị và chương trình Ngày hội bóng đá vui cấp Tiểu học thị xã Hương Thủy năm 2015
Số: 293/GD&ĐT 15/09/2015 Công văn số Số: 293/GD&ĐT ngày ban hành 15/09/2015 Về việc đón Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo
76/ QĐ-PGD&ĐT 15/09/2015 Công văn số 76/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 15/09/2015 Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban Ngày hội bóng đá vui cấp Tiểu học năm 2015
2324 /SGDĐT-GDTrH 15/09/2015 Công văn số 2324 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 15/09/2015 Hướng dẫn quản lí, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học
2196 /SGDĐT-GDTrH 14/09/2015 Công văn số 2196 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 14/09/2015 Mời dự  hội nghị đổi mới chương trình sách giáo khoa
2203/KH-SGDĐT 14/09/2015 Công văn số 2203/KH-SGDĐT ngày ban hành 14/09/2015 Kiểm tra tình hình đầu năm học 2015 - 2016
291/ PGD&ĐT 14/09/2015 Công văn số 291/ PGD&ĐT ngày ban hành 14/09/2015 Trả lời việc dạy chương trình Tiếng Anh I-Learn Smart Start 
01/2015/QĐ-UBND 14/09/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày ban hành 14/09/2015 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
289/PGD&ĐT 11/09/2015 Công văn số 289/PGD&ĐT ngày ban hành 11/09/2015 Kế hoạch tổ chức Ngày hội bóng đá vui cấp Tiểu học thị xã Hương Thủy năm học 2015 - 2016
2190 /SGDĐT-GDTrH 11/09/2015 Công văn số 2190 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 11/09/2015 tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp
290/HD-PGD&ĐT 11/09/2015 Công văn số 290/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 11/09/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THCS
288/PGDĐT-CĐGD 10/09/2015 Công văn số 288/PGDĐT-CĐGD ngày ban hành 10/09/2015 Hướng dẫn nội dung, quy trình Hội nghị công chức, viên chức (CCVC) trong các trường học năm học 2015-2016 
287/PGD&ĐT 09/09/2015 Công văn số 287/PGD&ĐT ngày ban hành 09/09/2015 Về việc đăng kí thi đua năm học 2015-2016
286/PGDĐT 09/09/2015 Công văn số 286/PGDĐT ngày ban hành 09/09/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học
1402/UBND-NV 08/09/2015 Công văn số 1402/UBND-NV ngày ban hành 08/09/2015 Xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
34/KH-LN 07/09/2015 Công văn số 34/KH-LN ngày ban hành 07/09/2015 Kế hoạch liên ngành về tham gia hội nghị tổng kết và tập huấn công tác Đội cấp Tỉnh
284/GM-PGD&ĐT 07/09/2015 Công văn số 284/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 07/09/2015 Giấy mời dự hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2015 - 2016
279/PGD&ĐT 04/09/2015 Công văn số 279/PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2015 Thông báo tham gia Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2015 của CB-GV ngành giáo dục thị xã Hương Thủy
281/ĐL-PGD&ĐT 04/09/2015 Công văn số 281/ĐL-PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2015 Điều lệ Hội Khỏe Phù Đổng Thị xã Hương Thủy năm học 2015-2016
280/ PGD&ĐT 04/09/2015 Công văn số 280/ PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2015 Phiếu khảo sát về chương trình tiếng Anh Tiểu học 
Công văn 282/PGD&ĐT 04/09/2015 Công văn số Công văn 282/PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2015 Tập huấn Chuyên đề nâng cao Giải toán trên máy tính cầm tay cho giáo viên Trung học
281/ ĐL-PGD&ĐT 04/09/2015 Công văn số 281/ ĐL-PGD&ĐT ngày ban hành 04/09/2015 Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng thị xã Hương Thủy năm học 2015-2016.
278/CV- PGDĐT 31/08/2015 Công văn số 278/CV- PGDĐT ngày ban hành 31/08/2015 thu phí và các khoản đóng góp tự nguyện năm học 2015-2016
33 KH/LN 28/08/2015 Công văn số 33 KH/LN ngày ban hành 28/08/2015 Kế hoạch liên ngành về tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội năm học 2014-2015 và triển khai chương trình năm học 2015-2016
277/PGD&ĐT 28/08/2015 Công văn số 277/PGD&ĐT ngày ban hành 28/08/2015 Báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên dạy môn Tin học
264 /PGD&ĐT 27/08/2015 Công văn số 264 /PGD&ĐT ngày ban hành 27/08/2015       Để có số liệu chuẩn bị khai giảng năm học mới 2015-2016 báo cáo các cơ quan cấp trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện việc
262/PGD&ĐT 26/08/2015 Công văn số 262/PGD&ĐT ngày ban hành 26/08/2015 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thôngnăm học 2015-2016
265 /GD-ĐT 26/08/2015 Công văn số 265 /GD-ĐT ngày ban hành 26/08/2015 Hướng dẫn kế hoạch công tác thư viện trường học năm học 2015-2016
266/PGG&ĐT 26/08/2015 Công văn số 266/PGG&ĐT ngày ban hành 26/08/2015 hướng dẫn công tác sử dụng và bảo quản thiết bị năm học 2015-2016
261/PGD&ĐT 25/08/2015 Công văn số 261/PGD&ĐT ngày ban hành 25/08/2015 tổ chức khai giảng năm học 2015-2016
234 /PGD&ĐT 20/08/2015 Công văn số 234 /PGD&ĐT ngày ban hành 20/08/2015           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non và TH&THCS trực thuộc.
259/KH-PGDĐT-CĐGD 19/08/2015 Công văn số 259/KH-PGDĐT-CĐGD ngày ban hành 19/08/2015 Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
1965 /SGD-ĐT-GDTrH 17/08/2015 Công văn số 1965 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 17/08/2015 đôn đốc thu nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VII-2015
1960/SGD&ĐT 14/08/2015 Công văn số 1960/SGD&ĐT ngày ban hành 14/08/2015 Cử giáo viên Tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ ngôn ngữ năm 2015 (đợt 2)
1961/PGD&ĐT 14/08/2015 Công văn số 1961/PGD&ĐT ngày ban hành 14/08/2015 Cử giáo viên Tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ ngôn ngữ năm 2015 (đợt 3)
253/KH-PGD&ĐT 13/08/2015 Công văn số 253/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 13/08/2015 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS và THCS trực thuộc Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng hướng dẫn viên bóng đá năm 2015
254/PGD&ĐT 13/08/2015 Công văn số 254/PGD&ĐT ngày ban hành 13/08/2015 Phát hành sách Tuyên Truyền về “Biển, Đảo Việt Nam” và Tài liệu Giáo dục địa phương
255b/PGD & ĐT 13/08/2015 Công văn số 255b/PGD & ĐT ngày ban hành 13/08/2015 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch năm học 2015-2016
169/GM-UBND 12/08/2015 Giấy mời số 169/GM-UBND ngày ban hành 12/08/2015 Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
247/PGD&ĐT 07/08/2015 Công văn số 247/PGD&ĐT ngày ban hành 07/08/2015 Tập huấn dạy học chương trình Tiếng Anh mới năm học 2015-2016
245/ PGD&ĐT 03/08/2015 Công văn số 245/ PGD&ĐT ngày ban hành 03/08/2015 thông báo học nâng chuẩn giáo viên Tiếng Anh các cấp độ ngôn ngữ B1, B2 năm 2015
1846/SGD-GDTrH 01/08/2015 Công văn số 1846/SGD-GDTrH ngày ban hành 01/08/2015 Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn Bơi, cứu đuối năm 2015 (Trường THCS Thủy Phương)
243/PGD&DDT 31/07/2015 Công văn số 243/PGD&DDT ngày ban hành 31/07/2015 Tập huấn về phương pháp dạy học theo giáo trình I-Learn My Phonics và I-Learn Smart Start 
239/PGD&ĐT 29/07/2015 Công văn số 239/PGD&ĐT ngày ban hành 29/07/2015 Về việc thực hiện CV số 1542/SGDĐT-VP ngày 16/6/2015; CV số 1701/SGDĐT-VP ngày 07/7/2015 của Sở GD&ĐT.
237 /PGD&ĐT 28/07/2015 Công văn số 237 /PGD&ĐT ngày ban hành 28/07/2015 Triệu tập giáo viên tham gia Hội nghị chuyên môn bóng đá cộng đồng (FFAV) năm 2015
04/ HCTĐ 28/07/2015 Công văn số 04/ HCTĐ ngày ban hành 28/07/2015 Tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên cấp học Mầm non năm 2015
235/ PGD& ĐT 27/07/2015 Công văn số 235/ PGD& ĐT ngày ban hành 27/07/2015 đăng kí tài liệu bồi dưỡng hè năm 2015
233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT 23/07/2015 Công văn số 233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT ngày ban hành 23/07/2015 Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
231/PGD&ĐT 22/07/2015 Giấy mời số 231/PGD&ĐT ngày ban hành 22/07/2015 Dự họp về việc triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh mới cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2015 - 2016
227/ PGD&ĐT 20/07/2015 Công văn số 227/ PGD&ĐT ngày ban hành 20/07/2015 Đăng ký hồ sơ sổ sách
228/ PGD&ĐT 20/07/2015 Công văn số 228/ PGD&ĐT ngày ban hành 20/07/2015 thực hiện công tác điều trả trẻ 0 - 5 tuổi
1790/HD- LN GDĐT-TC 20/07/2015 Công văn số 1790/HD- LN GDĐT-TC ngày ban hành 20/07/2015 Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập kể từ năm học 2015-2016.
225/PGD&ĐT 14/07/2015 Công văn số 225/PGD&ĐT ngày ban hành 14/07/2015 chuẩn bị nội dung đón Đoàn kiểm tra PCGDMN cho trẻ 5 tuổi của Bộ GD&ĐT
224/PGD&ĐT 07/07/2015 Công văn số 224/PGD&ĐT ngày ban hành 07/07/2015 Cử giáo viên Tiếng Anh bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ ngôn ngữ B2 (bậc 4) năm 2015
221/PGD&ĐT 06/07/2015 Công văn số 221/PGD&ĐT ngày ban hành 06/07/2015 tham gia tập huấn phòng chống bạo lực học đường cấp THCS
222/ PGD&ĐT 06/07/2015 Công văn số 222/ PGD&ĐT ngày ban hành 06/07/2015 cử giáo viên TPT Đội tham gia tập huấn công tác Đội năm 2015
1659/SGDĐT - GDTrH 01/07/2015 Công văn số 1659/SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 01/07/2015 Cử giáo viên Tiếng Anh bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ ngôn ngữ B2 (bậc 4) năm 2015
1235/QĐ- UBND 29/06/2015 Quyết định số 1235/QĐ- UBND ngày ban hành 29/06/2015 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
214/ PGD&ĐT 22/06/2015 Công văn số 214/ PGD&ĐT ngày ban hành 22/06/2015 chỉ đạo bảo quản CSVC, cảnh quang môi trường, ATTP các cơ sở GDMN trong dịp hè 2015.
354 /BHXH-PT 15/06/2015 Công văn số 354 /BHXH-PT ngày ban hành 15/06/2015 Kính gửi:     Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông,
211/PGD&ĐT 15/06/2015 Công văn số 211/PGD&ĐT ngày ban hành 15/06/2015 tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
209/PGD&ĐT 11/06/2015 Công văn số 209/PGD&ĐT ngày ban hành 11/06/2015 Báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cập nhật dữ liệu PMIS năm 2015
206HD_PGD&ĐT 08/06/2015 Công văn số 206HD_PGD&ĐT ngày ban hành 08/06/2015 Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng năm 2015 thị xã Hương Thủy
Số: 61 /QĐ-PGD&ĐT 08/06/2015 Công văn số Số: 61 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/06/2015 thành lập các hội đồng xét tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 - 2016 
208/ PGD&ĐT 08/06/2015 Công văn số 208/ PGD&ĐT ngày ban hành 08/06/2015 khai thác sử dụng thư viện câu hỏi và phần mềm trực tuyến môn Tiếng Anh Tiểu học 
204 /PGD&ĐT 29/05/2015 Công văn số 204 /PGD&ĐT ngày ban hành 29/05/2015 triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ năm học 2015-2016 
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 29/05/2015 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đ&a
203/HD-PGD&ĐT 27/05/2015 Công văn số 203/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 27/05/2015 Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học  2015 – 2016
200/PGD&ĐT 26/05/2015 Công văn số 200/PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2015 Ôn tập, kiểm tra bổ sung trong hè và tuyển sinh lớp Một năm học 2015-2016
196 /GM-PGD&ĐT 25/05/2015 Công văn số 196 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 25/05/2015 GIẤY MỜI Dự tổng kết phát thưởng học sinh giỏi và giáo viên dạy giỏi năm học 2014 - 2015
1262/SGDĐT-KTKĐCLGD 25/05/2015 Công văn số 1262/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 25/05/2015 Về việc Hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (của Sở GD&ĐT).
Số: 38/PNV-TĐKT 20/05/2015 Công văn số Số: 38/PNV-TĐKT ngày ban hành 20/05/2015 Công văn mời dự tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng
194/PGD&ĐT 19/05/2015 Công văn số 194/PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2015 Giấy mời dự hội nghị tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non, giáo viên chủ nhiệm giỏi TH, THCS
Số 58/QĐ-PGD&ĐT 19/05/2015 Quyết định số Số 58/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2015 Công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS 2015
57/ PGD&ĐT 19/05/2015 Quyết định số 57/ PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2015 công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học thị xã Hương Thủy năm học 2014-2015
192/PGD&ĐT 18/05/2015 Công văn số 192/PGD&ĐT ngày ban hành 18/05/2015 hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015.
Số: 191 / GD&ĐT 15/05/2015 Công văn số Số: 191 / GD&ĐT ngày ban hành 15/05/2015 PHƯƠNG ÁN Ứng phó với bão lụt, bão mạnh, siêu bão, đảm bảo an toàn về con người và cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên
00000/TB-PGD&ĐT 14/05/2015 Công văn số 00000/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2015 Thông báo kết quả xếp loại, bảng điểm chi tiết các môn thi đấu tại HKPĐ 2 cấp năm học 2014 - 2015
0000/PGD&ĐT 14/05/2015 Công văn số 0000/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2015 Biểu mẫu báo cáo đánh giá Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá CC, VC lao động NH 2014-2015 theo công văn số 189/PGD&ĐT ngày 13/5/2015 của Phòng GD&ĐT Hương Thủy
1153/SGD&ĐT-KTKĐ 14/05/2015 Công văn số 1153/SGD&ĐT-KTKĐ ngày ban hành 14/05/2015 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016
54/QĐ-PGD&ĐT 14/05/2015 Quyết định số 54/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2015 Về việc khen thưởng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2014-2015
190 / GD&ĐT 14/05/2015 Công văn số 190 / GD&ĐT ngày ban hành 14/05/2015 GIẤY TRIỆU TẬP
189/PGD&ĐT 13/05/2015 Công văn số 189/PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2015 Triển khai đánh giá Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá CC, VC, lao động năm học 2014-2015
1132/SGD&ĐT-KHTC 13/05/2015 Công văn số 1132/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 13/05/2015 cử giáo viên tham gia tập huấn khai thác Bảng trắng tương tác, khóa nâng cao
49/ QĐ-PGD&ĐT 05/05/2015 Công văn số 49/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2015 Quyết định thành lập đoàn HKPĐ thị xã Hương Thủy tham gia HKPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015.
1053/SGDĐT 05/05/2015 Công văn số 1053/SGDĐT ngày ban hành 05/05/2015 Điều chỉnh kiểm tra định kì cuối năm học 2014-2015
183/PGD&ĐT 05/05/2015 Công văn số 183/PGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2015 Họp chuẩn bị tham gia Cúp FFAV năm 2015 cho 19 Trường tham gia chương trình bóng đá Na Uy.
185/PGD&ĐT 05/05/2015 Công văn số 185/PGD&ĐT ngày ban hành 05/05/2015 Điều chỉnh kiểm tra định kì cuối năm học 2014-2015 cấp tiểu học
00/PGD 04/05/2015 Thông báo số 00/PGD ngày ban hành 04/05/2015 Thứ tự thi phần kể chuyện Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học
182/PGD&ĐT 04/05/2015 Công văn số 182/PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2015 Thông báo Hiến máu tình nguyện đợt 1 của CB-GV ngành GD thị xã Hương Thủy năm 2015
180/KH-PGD&ĐT 27/04/2015 Công văn số 180/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 27/04/2015 Báo cáo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 ( thông báo lần 2) Kính gửi: Các trường mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuộc Phòng GD&ĐT đã gửi kế
179/TB-PGD&ĐT 25/04/2015 Thông báo số 179/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 25/04/2015 Thông báo về việc Kiểm tra Thi đua cuối năm học 2014-2015.
172/PGD&ĐT 24/04/2015 Công văn số 172/PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2015 Báo cáo chất lượng đội ngũ CBQL-GV-NV năm học 2014-2015
00000/PGD 23/04/2015 Công văn số 00000/PGD ngày ban hành 23/04/2015 Danh sách và số báo danh giáo viên tham gia hội thi GVCN giỏi cấp Tiểu học
168/ PGD&ĐT 21/04/2015 Công văn số 168/ PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2015 Tổ chức cuộc thi " Ý tưởng tre thơ" dành cho học sinh tiểu học
171/PGD&ĐT 21/04/2015 Công văn số 171/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2015 Hướng dẫn công tác Thi đua cuối năm học 2014-2015. Lưu ý: Kèm theo hướng dẫn thực hiện và xét duyệt Sáng kiến kinh nghiệm của Hội đồng khoa học SKKN thị xã và Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ng
170/PGD&ĐT 21/04/2015 Công văn số 170/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2015 kế hoạch tập huấn chuyên đề phát triển vận động, giáo dục âm nhạc cấp học mầm non
166/PGD&ĐT 20/04/2015 Công văn số 166/PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 báo cáo tiêu hủy hóa chất phục vụ dạy học hết hạn sử dụng
166/ PGD&ĐT 20/04/2015 Công văn số 166/ PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 báo cáo tiêu hủy hóa chất phục vụ dạy học hết hạn sử dụng
165/PGD&ĐT 20/04/2015 Công văn số 165/PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 điều động giáo viên tham gia Trọng tài tại giải Cầu lông CNVC-LĐ thị xã Hương Thủy năm 2015
00/PGD&ĐT 19/04/2015 Công văn số 00/PGD&ĐT ngày ban hành 19/04/2015 Đề cương ôn thi GVCN giỏi. Chi tiết tại địa chỉ tieuhochuongthuy@gmail.com
947/SGD-ĐT-GDTrH 17/04/2015 Công văn số 947/SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 17/04/2015 Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2015
163/PGD&ĐT 16/04/2015 Công văn số 163/PGD&ĐT ngày ban hành 16/04/2015 hướng dẫn thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014
164/ PGD&ĐT 16/04/2015 Công văn số 164/ PGD&ĐT ngày ban hành 16/04/2015 chuẩn bị triển khai dạy học Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2015-2016
38/QĐ-PGD&ĐT 14/04/2015 Quyết định số 38/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/04/2015 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi GV chủ nhiệm giỏi
02-TT/LN 13/04/2015 Công văn số 02-TT/LN ngày ban hành 13/04/2015 thông tri triệu tập UV HĐĐ tham gia đoàn kiểm tra Công tác Đội năm học 2014 - 2015 
921/SGD&ĐT_GDTH 13/04/2015 Công văn số 921/SGD&ĐT_GDTH ngày ban hành 13/04/2015 Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học
130/CĐGD 10/04/2015 Công văn số 130/CĐGD ngày ban hành 10/04/2015 Kế hoạch tham gia giải Cầu lông CNVC-LĐ thị xã Hương Thủy năm 2015
129/TB-CĐGD 10/04/2015 Thông báo số 129/TB-CĐGD ngày ban hành 10/04/2015 Về việc huy động lực lượng tham gia lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2015.
161/PGD&ĐT 09/04/2015 Công văn số 161/PGD&ĐT ngày ban hành 09/04/2015 Cử giáo viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tiểu học
159/PGD&ĐT 09/04/2015 Công văn số 159/PGD&ĐT ngày ban hành 09/04/2015 Đăng kí tài liệu giáo dục địa phương và vở luyện viết chữ đẹp theo chủ đề
160 /PGD&ĐT 09/04/2015 Công văn số 160 /PGD&ĐT ngày ban hành 09/04/2015 cập nhật số liệu giáo dục tiểu học năm  học 2014 – 2015
158/PGD&ĐT 08/04/2015 Công văn số 158/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2015 hướng dẫn kiểm tra học kỳ II và xét tốt nghiệp THCS năm 2015
35/ QĐ-PGD&ĐT 08/04/2015 Công văn số 35/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2015 Quyết định thành lập BTC, BTT, YT, BV giải Bơi HKPĐ thị xã Hương Thủy năm học 2014-2015
155/PGD&ĐT 06/04/2015 Công văn số 155/PGD&ĐT ngày ban hành 06/04/2015 Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối năm cấp tiểu học
156/PGD&ĐT 06/04/2015 Công văn số 156/PGD&ĐT ngày ban hành 06/04/2015 Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra cuối năm và bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 năm học 2014-2015
151/PGD&ĐT 02/04/2015 Công văn số 151/PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2015 nhập dữ liệu phần mềm phổ cập 0-60 tuổi
148/PGD&ĐT 01/04/2015 Công văn số 148/PGD&ĐT ngày ban hành 01/04/2015 quản lý và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số trong dạy học âm nhạc và các hoạt động giáo dục cấp Tiểu học
713/SGD&ĐT 31/03/2015 Công văn số 713/SGD&ĐT ngày ban hành 31/03/2015 Thi IOE cấp quốc gia
32/ QĐ-PGD&ĐT 30/03/2015 Công văn số 32/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 30/03/2015 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài giải bóng đá Nữ cấp THCS năm học 2014-2015
142/PGD&ĐT 23/03/2015 Công văn số 142/PGD&ĐT ngày ban hành 23/03/2015 chuẩn bị các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
138/PGD-ĐT 18/03/2015 Công văn số 138/PGD-ĐT ngày ban hành 18/03/2015 Hướng dẫn công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
747/SGD&ĐT-KTKDCL mẫu 18/03/2015 Công văn số 747/SGD&ĐT-KTKDCL mẫu ngày ban hành 18/03/2015 Mẫu đăng kí tuyển sinh vào lớp 10
135 /PGD&ĐT 17/03/2015 Công văn số 135 /PGD&ĐT ngày ban hành 17/03/2015 tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp THCS
129/ PGD&ĐT 16/03/2015 Công văn số 129/ PGD&ĐT ngày ban hành 16/03/2015 Triệu tập giáo viên tham gia phục vụ Lễ Mitting kỉ niệm 40 năm giải phóng quê hương và 5 năm thành lập thị xã Hương Thủy
24/QĐ-PGD&ĐT 16/03/2015 Công văn số 24/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/03/2015 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài, Y tế, bảo vệ giải Điền kinh 2 cấp Hội khỏe Phù Đổng năm học 2014 - 2015
22 /TB-BHXH 16/03/2015 Công văn số 22 /TB-BHXH ngày ban hành 16/03/2015 Kính gửi: Các trường Tiểu học, THCS đóng trên địa bàn thị xã Hương Thủy                        
130/PGD&ĐT 16/03/2015 Công văn số 130/PGD&ĐT ngày ban hành 16/03/2015 Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ nhất
132/ KH-PGD&ĐT 16/03/2015 Công văn số 132/ KH-PGD&ĐT ngày ban hành 16/03/2015 Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS
128/PGD&ĐT 12/03/2015 Công văn số 128/PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2015 Lịch nghỉ học giữa học kì 2, năm học 2014-2015 đối với cấp tiểu học
23/QĐ-PGD&ĐT 11/03/2015 Công văn số 23/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2015 thành lập Hội đồng coi, chấm thi kì thi Toán qua mạng internet (Violympic) cấp học tiểu học cấp Thị xã năm học 2014 – 2015 
127/ GD-ĐT 11/03/2015 Công văn số 127/ GD-ĐT ngày ban hành 11/03/2015 lập hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2014-2015.
124/PGD&ĐT 10/03/2015 Công văn số 124/PGD&ĐT ngày ban hành 10/03/2015 thống kê số liệu phổ cập mầm non 5 tuổi
126/QĐ-CĐGD 09/03/2015 Công văn số 126/QĐ-CĐGD ngày ban hành 09/03/2015 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài giải Cầu lông ngành giáo dục thị xã Hương Thủy năm học 2014 - 2015
120/ PGD&ĐT 09/03/2015 Công văn số 120/ PGD&ĐT ngày ban hành 09/03/2015 tham gia Lễ Mitting kỉ niệm 40 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế 26/3/1975 – 26/3/2015 và 5 năm thành lập thị xã Hương Thủy
121/ PGD&ĐT 09/03/2015 Công văn số 121/ PGD&ĐT ngày ban hành 09/03/2015 tổ chức hoạt động kỉ niệm 40 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế 26/3/1975 – 26/3/2015 và 5 năm thành lập thị xã Hương Thủy
123/PGD&ĐT 09/03/2015 Công văn số 123/PGD&ĐT ngày ban hành 09/03/2015 Triển khai cuộc thi "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ tư
0000 09/03/2015 Công văn số 0000 ngày ban hành 09/03/2015 Giấy mời dự Hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm lần thứ IV, năm học 2014-2015.
124/QĐ-CĐGD 05/03/2015 Quyết định số 124/QĐ-CĐGD ngày ban hành 05/03/2015 Quyết định V/v tặng Giấy khen của BCH Công đoàn Giáo dục thị xã Hương Thủycho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc
Công văn 70/PGD&ĐT 02/03/2015 Công văn số Công văn 70/PGD&ĐT ngày ban hành 02/03/2015 Hỗ trợ CSVC và cán bộ giáo viên coi, chấm thi nghề phổ thông năm học 2014-2015
74/PGD&ĐT 02/03/2015 Công văn số 74/PGD&ĐT ngày ban hành 02/03/2015 Đôn đốc triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”
68/PGD&ĐT 27/02/2015 Công văn số 68/PGD&ĐT ngày ban hành 27/02/2015 Thay đổi, bổ sung Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm học 2014 - 2015
61/PGD&ĐT 26/02/2015 Công văn số 61/PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2015 Danh sách học sinh thi vẽ tranh trên máy vi tính và điểm thi
000/TB-CĐGD 25/02/2015 Công văn số 000/TB-CĐGD ngày ban hành 25/02/2015 Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức giải Cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục năm 2015
62/PGD&ĐT 25/02/2015 Công văn số 62/PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2015 Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học
20/QĐ-PGDDT 25/02/2015 Quyết định số 20/QĐ-PGDDT ngày ban hành 25/02/2015 Quyết định thành lập ban tổ chức Hội thi Vẽ tỷanh trên máy tính cấp tiểu học
61 /PGD&ĐT 24/02/2015 Công văn số 61 /PGD&ĐT ngày ban hành 24/02/2015 Giao lưu vẽ tranh bằng máy tính cấp tiểu học năm học 2014-2015
06/BC-PGD&ĐT 09/02/2015 Báo cáo số 06/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 09/02/2015 Tài liệu Hội nghị Sơ kết Học kỳ I năm học 2014-2015. Kính mời các đơn vị tải và in để làm tài liệu dự Hội nghị Sơ kết Học kỳ I vào sáng thứ 5 ngày 12/02/2015 (theo GM)
Công văn số 55/PGD&ĐT 09/02/2015 Công văn số Công văn số 55/PGD&ĐT ngày ban hành 09/02/2015 Chuyển khoản sao in đề khảo sát lớp 6 năm học 2014 - 2015
01/GM-TTYTHĐ 05/02/2015 Công văn số 01/GM-TTYTHĐ ngày ban hành 05/02/2015 Giấy mời tập huấn Y tế cấp Tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS cử cán bộ Y tế của đơn vị tham gia. Các Trường hoàn thành trước bản thông ti
000 /GM-PGD&ĐT 05/02/2015 Công văn số 000 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 05/02/2015 Họp Ban chấp hành chuẩn bị Sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2014-2015 và bàn một số nhiệm vụ quan trọng khác.
51/PGD&ĐT 04/02/2015 Công văn số 51/PGD&ĐT ngày ban hành 04/02/2015 Thông báo kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên Tiếng Anh đợt 1 năm 2015
52/ PGD&ĐT 04/02/2015 Công văn số 52/ PGD&ĐT ngày ban hành 04/02/2015 Lập hồ sơ cấp bù học phí, hỗ trợ ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập học kì 2 năm học 2014 - 2015
47/PGD&ĐT 03/02/2015 Công văn số 47/PGD&ĐT ngày ban hành 03/02/2015 điều động giáo viên tham gia Trọng tài Lễ hội đua Trãi truyền thống thị xã Hương Thủy năm 2015
45/ PGD&ĐT 30/01/2015 Công văn số 45/ PGD&ĐT ngày ban hành 30/01/2015 tham gia lễ khởi động và bàn giao bóng siêu bền năm 2015 của dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” cho 28 trường TH, TH&THCS và THCS
46 /PGD&ĐT 30/01/2015 Công văn số 46 /PGD&ĐT ngày ban hành 30/01/2015 tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đảm bảo ATGT trước, trong, sau Tết và năm 2015; lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi (2015).
15/QĐ-PGD&ĐT 26/01/2015 Công văn số 15/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 26/01/2015 Quyết định thành lập ban tổ chức- ban giám khảo Hội thi Giữ vở sạch_Viết chữ đẹp năm học 2014-2015
14/QĐ-PGD&ĐT 26/01/2015 Công văn số 14/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 26/01/2015 Quyết định giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2015
43 /PGD&ĐT 26/01/2015 Công văn số 43 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/01/2015 tham gia hội thi KHoa học kĩ thuật năm 2015 cấp tỉnh
102/UBND-KT 22/01/2015 Công văn số 102/UBND-KT ngày ban hành 22/01/2015 đăng kí đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2016
155/SGD&ĐT-GDTrH 20/01/2015 Công văn số 155/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 20/01/2015 tham dự Tổng kết Hội thiGiáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh, năm học 2014 - 2015
31/PGD&ĐT 20/01/2015 Công văn số 31/PGD&ĐT ngày ban hành 20/01/2015 Hướng dẫn thi GVDG cấp tỉnh và Triển lãm Hội thi Giữ vở sach-Viết chữ đẹp cấp Thị xã
Số : 29/PGD&ĐT 20/01/2015 Công văn số Số : 29/PGD&ĐT ngày ban hành 20/01/2015 tăng cường công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học
27/PGD&ĐT 19/01/2015 Công văn số 27/PGD&ĐT ngày ban hành 19/01/2015 Họp tổng kết năm 2014 và lập kế hoạch hoạt động năm 2015 của 19 CLB bóng đá do Na Uy tài trợ 
106/TB-CĐGD 19/01/2015 Công văn số 106/TB-CĐGD ngày ban hành 19/01/2015 Tin buồn Thầy giáo Nguyễn Văn Hào, giáo viên Trường Tiểu học Số 2 Thủy Phù đã qua đời vào đầu tháng 01 năm 2015.
21/PGD&ĐT 14/01/2015 Công văn số 21/PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2015 Điều chỉnh lịch tập huấn
20 /PGD&ĐT 13/01/2015 Công văn số 20 /PGD&ĐT ngày ban hành 13/01/2015 Cuộc thi khoa học kĩ thuật ISEF 2015 cấp thị xã
08 /QĐ-PGD&ĐT 13/01/2015 Quyết định số 08 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/01/2015 Về việc thành lập BTC, hội đồng báo cáo viên lớp tập huấn dạy học, kiểm tra và đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực người học
07 /QĐ-PGD&ĐT 13/01/2015 Quyết định số 07 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/01/2015 Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật International Science and Engineering Fair ISEF Thị xã Hương Thủy lần thứ 5, năm 2015
16 /PGD&ĐT 12/01/2015 Công văn số 16 /PGD&ĐT ngày ban hành 12/01/2015 Tập huấn chuyên môn THCS
17/ PGD&ĐT 12/01/2015 Công văn số 17/ PGD&ĐT ngày ban hành 12/01/2015 triển khai lập và nộp hồ sơ thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, vượt khung, thâm niên… 
0/PGD&ĐT 10/01/2015 Công văn số 0/PGD&ĐT ngày ban hành 10/01/2015  hướng dẫn bổ sung hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán
15/PGD&ĐT 09/01/2015 Công văn số 15/PGD&ĐT ngày ban hành 09/01/2015 tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng nồng độ cồn trong ngành giáo dục
07/ PGD&ĐT 08/01/2015 Công văn số 07/ PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2015 Hướng dẫn sơ kết học kì 1 năm học 2014 - 2015
05/QĐ-PGD&ĐT 08/01/2015 Công văn số 05/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2015 Thành lập hội đồng coi, chấm thi kì thi Tiếng Anh qua mạng internet cấp học tiểu học cấp Thị xã năm học 2014-2015
08/PGD&ĐT 08/01/2015 Công văn số 08/PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2015 tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
100/ CĐGD 07/01/2015 Công văn số 100/ CĐGD ngày ban hành 07/01/2015 Kế hoạch và Điều lệ giải Cầu lông ngành giáo dục năm học 2014 - 2015
06/PGD&ĐT 07/01/2015 Công văn số 06/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2015 Về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2015 và những năm tiếp theo.
01 /GM-PGD&ĐT 06/01/2015 Giấy mời số 01 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2015 Về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn Thị xã
00/TL 06/01/2015 Công văn số 00/TL ngày ban hành 06/01/2015 Hướng dẫn nhập số liệu thống kê giáo dục tiểu học dùng cho trường tiểu học
01/PGD&ĐT 05/01/2015 Công văn số 01/PGD&ĐT ngày ban hành 05/01/2015 Đánh giá chất lượng dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học
02/PGD&ĐTHT 05/01/2015 Công văn số 02/PGD&ĐTHT ngày ban hành 05/01/2015 Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 và dự kiến kế hoạch năm học 2016-2017
04/ PGD&ĐT 05/01/2015 Công văn số 04/ PGD&ĐT ngày ban hành 05/01/2015 triển khai tập huấn 10 module của Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
406/PGD&ĐT 31/12/2014 Công văn số 406/PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Lập danh sách đăng kí dự thi IOE cấp Thị xã năm học 2014 - 2015  
407 /PGD&ĐT 31/12/2014 Công văn số 407 /PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Thi Violympic cấp trường và lập danh sách đăng kí dự thi Violympic cấp Thị xã năm 2015  
408/PGD&ĐT 31/12/2014 Công văn số 408/PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Hướng dẫn hoạt động mửng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi - 2015
410/PGD&ĐT 31/12/2014 Công văn số 410/PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Tập huấn sử dụng phần mềm eqms điều chỉnh theo thông tư 30/TT-BGD&ĐT
411/PGD&ĐT 31/12/2014 Công văn số 411/PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Kế hoạch tập huấn đổi mới công tác chủ nhiệm và tổ chuyên môn cấp tiểu học
409/PGD&ĐT 31/12/2014 Công văn số 409/PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Về việc tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
412/PGD&ĐT 31/12/2014 Công văn số 412/PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2014 Về việc lập kế hoạch năm 2015 và báo cáo kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
2685/SGD&ĐT-GDTH 30/12/2014 Công văn số 2685/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 30/12/2014 Điều chỉnh các hội thi, olympic học sinh tiểu học năm học 2014-2015
104 /QĐ-PGD&ĐT 30/12/2014 Công văn số 104 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 30/12/2014 Công nhận kết quả thi và thành lập các đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi thị xã HƯơng Thủy năm học 2014 - 2015
105 /QĐ-PGD&ĐT 30/12/2014 Quyết định số 105 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 30/12/2014 Về việc thành lập Ban điều hành, quản lí và bồi dưỡng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2014 - 2015
00/BM 26/12/2014 Công văn số 00/BM ngày ban hành 26/12/2014 Biểu mẫu tổng hợp đề nghị thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên nhân viên năm 2015
7475/BGD&ĐT-GDTH 25/12/2014 Công văn số 7475/BGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 25/12/2014 chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT
388/ PGD&ĐT 22/12/2014 Công văn số 388/ PGD&ĐT ngày ban hành 22/12/2014 Thông báo kế hoạch tập huấn cẩm nang kỹ năng sống trò chơi với bóng.
00/MKKTS-PGD&ĐT 18/12/2014 Công văn số 00/MKKTS-PGD&ĐT ngày ban hành 18/12/2014 Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai kiểm kê tài sản theo mẫu đính kèm
000/MBC-PGD&ĐT 18/12/2014 Công văn số 000/MBC-PGD&ĐT ngày ban hành 18/12/2014 Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS và THCS trực thuộc báo cáo số liệu theo mẫu.
389/PGD&ĐT 17/12/2014 Công văn số 389/PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2014 nhận, quản lí đề và tổ chức kiểm tra học kì 1 năm học 2014 - 2015
388/PGD&ĐT 17/12/2014 Công văn số 388/PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2014 tổ chức tập huấn hướng dẫn cẩm nang trò chơi với bóng năm 2014 cho 19 CLB tham gia chương trình bóng đá Na Uy.
390/PGD&ĐT 17/12/2014 Công văn số 390/PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2014 Báo cáo cuối học kì 1 năm học 2014-2015 cấp tiểu học
391/PGD&ĐT 17/12/2014 Công văn số 391/PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2014 Khảo sát đánh giá tác động năm thứ hai của dự án VNEN
86/BC-PGD&ĐT 16/12/2014 Báo cáo số 86/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2014 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020
386/PGD&ĐT 15/12/2014 Công văn số 386/PGD&ĐT ngày ban hành 15/12/2014 triệu tập Giáo viên tham dự tập huấn chuyên môn về kỹ năng sống
0000/GM-PGD&ĐT 10/12/2014 Công văn số 0000/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/12/2014 Giấy mời họp chuẩn bị tổ chức các hoạt động tuyên truyền ATGT tích hợp trong bộ môn GDCD cấp THCS
379/PGD&ĐT 10/12/2014 Công văn số 379/PGD&ĐT ngày ban hành 10/12/2014 hướng dẫn kiểm tra học kì 1 và chuyển khoản lệ phí xét tốt nghiệp và hoàn thiện phôi bằng tốt nghiệp THCS năm học 2014 - 2015
378/PGD&ĐT 09/12/2014 Công văn số 378/PGD&ĐT ngày ban hành 09/12/2014 Hướng dẫn tổ chức các hội thi, olympic học sinh tiểu học năm học 2014-2015
372/PGD&ĐT 08/12/2014 Công văn số 372/PGD&ĐT ngày ban hành 08/12/2014 Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội chuẩn bị hội thi GV TPT Đội cấp Tỉnh.
374/PGD&ĐT 08/12/2014 Công văn số 374/PGD&ĐT ngày ban hành 08/12/2014 rà soát, thu hồi xuất bản phẩm không đảm bảo chất lượng nội dung.
373/PGD&ĐT 08/12/2014 Công văn số 373/PGD&ĐT ngày ban hành 08/12/2014 nhắc nhở việc giải quyết các cơ sở trường học không sử dụng
370/PGD&ĐT 05/12/2014 Công văn số 370/PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2014 thành lập đoàn cán bộ giáo viên tham gia hội thi giáo viên làm TPT Đội giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2014 - 2015
371/PGD&ĐT 05/12/2014 Công văn số 371/PGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2014 Hướng dẫn tham gia cuộc thi Vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã
000/bao cao 02/12/2014 Báo cáo số 000/bao cao ngày ban hành 02/12/2014 Báo cáo chế độ chính sách
369/PGD&ĐT 02/12/2014 Công văn số 369/PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2014 Hướng dẫn kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2014-2015 cấp tiểu học
80/PGD&ĐT-CĐGD 02/12/2014 Công văn số 80/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 02/12/2014 Báo cáo Sơ kết hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 và phát động thi đua từ nay đến 26/3/2015.
2668/SGD&ĐT 28/11/2014 Công văn số 2668/SGD&ĐT ngày ban hành 28/11/2014 Kiểm tra HK1 và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS
57/GTT-LĐLĐ 26/11/2014 Công văn số 57/GTT-LĐLĐ ngày ban hành 26/11/2014 Giấy Triệu tập tập huấn công tác Công đoàn năm 2014.
361/PGD&ĐT 25/11/2014 Công văn số 361/PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2014 Về việc chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Mời các đơn vị tải văn bản, đề cương hướng dẫn để thực hiện.
0/GM - PGD&ĐT 24/11/2014 Công văn số 0/GM - PGD&ĐT ngày ban hành 24/11/2014 Giấy mời tham dự khai mạc Hội thi giáo viên làm TPT Đội giỏi năm học 2014 - 2015
91/QĐ-PGD&ĐT 24/11/2014 Công văn số 91/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 24/11/2014 Quyết định thành lập hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi THCS thị xã Hương Thủy năm học 2014 - 2015
360/KH-PGD&ĐT 24/11/2014 Công văn số 360/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 24/11/2014 Tập huấn xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá trẻ, hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trẻ cấp học mầm non
000/Biểu mẫu 21/11/2014 Công văn số 000/Biểu mẫu ngày ban hành 21/11/2014 Báo cáo thực hiện chế độ chính sách
355/PGD&ĐT 18/11/2014 Công văn số 355/PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2014 Tập huấn đổi mới công tác chủ nhiệm và sinh hoạt tổ chuyên môn cấp tiểu học
357/PGD&ĐT 18/11/2014 Công văn số 357/PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2014 Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập
TB -01/PGD&ĐT 17/11/2014 Công văn số TB -01/PGD&ĐT ngày ban hành 17/11/2014 Thông báo kết quả bốc thăm phần thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội hội thi GV làm TPT Đội giỏi 2014 - 20015
353/PGD&ĐT 17/11/2014 Công văn số 353/PGD&ĐT ngày ban hành 17/11/2014 Hướng dẫn thực hiện đánh giá học sinh theo Thông Tư 30/TT_BGD&ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2014
350/PGD&ĐT 12/11/2014 Công văn số 350/PGD&ĐT ngày ban hành 12/11/2014 Cử cán bộ, giáo viên tham dự Lễ trưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do UBND thị xã Hương Thủy tổ chức
00/ PGD & ĐT 12/11/2014 Công văn số 00/ PGD & ĐT ngày ban hành 12/11/2014 Giấy mời họp bốc thăm thi GV làm TPT Đội giỏi
352/PGD&ĐT 12/11/2014 Công văn số 352/PGD&ĐT ngày ban hành 12/11/2014 Triển khai thí điểm hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS
2513/SGD&ĐT-GDTrH 12/11/2014 Công văn số 2513/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 12/11/2014 Hưởng ứng cuộc thi môi trường
2435/SGD&ĐTT-GDTrH 11/11/2014 Công văn số 2435/SGD&ĐTT-GDTrH ngày ban hành 11/11/2014 Cử giáo viên dự tập huấn
0/GM-PGD&ĐT 10/11/2014 Công văn số 0/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 Giấy mời, Quyết định BTC, BGK hội thi GV làm TPT Đội giỏi năm học 2014-2015
346/LT-PGD&ĐT-CĐGD 10/11/2014 Công văn số 346/LT-PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 10/11/2014 Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
88 /QĐ-PGD&ĐT 10/11/2014 Công văn số 88 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 Quyết định chấm thi HS giỏi thị xã
348/PGD&ĐT 10/11/2014 Công văn số 348/PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2014
337/PGD&ĐT 07/11/2014 Công văn số 337/PGD&ĐT ngày ban hành 07/11/2014 Tổ chức hoạt động hưởng ửng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2014
86/QĐ-PGD&ĐT 06/11/2014 Công văn số 86/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/11/2014 Quyết định thành lập hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi THCS thị xã Hương Thủy năm học 2014-2015
2408/SGD&ĐT-GDTrH 04/11/2014 Công văn số 2408/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 04/11/2014 Thi giải toán qua mạng internet
336/PGD&ĐT 03/11/2014 Công văn số 336/PGD&ĐT ngày ban hành 03/11/2014 Tập huấn giáo viên Mĩ thuật cấp tiểu học
335/ĐL-PGD&ĐT 03/11/2014 Công văn số 335/ĐL-PGD&ĐT ngày ban hành 03/11/2014 Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm học 2014 - 2015
5105CT-BGD&ĐT 03/11/2014 Công văn số 5105CT-BGD&ĐT ngày ban hành 03/11/2014 Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm ở cấp tiểu học
2396 /SGDĐT - GDTrH 31/10/2014 Công văn số 2396 /SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 31/10/2014 V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác năm học 2014 - 2015
2346/QĐ-SGD&ĐT 30/10/2014 Công văn số 2346/QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 30/10/2014 Coi thi HS giỏi cấp tỉnh
Lich sinh hoạt chuyên môn Cụm 1 30/10/2014 Công văn số Lich sinh hoạt chuyên môn Cụm 1 ngày ban hành 30/10/2014
02/BCĐ-PCGD 29/10/2014 Công văn số 02/BCĐ-PCGD ngày ban hành 29/10/2014 Báo cáo phổ cập giáo dục
2374/SGD&ĐT 29/10/2014 Công văn số 2374/SGD&ĐT ngày ban hành 29/10/2014 Điều chỉnh thời gian kiểm tra phổ cập
2372/SGD&ĐT 29/10/2014 Công văn số 2372/SGD&ĐT ngày ban hành 29/10/2014 Tài liệu tập huấn giáo viên Mĩ thuật cấp tiểu học
331/SGD&ĐT 27/10/2014 Công văn số 331/SGD&ĐT ngày ban hành 27/10/2014 Kế hoạch thi HS giỏi
332/SGD&ĐT 27/10/2014 Công văn số 332/SGD&ĐT ngày ban hành 27/10/2014 Hướng dẫn báo cáo phổ cập giáo dục THCS
333/PGD&ĐT 27/10/2014 Công văn số 333/PGD&ĐT ngày ban hành 27/10/2014 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm học 2014 - 2015
228/GM-UBND 24/10/2014 Công văn số 228/GM-UBND ngày ban hành 24/10/2014 Về việc tập huấn công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2014
Giấy mời 23/10/2014 Công văn số Giấy mời ngày ban hành 23/10/2014 UBND thị xã mời Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT họp Triển khai Kế hoạch củng cố phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thời gian: 7g00 ngà
05/KHLN 22/10/2014 Công văn số 05/KHLN ngày ban hành 22/10/2014 Kế hoạch tập huấn công tác Chữ thập đỏ năm 2014. Hội CTĐ Phòng GD&ĐT yêu cầu Chi hội trưởng hoặc Chi hội phó 28 Chi hội CTĐ trường TH, TH&THCS và THCS tham gia lớp tập huấn trên.
322/PGD&ĐT 20/10/2014 Công văn số 322/PGD&ĐT ngày ban hành 20/10/2014 Cử giáo viên tham gia tập huấn giáo viên chủ nhiệm
Số: 323/KH-GD&ĐT 20/10/2014 Công văn số Số: 323/KH-GD&ĐT ngày ban hành 20/10/2014 Thực hiện công tác kiểm tra năm học 2014-2015
324/PGD&ĐT 20/10/2014 Công văn số 324/PGD&ĐT ngày ban hành 20/10/2014 Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
326/KH-GD&ĐT 20/10/2014 Công văn số 326/KH-GD&ĐT ngày ban hành 20/10/2014 Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND năm 2014
327/PGD&ĐT-TTr 20/10/2014 Công văn số 327/PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 20/10/2014 Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học
325 / PGD-ĐT 20/10/2014 Công văn số 325 / PGD-ĐT ngày ban hành 20/10/2014 VỀ VIỆC LẬP HỒ SƠ CẤP BÙ HỌC PHÍ, HỖ TRỢ ĂN TRƯA VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2014 - 2015
321/PGD&ĐT 16/10/2014 Công văn số 321/PGD&ĐT ngày ban hành 16/10/2014 Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn, tổ bộ môn cấp tiểu học năm học 2014 – 2015
0 Giấy mời 15/10/2014 Công văn số 0 Giấy mời ngày ban hành 15/10/2014 Kính gửi :  Các trường TH; TH&THCS,THCS,MN trực thuộc          Thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách chi sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thị xã, Phòng
313/ PGD&ĐT 13/10/2014 Công văn số 313/ PGD&ĐT ngày ban hành 13/10/2014 tổng điều tra phổ cập giáo dục - xóa mù chữ
03/HCTĐ 13/10/2014 Công văn số 03/HCTĐ ngày ban hành 13/10/2014 Họp triển khai công tác Chữ thập đỏ năm học 2014-2015 cho các Chi hội trường TH, TH&THCS và THCS trực thuộc.
314/PGD&ĐT 13/10/2014 Công văn số 314/PGD&ĐT ngày ban hành 13/10/2014 Hội nghị triển khai công tác truyền thông bệnh Phong trong trường học năm 2014 cho các trường TH, TH&THCS và THCS trực thuộc
315/PGD&ĐT 13/10/2014 Công văn số 315/PGD&ĐT ngày ban hành 13/10/2014 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
2216/SGDĐT-GDTrH 13/10/2014 Công văn số 2216/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 13/10/2014 triệu tập giáo viên, chuyên viên Tiếng Anh cốt cán bồi dưỡng 5 năng lực
280B/PGD&ĐT 10/10/2014 Công văn số 280B/PGD&ĐT ngày ban hành 10/10/2014 Đăng ký mua sách tham khảo năm học 2014-2015
125 /TB-BHXH 09/10/2014 Công văn số 125 /TB-BHXH ngày ban hành 09/10/2014       Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt nam về Quy định quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; quản lý sổ
299/P-CĐGD 07/10/2014 Công văn số 299/P-CĐGD ngày ban hành 07/10/2014 Về việc tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm và nộp bài chọn đăng kỉ yêu.
2161/SGD&ĐT-GDTH 07/10/2014 Công văn số 2161/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 07/10/2014 Kế hoạch tổ chức các hội thi, olympic học sinh tiểu học năm học 2014-2015
0 pgd&đt/thcs 06/10/2014 Công văn số 0 pgd&đt/thcs ngày ban hành 06/10/2014 Dự thảo kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên TPT Đội giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2014-2015 Phòng GD&ĐT đề nghị các Trường TH, TH&THCS và THCS nghiên cứu và cho ý kiến về dự thảo
02/HCTĐ-PGD&ĐT 06/10/2014 Công văn số 02/HCTĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/10/2014 Hướng dẫn tổ chức hoạt động Chữ thập đỏ năm học 2014-2015
292/PGD&ĐT 06/10/2014 Công văn số 292/PGD&ĐT ngày ban hành 06/10/2014 Tập huấn sử dụng di sản trong dạy học môn Âm nhạc
2142/SGDĐT-GDTrH 06/10/2014 Công văn số 2142/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 06/10/2014 triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015
2104/SGD&ĐT-VP 02/10/2014 Công văn số 2104/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 02/10/2014 Thông báo cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2014
84/CĐGD 02/10/2014 Công văn số 84/CĐGD ngày ban hành 02/10/2014 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Giáo viên duyên dáng - tài năng” năm học 2014-2015
288/PGD&ĐT 01/10/2014 Công văn số 288/PGD&ĐT ngày ban hành 01/10/2014 chuẩn bị nội dung đón Đoàn Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
290/PGD&ĐT 01/10/2014 Công văn số 290/PGD&ĐT ngày ban hành 01/10/2014 Thông báo kết quả khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7
285/PGD&ĐT 30/09/2014 Công văn số 285/PGD&ĐT ngày ban hành 30/09/2014 Triển khai Thông tư 30/TT-BGD&ĐT về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
286/PGD 30/09/2014 Công văn số 286/PGD ngày ban hành 30/09/2014 Triển khai thí điểm hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THCS
287/PGD&ĐT 30/09/2014 Công văn số 287/PGD&ĐT ngày ban hành 30/09/2014 Thi học sinh giỏi MTCT 8 năm học 2014 - 2015
282/PGD&ĐT 30/09/2014 Công văn số 282/PGD&ĐT ngày ban hành 30/09/2014 Hướng dẫn công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
2086/GDDT-GDTrH 30/09/2014 Công văn số 2086/GDDT-GDTrH ngày ban hành 30/09/2014 Giới thiệu các tài liệu tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn, Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên các cấp
276/PGD&ĐT 15/09/2014 Công văn số 276/PGD&ĐT ngày ban hành 15/09/2014 khảo sát chất lượng đầu năm
1935/SGD&ĐT 15/09/2014 Công văn số 1935/SGD&ĐT ngày ban hành 15/09/2014 V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
275/PGD&ĐT 12/09/2014 Công văn số 275/PGD&ĐT ngày ban hành 12/09/2014 Hướng dẫn đăng kí thi đua năm học 2014-2015
19KH/LN 12/09/2014 Công văn số 19KH/LN ngày ban hành 12/09/2014 Tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2014 - 2015 cấp Tỉnh
262 /KH-PGD&ĐT 11/09/2014 Công văn số 262 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 11/09/2014 - Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thị ủy Hương Thủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)
273 /PGD&ĐT 10/09/2014 Công văn số 273 /PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2014 Hướng dẫn hội nghị xây dựng kế hoạch, lịch hội nghị, đề cương kế hoạch năm học 2014 – 2015
268 /PGD&ĐT 10/09/2014 Công văn số 268 /PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2014 Thực hiện công văn số 1868/SGD&ĐT-KHTC ngày 06 tháng 9  năm 2014 qua kiểm tra việc Cập nhật thông tin lên “Cổng thông tin đào tạo” để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu nă
0/PGD&ĐT-THCS 10/09/2014 Công văn số 0/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 10/09/2014 Dự thảo nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp THCS. Kính mời hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS tham dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học cấp THCS. Khi đi nhớ mang theo tài liệu dự thảo Hướng dẫn nhiệm
271/PGD&ĐT 10/09/2014 Công văn số 271/PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp tiểu học
0000/ PGD&ĐT 08/09/2014 Công văn số 0000/ PGD&ĐT ngày ban hành 08/09/2014 Lịch thi đấu chính thức "Ngày hội bóng đá vui năm 2014"
75/QĐ-PGD&ĐT 08/09/2014 Công văn số 75/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/09/2014 Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban cho " Ngày hội bóng đá vui" năm 2014
272/KH-GD&ĐT 03/09/2014 Công văn số 272/KH-GD&ĐT ngày ban hành 03/09/2014 Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển
000 29/08/2014 Công văn số 000 ngày ban hành 29/08/2014 Thư của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 - 2015
000/BC 28/08/2014 Báo cáo số 000/BC ngày ban hành 28/08/2014 Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, kế hoạch năm học 2014-2015 (tài liệu dự hội nghị tổng kết năm học 2013-2014)
30/TT-BGD&ĐT 28/08/2014 Thông tư số 30/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 28/08/2014 Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT B
263/PGD&ĐT-CĐGD 28/08/2014 Công văn số 263/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 28/08/2014 Phát động Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015
258/PGD&ĐT 27/08/2014 Công văn số 258/PGD&ĐT ngày ban hành 27/08/2014 Kế hoạch tổ chức ngày hội bóng đá vui năm 2014
259/PGD&ĐT 27/08/2014 Công văn số 259/PGD&ĐT ngày ban hành 27/08/2014 Phát động phong trào thi giải toán qua thư và đặt mua tạp chí Toán tuổi thơ năm học 2014-2015
04/GM-CĐGD 26/08/2014 Công văn số 04/GM-CĐGD ngày ban hành 26/08/2014 Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm học 2013-2014.
18/KHLN 25/08/2014 Công văn số 18/KHLN ngày ban hành 25/08/2014 Kế hoạch liên ngành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2013-2014
1781/SGD&ĐT-GDTH 25/08/2014 Công văn số 1781/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 25/08/2014 Hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ năm học cấp tiểu học của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
257/PGD&ĐT 22/08/2014 Công văn số 257/PGD&ĐT ngày ban hành 22/08/2014 Về việc Khai giảng năm học 2014-2015
255/ PGD&ĐT 21/08/2014 Công văn số 255/ PGD&ĐT ngày ban hành 21/08/2014 Triệu tập giáo viên tham gia họp Tổng kết Đại hội TDTT thị xã Hương Thủy lần thứ VII năm 2014
03/GM 21/08/2014 Công văn số 03/GM ngày ban hành 21/08/2014 Mời họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục thị xã.
254 /GM-PGD&ĐT 20/08/2014 Công văn số 254 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 20/08/2014 Được sự nhất trí của UBND thị xã Hương Thuỷ, Phòng GD&ĐT Thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014–2015.
252/PGD&ĐT 18/08/2014 Công văn số 252/PGD&ĐT ngày ban hành 18/08/2014 Thực hiện chương trình "Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp" năm học 2014-2015
253 /PGD&ĐT 18/08/2014 Công văn số 253 /PGD&ĐT ngày ban hành 18/08/2014 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.
1713/SGD&ĐT 14/08/2014 Công văn số 1713/SGD&ĐT ngày ban hành 14/08/2014 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015. Kính mời Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015 tại Trường THPT chuyên Quốc học khai mạc lúc 8 giờ ngà
248/PGD&ĐT 13/08/2014 Công văn số 248/PGD&ĐT ngày ban hành 13/08/2014 Triệu tập cán bộ quản lí, giáo viên mầm non tham gia bồi dưỡng hè năm 2014
249 /PGD&ĐT 12/08/2014 Công văn số 249 /PGD&ĐT ngày ban hành 12/08/2014 Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.
23 /CT-UBND 12/08/2014 Chỉ thị số 23 /CT-UBND ngày ban hành 12/08/2014 Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola
244b /PGD&ĐT 11/08/2014 Công văn số 244b /PGD&ĐT ngày ban hành 11/08/2014  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non và TH&THCS trực thuộc.
250/KH-PGD&ĐT 11/08/2014 Công văn số 250/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 11/08/2014 Kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2014-2015
1677/SGD&ĐT-GDTrH 08/08/2014 Công văn số 1677/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 08/08/2014 Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2014-2015
49/2014/QĐ -UBND 07/08/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ -UBND ngày ban hành 07/08/2014 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
244/HD-PGD&ĐT 06/08/2014 Công văn số 244/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2014  thành lập tổ, khối các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
4119/BGDĐT-GDTH 06/08/2014 Công văn số 4119/BGDĐT-GDTH ngày ban hành 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
Số: 242/GDĐT-VP 05/08/2014 Công văn số Số: 242/GDĐT-VP ngày ban hành 05/08/2014 Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học 2014-2015
243/KH-PGD&ĐT 05/08/2014 Công văn số 243/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 05/08/2014 Kế hoạch Bồi dưỡng thương xuyên năm học 2014-2015.
241/ PGD&ĐT 04/08/2014 Công văn số 241/ PGD&ĐT ngày ban hành 04/08/2014 Họp quyết toán kinh phí dự án bóng đá Na Uy
239/PGD&ĐT 28/07/2014 Công văn số 239/PGD&ĐT ngày ban hành 28/07/2014 đánh giá thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
235/ PGD&ĐT 22/07/2014 Công văn số 235/ PGD&ĐT ngày ban hành 22/07/2014 triển khai dạy học chương trình thí điểm Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia từ năm học 2014-2015
233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT 18/07/2014 Công văn số 233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT ngày ban hành 18/07/2014 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị trong dịp hè 2014
0 0/PGD&ĐT-MBC 01/07/2014 Công văn số 0 0/PGD&ĐT-MBC ngày ban hành 01/07/2014 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của các CLB bóng đá Na Uy, Phòng GD&ĐT yêu cầu các CLB hoàn thành báo cáo và gửi theo địa
1151/QĐ-SGDĐT 27/06/2014 Công văn số 1151/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 27/06/2014 cử giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng Ngôn ngữ sư phạm Tiếng Anh
65/KH-UBND 25/06/2014 Công văn số 65/KH-UBND ngày ban hành 25/06/2014 Thông báo Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII - năm 2014. Phòng GD&ĐT đề nghị các Trường nghiên cứu triển khai
230/PGD&ĐT 23/06/2014 Công văn số 230/PGD&ĐT ngày ban hành 23/06/2014 chuẩn bị một số điều kiện tập huấn cho CBQL& GV mầm non
1255/SGD&ĐT-GDTrH 13/06/2014 Công văn số 1255/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 13/06/2014 Thông báo Quyết định của Sở GD&ĐT về cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn do Bộ GD&ĐT tổ chức
229 /GD&ĐT 11/06/2014 Công văn số 229 /GD&ĐT ngày ban hành 11/06/2014 Kính gửi: Trường MN,TH, TH&THCS và THCS trên địa bàn thị xã. Căn cứ vào công văn số 247/TB-GDQP&AN ngày 21/05/2014 của Hội đồng  Giáo dục quốc phòng và An ninh&nbs
00/PGD&ĐTHT 08/06/2014 Báo cáo số 00/PGD&ĐTHT ngày ban hành 08/06/2014 Biểu mẫu báo cáo nhanh chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục
000 /PGD&ĐT 03/06/2014 Công văn số 000 /PGD&ĐT ngày ban hành 03/06/2014 Đăng ký hồ sơ, sổ sách năm học 2014-2015
227/PGD&ĐT 02/06/2014 Công văn số 227/PGD&ĐT ngày ban hành 02/06/2014 Điều động giáo viên tham gia Trọng tài Cúp FFAV năm 2014
228 /PGD&ĐT 02/06/2014 Công văn số 228 /PGD&ĐT ngày ban hành 02/06/2014  cử người hướng dẫn thử việc đối với viên chức mới tuyển dụng năm 2014
1084/SGD&ĐT-GDTH 26/05/2014 Công văn số 1084/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 26/05/2014 Thông báo triệu tập giáo viên tham gia Ban kỹ nắng sống tại Cúp FFAV năm 2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế
222/PGD&ĐT 26/05/2014 Công văn số 222/PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 mời họp cúp FFAV năm 2014 (phiên thứ 2)
223/HD-PGD&ĐT 26/05/2014 Công văn số 223/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 Công tác tuyển sinh, khảo sát chất lượng đầu năm học  2014 – 2015
07 TB/HĐĐ 24/05/2014 Công văn số 07 TB/HĐĐ ngày ban hành 24/05/2014 Thông báo danh sách đề nghị các tập thể và cá nhân được các cấp khen trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014 của Hội đồng Đội Thị xã.
217 /PGDĐT 23/05/2014 Công văn số 217 /PGDĐT ngày ban hành 23/05/2014 Kính gửi:     - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;                  - C&a
22/GM 22/05/2014 Công văn số 22/GM ngày ban hành 22/05/2014 Giấy mời UV HĐĐ thị xã họp xét thi đua Công tác Đội và phòng trào Thiếu nhi năm học 2013 - 2014
120/GM-PGD&ĐT 22/05/2014 Công văn số 120/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 22/05/2014 giấy mời nói chuyện truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ quản lý các Trường MN, TH và TH&THCS
216 / PGD&ĐT 21/05/2014 Công văn số 216 / PGD&ĐT ngày ban hành 21/05/2014 hướng dẫn hoạt động tổ chức ủng hộ Quỹ “ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu ” dành cho chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa và chiến sĩ bảo vệ biển đảo.
Giấy mời ( Khẩn ) 21/05/2014 Công văn số Giấy mời ( Khẩn ) ngày ban hành 21/05/2014
214/PGD&ĐT 19/05/2014 Công văn số 214/PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2014 Khẩn: Về việc đăng ký tham gia giao lưu, học tập năm học 2013-2014.
213/PGD&ĐT 19/05/2014 Công văn số 213/PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2014 Điều chỉnh, bổ sung triển khai đánh giá Chuẩn, đánh giá CC,VC, lao động hàng năm
66/QĐ-PGD&ĐT 15/05/2014 Quyết định số 66/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2014 khen thưởng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2013-2014
0/PGD&ĐT 13/05/2014 Công văn số 0/PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2014 làm thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia cúp FFAV năm 2014.       Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường tham gia chương trình bóng đá Na Uy xem công văn đính k&egr
1498/2014/QĐ-UBND 13/05/2014 Quyết định số 1498/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 13/05/2014 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
191/PGD&ĐT 12/05/2014 Công văn số 191/PGD&ĐT ngày ban hành 12/05/2014 tập huấn sử dụng di sản trong dạy học môn Lịch sử, Địa lí.
974/SGDĐT-GDTH 12/05/2014 Công văn số 974/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 12/05/2014 Hội thảo giới thiệu chương trình tiếng Anh trực tuyến I-learn Smart Start  
187/PGD&ĐT 09/05/2014 Công văn số 187/PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2014 tăng cường phòng chống dịch Sởi và các dịch bệnh năm 2014
188/ PGD&ĐT 09/05/2014 Công văn số 188/ PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2014 thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
185/PGD&ĐT 07/05/2014 Công văn số 185/PGD&ĐT ngày ban hành 07/05/2014 Dự Hội nghị Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp mầm non toàn Thị xã năm học 2013 - 2014
186/ PGD&ĐT 07/05/2014 Công văn số 186/ PGD&ĐT ngày ban hành 07/05/2014 đánh giá công tác y tế tại trường mầm non
180/PGD&ĐT 06/05/2014 Công văn số 180/PGD&ĐT ngày ban hành 06/05/2014 Điều động giáo viên tham gia công tác tổ chức, giám khảo tại hội trại "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
123/PGD&ĐT 29/04/2014 Công văn số 123/PGD&ĐT ngày ban hành 29/04/2014 Báo cáo công tác xây dựng năm học 2013-2014
Giấy mời 29/04/2014 Công văn số Giấy mời ngày ban hành 29/04/2014 Họp Ban chấp hành Công đoàn giáo dục thị xã.
122/PGD&ĐT 26/04/2014 Công văn số 122/PGD&ĐT ngày ban hành 26/04/2014 Hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập trường mầm non
120/PGD&ĐT 25/04/2014 Công văn số 120/PGD&ĐT ngày ban hành 25/04/2014 đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
121/PGD&ĐT 25/04/2014 Công văn số 121/PGD&ĐT ngày ban hành 25/04/2014 Hướng dẫn kiểm tra định kì cuối năm học 2013-2014
118/KH-PGD&ĐT 22/04/2014 Công văn số 118/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 22/04/2014 Kế hoạch Kiểm tra công tác Thi đua cuổi năm học 2013-2014. Kính mời các đơn vị tải văn bản và biểu mẫu để thực hiện.
119/PGD&ĐT 22/04/2014 Công văn số 119/PGD&ĐT ngày ban hành 22/04/2014 điều động giáo viên làm Trọng tài giải Cầu lông CNVC-LĐ thị xã Hương Thủy năm 2014 do LĐLĐ thị xã Hương Thủy tổ chức.
115/PGD&ĐT 21/04/2014 Công văn số 115/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2014 Họp chuẩn bị Cúp FFAV lần thứ II năm 2014
114/PGD&ĐT 21/04/2014 Công văn số 114/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2014 kế hoạch tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014
116/PGD&ĐT 21/04/2014 Công văn số 116/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2014 hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam
GM 21/04/2014 Công văn số GM ngày ban hành 21/04/2014 Mời dự Gặp mặt - Chia tay cán bộ quản lý nghỉ hưu
805/SGD&ĐT 21/04/2014 Công văn số 805/SGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2014 Hướng dẫn xét tốt nghiệp 2013 - 2014
804/SGD&ĐT-KTKĐ 21/04/2014 Công văn số 804/SGD&ĐT-KTKĐ ngày ban hành 21/04/2014 Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
111/ PGD&ĐT 15/04/2014 Công văn số 111/ PGD&ĐT ngày ban hành 15/04/2014 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua cuối năm học 2013-2014
112/CV-PGD&ĐT 15/04/2014 Công văn số 112/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 15/04/2014 hướng dẫn kiểm tra học kì 2
699/SGD&ĐT 10/04/2014 Công văn số 699/SGD&ĐT ngày ban hành 10/04/2014 Hướng dẫn thực hiện quản lí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
107/PGD&ĐT 08/04/2014 Công văn số 107/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2014 Hội thi vẽ tranh "Bé với ngày hội Quê hương, đất nước" chào mừng Festival Huế năm 2014
105/PGD&ĐT 07/04/2014 Công văn số 105/PGD&ĐT ngày ban hành 07/04/2014 chọn học sinh giỏi tham gia kì thi toán tuổi thơ năm 2014 tại Đắk-Lắk
106/PGD&ĐT 07/04/2014 Công văn số 106/PGD&ĐT ngày ban hành 07/04/2014 Điều động GV tham gia Trọng tài giải Điền kinh Đại hội TDTT thị xã Hương Thủy
102/PGD&ĐT 04/04/2014 Công văn số 102/PGD&ĐT ngày ban hành 04/04/2014 hỗ trợ của Cambridge English tổ chức khảo sát năng lực ngôn ngữ tiếng Anh cho học sinh tiểu học
103/ PGD&ĐT 04/04/2014 Công văn số 103/ PGD&ĐT ngày ban hành 04/04/2014 tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” cho học sinh tiểu học
104/PGDĐT 04/04/2014 Công văn số 104/PGDĐT ngày ban hành 04/04/2014 Cung cấp số liệu và tài liệu xây dựng Bản đồ Qui hoạch mạng lưới GD&ĐT đến năm 2020.
101/ PGD&ĐT 03/04/2014 Công văn số 101/ PGD&ĐT ngày ban hành 03/04/2014 tham dự kì thi học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh năm học 2013-2014
100/PGD&ĐT 02/04/2014 Công văn số 100/PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2014 Báo cáo tình hình bố trí giảng dạy của giáo viên  có công văn và biểu mẫu đính kèm ( gấp).
00/Danh sách 01/04/2014 Thông báo số 00/Danh sách ngày ban hành 01/04/2014  Rà soát lại nơi cư trú sau khi nghỉ hưu và bổ sung sổ BHXH đối với CB,GV đến tuổi nghỉ hưu năm 2014 ( có danh sách đính kèm)
592 /SGDĐT-GDTrH 31/03/2014 Công văn số 592 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 31/03/2014 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT
604 /SGDĐT-GDTrH 31/03/2014 Công văn số 604 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 31/03/2014 Kiểm tra HK2 và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS
97/PGD&ĐT 28/03/2014 Công văn số 97/PGD&ĐT ngày ban hành 28/03/2014 tập huấn phần mềm thi nói cho môn ngoại ngữ Tiếng Anh 9
12345/SGD&DT_GDTrH 28/03/2014 Công văn số 12345/SGD&DT_GDTrH ngày ban hành 28/03/2014 thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2013-2014
00/bieu mau 27/03/2014 Công văn số 00/bieu mau ngày ban hành 27/03/2014  Báo cáo chất lượng, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.     
507SGDĐT - GDTrH 25/03/2014 Công văn số 507SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 25/03/2014 Triển khai Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhà trường 2014                          &n
497 /SGD&ĐT-GDTrH 24/03/2014 Công văn số 497 /SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 24/03/2014 tuyên truyền về Hội thi tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XX, năm 2014
465 /HD-SGDĐT 20/03/2014 Công văn số 465 /HD-SGDĐT ngày ban hành 20/03/2014
70/ PGD&ĐT 19/03/2014 Công văn số 70/ PGD&ĐT ngày ban hành 19/03/2014 Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ
67/PGD&ĐT 18/03/2014 Công văn số 67/PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2014 Cập nhật dữ liệu PMIS 6 tháng cuối năm học 2013-2014
49/QĐ-PGD&ĐT 18/03/2014 Công văn số 49/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2014 Quyết định thành lập đoàn HKPĐ Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy tham gia HKPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2013-2014
69/PGD&ĐT 18/03/2014 Công văn số 69/PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2014 Điều động giáo viên tham gia làm công tác Trọng tài tại Đại hội TDTT thị xã Hương Thủy lần thức VII năm 2014
455/SGD&ĐT-GDTrH 18/03/2014 Công văn số 455/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 18/03/2014 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học và quản lí hồ sơ, sổ sách
50 /PGD&ĐT 18/03/2014 Quyết định số 50 /PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2014 Thành lập Ban giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2013-2014
441/QĐ-SGD&ĐT 17/03/2014 Quyết định số 441/QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 17/03/2014 thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014
61/ PGD&ĐT 14/03/2014 Công văn số 61/ PGD&ĐT ngày ban hành 14/03/2014   kế hoạch tập huấn phương pháp giảng dạy và cách ra đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế cho giáo viên Tiếng Anh  
Số: 07 /2014/TT-BGDĐT 14/03/2014 Công văn số Số: 07 /2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/03/2014 Thông tư Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
57/PGD&ĐT 12/03/2014 Công văn số 57/PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2014  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015
58 /PGD&ĐT 12/03/2014 Công văn số 58 /PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2014 Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm học 2013-2014
59/ PGD&ĐT 12/03/2014 Công văn số 59/ PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2014 chuẩn bị triển khai dạy học tiếng Anh ở cấp Tiểu học năm học 2014-2015
423/SGD&ĐT-GDTrH 12/03/2014 Công văn số 423/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 12/03/2014 kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh 2014
60/PGD&ĐT 12/03/2014 Công văn số 60/PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2014 thực hiện tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
47/QĐ-PGD&ĐT 11/03/2014 Công văn số 47/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2014 Quyết định thành lập BTC, BTT, BPV, Y tế giải Điền kinh cấp TH và THCS HKPĐ năm học 2013-2014
15/GM - PGD&ĐT 11/03/2014 Công văn số 15/GM - PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2014 Giấy mời họp triển khai kế hoạch hội trại 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại hội TDTT thị xã Hương Thủy năm 2014
15/BC-PGD&ĐT 10/03/2014 Công văn số 15/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 10/03/2014        Trong 2 năm học vừa qua, việc thực hiện Chương trình hành động 1919/CTr-SGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Sở GD&ĐT về triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
45/QĐ-PGD&ĐT 05/03/2014 Công văn số 45/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 05/03/2014 Quyết định thành lập BTC, BTT, Y tế giải Bóng đá THCS HKPĐ năm học 2013 - 2014
44/QĐ-PGD&ĐT 04/03/2014 Công văn số 44/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2014 Quyết định giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện 2014
21/GM-HĐĐ 04/03/2014 Công văn số 21/GM-HĐĐ ngày ban hành 04/03/2014 Giấy mời của HĐĐ thị xã Hương Thủy tham gia hội nghị trực báo công tác Đội quý II năm học 2013-2014
43/QĐ-PGD&ĐT 03/03/2014 Quyết định số 43/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 03/03/2014 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi GVDG cấp tiểu học và danh sách giáo viên dự thi chính thức.
42/QĐ-PGD&ĐT 27/02/2014 Công văn số 42/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 27/02/2014 thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Vẽ tranh bằng máy vi tính cấp tiểu học thị xã Hương Thủy năm học  2013 - 2014
297/SGDĐT-GDTH 27/02/2014 Công văn số 297/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 27/02/2014 Thi vẽ tranh trên máy vi tính HS tiểu học cấp tỉnh năm học 2013-2014
51/PGD&ĐT 26/02/2014 Công văn số 51/PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2014 Điều lệ giải Bóng đá Nam cấp THCS HKPĐ năm học 2013 - 2014
50/CV-PGD&ĐT 26/02/2014 Công văn số 50/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2014 tập huấn nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu tích hợp trong các môn học
52 /PGD&ĐT 26/02/2014 Công văn số 52 /PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2014 lập hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân năm 2014
285/SGDĐT-VP 25/02/2014 Công văn số 285/SGDĐT-VP ngày ban hành 25/02/2014 tổ chức cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2014
46/ PGD&ĐT 21/02/2014 Công văn số 46/ PGD&ĐT ngày ban hành 21/02/2014 thi chọn học sinh giỏi “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp tỉnh năm học 2013-2014
247 /SGDĐT-GDTrH 21/02/2014 Công văn số 247 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 21/02/2014 tổng kết lớp bồi dưỡng nâng chuẩn và trao chứng chỉ Cambridge cho giáo viên Tiếng Anh
43/PGD&ĐT 20/02/2014 Công văn số 43/PGD&ĐT ngày ban hành 20/02/2014 đón doàn thực tế giáo dục của học viên lớp QLGD trường ĐHSP Huế
41/ PGD&ĐT 19/02/2014 Công văn số 41/ PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2014 Tổ chức Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính cấp tiểu học năm học 2013-2014
59/CĐGD 19/02/2014 Công văn số 59/CĐGD ngày ban hành 19/02/2014 Thông báo danh sách tham gia BTC, ban trọng tài giải Cầu lông CNVC - LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy năm 2014
40/PGD&ĐT 18/02/2014 Công văn số 40/PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2014 báo cáo số liệu và đăng ký nhu cầu đầu tư trang thiết bị phục vụ Đề án dạy học ngoại ngữ
39/PGD&ĐT 17/02/2014 Công văn số 39/PGD&ĐT ngày ban hành 17/02/2014 lập hồ sơ đề nghị tặng học bổng của quỹ giáo dục Lê Mộng Đào. 
204/SGD&ĐT-GDTX 13/02/2014 Công văn số 204/SGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 13/02/2014 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014
37/PGD&ĐT 12/02/2014 Công văn số 37/PGD&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2013-2014
26/QĐ-PGD&ĐT 12/02/2014 Quyết định số 26/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 12/02/2014 thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi Thị xã Hương Thủy năm học 2013 – 2014
30 /PGD&ĐT 11/02/2014 Công văn số 30 /PGD&ĐT ngày ban hành 11/02/2014 Tập huấn phần mềm quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2014
31/PGD&ĐT 11/02/2014 Công văn số 31/PGD&ĐT ngày ban hành 11/02/2014 tập huấn nâng cao năng thực thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
34/PGD&ĐT 11/02/2014 Công văn số 34/PGD&ĐT ngày ban hành 11/02/2014 tổ chức đánh giá 02 năm thực hiện Chương trình hành động của ngành
15/QĐ-PGD&ĐT 10/02/2014 Quyết định số 15/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Thị xã Hương Thủy năm học 2013 – 2014
24/GM-PGD&ĐT 10/02/2014 Công văn số 24/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Triển khai Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn thị xã năm học 2013 - 2014
26/ PGD&ĐT 10/02/2014 Công văn số 26/ PGD&ĐT ngày ban hành 10/02/2014 Báo cáo hoạt động năm 2013 của các Trường tham gia chương trình dự án bóng đá Na Uy.
22/HD-PGD&ĐT 07/02/2014 Công văn số 22/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 07/02/2014 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2013 - 2014
23 /PGD&ĐT 07/02/2014 Công văn số 23 /PGD&ĐT ngày ban hành 07/02/2014 Tham gia thi Vở sạch - Chư đẹp
17/PGD&ĐT 16/01/2014 Công văn số 17/PGD&ĐT ngày ban hành 16/01/2014 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ (2014)
10 & 11/QĐ-PGD&ĐT 15/01/2014 Quyết định số 10 & 11/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 15/01/2014 thành lập hội đồng coi thi, khảo sát và chấm bài thi chọn học sinh giỏi THCS thị xã Hương Thủy năm học 2013 - 2014
01 /TC-KH 14/01/2014 Công văn số 01 /TC-KH ngày ban hành 14/01/2014 Đề nghị các đơn vị thống kê các cơ sở lẻ không có nhu cầu sử dụng vào các phụ lục đính kèm  Lưu ý: Kèm theo các hồ sơ nhà đất, tài liệu có li&e
14/ PGD&ĐT 14/01/2014 Công văn số 14/ PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 Tập huấn PPGD cho giáo viên tiếng Anh tiểu học
09/ PGD&ĐT 14/01/2014 Công văn số 09/ PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp THCS năm học  2013 - 2014
07/ QĐ-PGD&ĐT 14/01/2014 Quyết định số 07/ QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 Quyết định thành lập hội đồng coi thi học sinh giỏi tiểu học năm học 2013-2014
08/QĐ-PGD&ĐT 14/01/2014 Quyết định số 08/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2014 Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi học sinh giỏi tiểu học năm học 2013-2014
00/TB 09/01/2014 Công văn số 00/TB ngày ban hành 09/01/2014 Lịch biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại Liên hoan tiếng hát Thiếu nhi Hương Thủy năm học 2013-2014
11/CV-PGD&ĐT 09/01/2014 Công văn số 11/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 09/01/2014 báo cáo tình hình CSVC
00/ PGD&ĐT 08/01/2014 Thông báo số 00/ PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2014 Mẫu giấy thi viết chữ đẹp và phiếu chấm điểm vở sạch-chữ đẹp sử dụng tại Hội thi Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp cấp tiểu học
03/QĐ-PGD&ĐT 08/01/2014 Quyết định số 03/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2014 Về việc thành lập Hội đồng coi, chấm thi kì thi Tiếng Anh qua mạng internet (IOE) cấp Thị xã năm học 2013 – 2014
01/GM-PGD&ĐT 07/01/2014 Công văn số 01/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2014  dự họp về công tác quy hoach bổ sung cán bộ quản lý trường học từ nay đến năm 2020 ( có lịch cụ thể từng trường kèm theo)
09/PGD&ĐT 07/01/2014 Công văn số 09/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2014 Tổ chức kì thi Olympic Tiếng Anh qua mạng internet cấp Thị xã (2013 – 2014)
2645/SGD&ĐT-GDTrH 06/01/2014 Công văn số 2645/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 06/01/2014 Thông báo của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá 10 năm hoạt động của FFAV 2003-2013
03/PGD&ĐT 06/01/2014 Công văn số 03/PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 Triển khai tập huấn phần mềm quản lý chất lượng GDTH
04/ PGD&ĐT 06/01/2014 Công văn số 04/ PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 tập huấn chuyên môn mầm non
05/PGD&ĐT 06/01/2014 Công văn số 05/PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 Kế hoạch thi Vở sạch - Chữ đẹp cấp Thị xã năm học 2013-2014
06/ PGD&ĐT 06/01/2014 Công văn số 06/ PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 Kế hoạch thi học sinh giỏi cấp tiểu học năm học 2013-2014
02/QĐ-PGD&ĐT 06/01/2014 Quyết định số 02/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi Vở sạch-Chữ đẹp cấp tiểu học
08/CV-PGD&ĐT 06/01/2014 Công văn số 08/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 kế hoạch thi học sinh giỏi lớp 9, khảo sát chọn học sinh giỏi lớp 8 năm học 2013 - 2014
07/CV-PGD&ĐT 06/01/2014 Công văn số 07/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 V/v tham gia Hội thi ISEF 2014 cấp tỉnh
01/PGD&ĐT 02/01/2014 Công văn số 01/PGD&ĐT ngày ban hành 02/01/2014 Về việc quản lý, bảo quản, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học.
02/PGD&ĐT 02/01/2014 Công văn số 02/PGD&ĐT ngày ban hành 02/01/2014 thi Hùng biện tiếng Anh THCS cấp thị xã năm học 2013-2014
2659/SGD&ĐT-GDTrH 02/01/2014 Công văn số 2659/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 02/01/2014 cử lực lượng tham gia các hoạt động Cuộc thi KH-KT tỉnh Thừa Thiên Huế
316 /GD-ĐT 31/12/2013 Công văn số 316 /GD-ĐT ngày ban hành 31/12/2013 Kính gửi:     - Các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT           Để tổng hợp số liệu về tình hình trường, lớp, giáo viên, học sinh, kết qu
106/QĐ-PGD&ĐT 31/12/2013 Công văn số 106/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2013 cử giáo viên đi giám sát chéo Cuộc thi Olympic Tiếng Anh năm học 2013-2014 tại thành phố Huế  
2670/SGDĐT-GDTH 31/12/2013 Công văn số 2670/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 31/12/2013 Báo cáo sơ kết HKI các trường thực hiện mô hình trường học mới (VNEN)
2629/SGD&ĐT-GDTrH 30/12/2013 Công văn số 2629/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 30/12/2013 thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII
2627/SGD&ĐT-GDTrH 30/12/2013 Công văn số 2627/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 30/12/2013 hướng dẫn tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông cấp quận/huyện/thành phố/thị xã trực thuộc tỉnh năm học 2013-2014
50/CĐGD 26/12/2013 Công văn số 50/CĐGD ngày ban hành 26/12/2013 Kế hoạch và điều lệ giải Cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thuỷ mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Ngọ 2014
315 /GD&ĐT-CVTC 25/12/2013 Công văn số 315 /GD&ĐT-CVTC ngày ban hành 25/12/2013    Kính gửi:    Các trường THCS, TH&THCS, TH, MN trực thuộc Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành giáo dục thị xã; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng GD&am
313/PGD&ĐT 23/12/2013 Công văn số 313/PGD&ĐT ngày ban hành 23/12/2013 Đôn đốc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 ( Nộp về Phòng GD&ĐT ngày 24/12/2013)
2547/SGD&ĐT-VP 20/12/2013 Công văn số 2547/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 20/12/2013 Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Giáp Ngọ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tập
2546/SGD&ĐT-GDTrH 20/12/2013 Công văn số 2546/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 20/12/2013 Thông báo phát động cuộc thi "Biến đổi khí hậu - Hành động của em" của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng GD&ĐT đề nghị các trường nghiên cứu văn bản để kịp thời triển khai.
15KH/LN 18/12/2013 Công văn số 15KH/LN ngày ban hành 18/12/2013 Kế hoạch liên ngành Liên hoan " Tiếng hát Thiếu nhi Hương Thuỷ" lần thứ II năm 2014
19/GM-HĐĐ 17/12/2013 Công văn số 19/GM-HĐĐ ngày ban hành 17/12/2013 HĐĐ thị xã Hương Thuỷ mời Tổng phụ trách của các LĐ họp triển hội thi Văn nghệ học sinh năm học 2013-2014
99/QĐ-PGD&DT, 100/QĐ-PGD&ĐT 16/12/2013 Công văn số 99/QĐ-PGD&DT, 100/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2013 Thành lập BTC Cuộc thi KHoa học kĩ thuật ISEF và Hội đồng thẩm định Cuộc thi ISEF 2014
2504/SGD&ĐT-GDTH 16/12/2013 Công văn số 2504/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 16/12/2013 mời đại biểu tham dự Hội thảo Thiết kế hoạt động trò chơi với Bóng cho học sinh tiểu học
305/PGD&ĐT 13/12/2013 Công văn số 305/PGD&ĐT ngày ban hành 13/12/2013 kiểm tra thực tế công tác phổ cập giáo dục năm 2013
2483/SGD&ĐT-GDTrH 13/12/2013 Công văn số 2483/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 13/12/2013 Tập huấn GV cốt cán “Các Kĩ năng phát triển  chương trình giáo dục nhà trường phổ thông”
304/PGD&ĐT 11/12/2013 Công văn số 304/PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2013 Tiếp tục thực hiện công tác Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.
302/PGD&ĐT 09/12/2013 Công văn số 302/PGD&ĐT ngày ban hành 09/12/2013 Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2013-2014
89/PGD&ĐT-CĐGD 09/12/2013 Báo cáo số 89/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 09/12/2013 Báo cáo Sơ kết hoạt động thi đua chào mừng Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi đua từ nay đến 26/3/2014.
96/QĐ-PGD&ĐT 06/12/2013 Công văn số 96/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/12/2013 Quyết định thành lập BTC, BGK hội thi giáo dục biển hải đảo và bảo vệ môi trường cấp Mầm non năm học 2013 - 2014
43/CĐGD 04/12/2013 Thông báo số 43/CĐGD ngày ban hành 04/12/2013 Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục thị xã Hương Thủy vô cùng thương tiếc báo tin: Cô giáo Trần Thị Gái, giáo viên Trường Mầm non Sao Mai do bệnh nặng đã mất ng&a
299/PGD&ĐT 02/12/2013 Công văn số 299/PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2013 tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật ISEF 2014 thị xã Hương Thủy
298/PGD&ĐT 02/12/2013 Công văn số 298/PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2013 hướng dẫn kiểm tra học kì 1 và chuyển khoản lệ phí đề kiểm tra học kì, xét tốt nghiệp và hoàn thiện phôi bằng tốt nghiệp THCS năm học 2013 - 2014
2316 /GD&ĐT-KHTC 28/11/2013 Công văn số 2316 /GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 28/11/2013 Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.
94/QĐ-PGD&ĐT 28/11/2013 Công văn số 94/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/11/2013 Quyết định thành lập BTC, BTT, BPV, YT giải Bóng bàn, Đá cầu HKPĐ cấp THCS năm học 2013 - 2014
296/HD-PGD&ĐT 27/11/2013 Công văn số 296/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 27/11/2013 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học bổ sung giai đoạn từ nay đến năm 2020
297/PGD&ĐT 27/11/2013 Công văn số 297/PGD&ĐT ngày ban hành 27/11/2013 thành lập, kiện toàn, bổ sung Hội đồng trường
31/GM-HĐTĐKT 26/11/2013 Công văn số 31/GM-HĐTĐKT ngày ban hành 26/11/2013 Giấy mời dự Tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng Các đơn vị nghiên cứu trước Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh.
293/PGD&ĐT 25/11/2013 Công văn số 293/PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2013 Họp tổng kết và triển khai lập kế hoạch tổ chức các hoạt động dự án Bóng đá Na Uy năm 2104.
93/QĐ-PGD&ĐT-TTr 25/11/2013 Quyết định số 93/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 25/11/2013 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm tại Cơ sở Giáo dục mầm non Diệu Viên năm học 2013-2014
2302/SGD&ĐT-GDTrH 25/11/2013 Công văn số 2302/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 25/11/2013 Triển khai phương pháp bàn tay nặn bột năm học 2013 - 2014
2297/SGD&ĐT-GDTrH 25/11/2013 Công văn số 2297/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 25/11/2013 Chương trình Cuộc thi KH-KT học sinh Trung học năm 2014
295/PGD&ĐT 25/11/2013 Công văn số 295/PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2013 Tập huấn nâng cấp phần mềm dinh dưỡng mầm non
42/CĐGD 22/11/2013 Thông báo số 42/CĐGD ngày ban hành 22/11/2013 Tin buồn Thầy giáo Lê Ái, giáo viên Trường THCS Thủy Châu do bệnh nặng đã mất ngày 16/11/2013. Ban Chấp hành Công đoàn giáo dục đã thay mặt toàn thể cán
91/QĐ-PGD&ĐT-TTr 22/11/2013 Quyết định số 91/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 22/11/2013 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm và kiểm tra chuyên đề quản lí trường học tại Trường THCS Thủy Phương năm học 2013-2014
92/QĐ-PGD&ĐT-TTr 22/11/2013 Quyết định số 92/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 22/11/2013 Về việc thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm và kiểm tra chuyên đề quản lí trường học tại Trường THCS Phú Bài năm học 2013-2014
291/PGD&ĐT 19/11/2013 Công văn số 291/PGD&ĐT ngày ban hành 19/11/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014
283/GD&ĐT-CVTC 15/11/2013 Công văn số 283/GD&ĐT-CVTC ngày ban hành 15/11/2013 Kính gửi:    Các trường THCS, TH&THCS, TH, MN trực thuộc  
286/PGD&ĐT 15/11/2013 Công văn số 286/PGD&ĐT ngày ban hành 15/11/2013 Tập huấn sử dụng phòng học ngoại ngữ và phòng học tương tác
284/PGD&ĐT 15/11/2013 Công văn số 284/PGD&ĐT ngày ban hành 15/11/2013 Tập huấn về giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cấp tiểu học
282/PGD&ĐT 12/11/2013 Công văn số 282/PGD&ĐT ngày ban hành 12/11/2013 Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
18/GM-HĐĐ 11/11/2013 Công văn số 18/GM-HĐĐ ngày ban hành 11/11/2013 Giấy mời họp bốc thăm và triển khai một số nội dung về hội thi Rung chuông vàng và vẽ tranh về biển đảo, môi trường năm 2013
280/PGD&ĐT 11/11/2013 Công văn số 280/PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 Tập huấn dạy và học Tiếng Anh và kỹ năng ra đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế
87/QĐ-PGD&ĐT 11/11/2013 Công văn số 87/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi Rung chuông vàng “Biển đảo Việt Nam trong trái tim em” và vẽ tranh thiếu nhi tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp TH và THCS
272 /GD&ĐT-CVTC 08/11/2013 Công văn số 272 /GD&ĐT-CVTC ngày ban hành 08/11/2013 Kính gửi:    Các trường THCS, TH&THCS, TH, MN trực thuộc
04/HCTĐ 08/11/2013 Công văn số 04/HCTĐ ngày ban hành 08/11/2013 Triệu tập Chi hội trưởng các chi hội CTĐ trực thuộc tham gia tập huấn công tác Chữ Thập Đỏ năm 2013
2201/TB-SGDĐT 08/11/2013 Công văn số 2201/TB-SGDĐT ngày ban hành 08/11/2013 Triển khai công tác phòng chống lụt bão
215 /PGD&ĐT 06/11/2013 Công văn số 215 /PGD&ĐT ngày ban hành 06/11/2013 Về việc tổ chức hoạt động hưởng ửng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2013.
216 /PGD&ĐT 06/11/2013 Công văn số 216 /PGD&ĐT ngày ban hành 06/11/2013 tổ chức hội nghị trực báo giữa học kì 1 năm học 2013 – 2014
2147/ SGD&ĐT-GDTrH 05/11/2013 Công văn số 2147/ SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 05/11/2013 Tập huấn an toàn lao động - vệ sinh lao động cấp THCS
212/PGD&ĐT 04/11/2013 Công văn số 212/PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2013 phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43
273/PGD&ĐT 04/11/2013 Công văn số 273/PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2013 Về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
7972/BGDĐT-GDTrH 01/11/2013 Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày ban hành 01/11/2013 hướng dẫn triển khai chương trình   GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp trung học theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020”
2105/ SGD&ĐT-GDTrH 29/10/2013 Công văn số 2105/ SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 29/10/2013 phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43
210/PGD&ĐT 28/10/2013 Công văn số 210/PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 6 (sách mới)
208a/PGD&ĐT 28/10/2013 Công văn số 208a/PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn cấp tiểu học năm học 2013 - 2014              
81/QĐ-PGD&ĐT 28/10/2013 Quyết định số 81/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra HĐSP tại Trường TH Thủy Lương
80/QĐ-PGD&ĐT 28/10/2013 Quyết định số 80/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 Quyết định về việc Thanh tra HĐSP tại Trường TH Thanh Lam
674/BHXH-PT 24/10/2013 Công văn số 674/BHXH-PT ngày ban hành 24/10/2013 Hướng dẫn trích quỹ CSSKBĐ của BHXH
3907/QĐ-UBND 23/10/2013 Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày ban hành 23/10/2013 V/v điều động giáo viên các trường Tiểu học  và THCS tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4, năm 2013
3908/QĐ-UBND 23/10/2013 Công văn số 3908/QĐ-UBND ngày ban hành 23/10/2013 V/v điều động giáo viên các trường Tiểu học và THCS tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4, năm 2013
206/PGD&ĐT 22/10/2013 Công văn số 206/PGD&ĐT ngày ban hành 22/10/2013 Cập nhật dữ liệu PMIS năm 2013
204/PGD&ĐT 21/10/2013 Công văn số 204/PGD&ĐT ngày ban hành 21/10/2013 Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng 2 cấp năm học 2013 - 2014
201 /PGD&ĐT 18/10/2013 Công văn số 201 /PGD&ĐT ngày ban hành 18/10/2013 Triệu tập giáo viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn viên môn Cờ vua năm học 2013 - 2014.
199/PGD&ĐT 17/10/2013 Công văn số 199/PGD&ĐT ngày ban hành 17/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục thể thao
200/PGD&DT-CDGD 17/10/2013 Công văn số 200/PGD&DT-CDGD ngày ban hành 17/10/2013 Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
06/TT-HĐĐ 16/10/2013 Công văn số 06/TT-HĐĐ ngày ban hành 16/10/2013 Thông báo của Hội đồng Đội về việc tham gia Hội nghị trực báo quý I năm học 2013-2014
2011/SGD&ĐT 16/10/2013 Công văn số 2011/SGD&ĐT ngày ban hành 16/10/2013 Tập huấn pp bàn tay nặn bột 2013
Số: 189b/PGDĐT 14/10/2013 Công văn số Số: 189b/PGDĐT ngày ban hành 14/10/2013
189/PGD&ĐT 10/10/2013 Công văn số 189/PGD&ĐT ngày ban hành 10/10/2013 Về việc hướng dẫn công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2013-2014
188/PGD&ĐT 08/10/2013 Công văn số 188/PGD&ĐT ngày ban hành 08/10/2013 Hướng dẫn kiểm tra định kì năm học 2013-2014 đối với cấp tiểu học
7343/BGDĐT-GDTrH 08/10/2013 Công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày ban hành 08/10/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014
1938 /SGDĐT-GDTrH 07/10/2013 Công văn số 1938 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 07/10/2013 Dự giờ nắm tình hình giảng dạy Tiếng Anh  THCS tại Thị xã Hương Thủy 
186/PGD&ĐT 04/10/2013 Công văn số 186/PGD&ĐT ngày ban hành 04/10/2013 Hướng dẫn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, THCS năm 2013
28/HĐĐ 04/10/2013 Công văn số 28/HĐĐ ngày ban hành 04/10/2013 Thông báo của Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên Huế Phòng GD&ĐT, Hội đồng Đội thị xã Hương Thuỷ đề nghị các Liên đội tuỳ theo tình hình của đơn vị để tổ chức phát động quyên gó
184/PGD&ĐT 02/10/2013 Công văn số 184/PGD&ĐT ngày ban hành 02/10/2013 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong chương trình dự án bóng đá NaUy cho 5 CLB mới thành lập năm 2013
1920/SGD&ĐT 02/10/2013 Công văn số 1920/SGD&ĐT ngày ban hành 02/10/2013 tổ chức hội thi khoa học kĩ thuật ISEF 2014
179/PGD&ĐT 29/09/2013 Công văn số 179/PGD&ĐT ngày ban hành 29/09/2013 Về việc triển khai công tác phòng chống cơn bão số 10 năm 2013
180/HD-PGD&ĐT 23/09/2013 Công văn số 180/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 23/09/2013 Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 cấp trung học cơ sở
02/CTr-HĐĐ 19/09/2013 Công văn số 02/CTr-HĐĐ ngày ban hành 19/09/2013 Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2013 - 2014.
178/PGD&DT 19/09/2013 Công văn số 178/PGD&DT ngày ban hành 19/09/2013 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2013-2014
71/QĐ-PGD&ĐT và 72/QĐ-PGD&ĐT 18/09/2013 Công văn số 71/QĐ-PGD&ĐT và 72/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/09/2013 Coi, chấm khảo sát học sinh giỏi cấp THCS năm học 2013-2014 và danh sách thí sinh dự khảo sát theo phòng. Danh sách coi, chấm khảo sát nắm trong file danh sách học sinh
08/CĐ-UBND 18/09/2013 Công điện số 08/CĐ-UBND ngày ban hành 18/09/2013 Sáng ngày 17/9/2013, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 8. Hồi 10 giờ ngày 17/09
177/PGD&ĐT 18/09/2013 Công văn số 177/PGD&ĐT ngày ban hành 18/09/2013 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014
173/PGD&ĐT 16/09/2013 Công văn số 173/PGD&ĐT ngày ban hành 16/09/2013 triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2013 - 2014
174/PGD&DT 16/09/2013 Công văn số 174/PGD&DT ngày ban hành 16/09/2013 Về việc Hướng dẫn đăng kí thi đua năm học 2013-2014
172/PGD&ĐT 16/09/2013 Công văn số 172/PGD&ĐT ngày ban hành 16/09/2013 Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học năm học 2013-2014
16/GM-TTYTHĐ 13/09/2013 Công văn số 16/GM-TTYTHĐ ngày ban hành 13/09/2013 Giấy mời tập huấn về phòng chống dịch, vệ sinh trường học đầu năm học 2013 - 2014 của Trung tâm Y tế học đường Sở GD&ĐT. Phòng GD&ĐT đề nghị các trường tạo điệu kiện để cán bộ Y tế của đơn vị tham gia đầy đủ,
171/PGD&ĐT 11/09/2013 Công văn số 171/PGD&ĐT ngày ban hành 11/09/2013 sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
169 /tb-PGD&ĐT 10/09/2013 Công văn số 169 /tb-PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2013 tổ chức khảo sát chọn học sinh giỏi lớp 5 và lớp 9 năm học 2013 - 2014
167/PGD&ĐT 10/09/2013 Công văn số 167/PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2013 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2013 – 2014 (Lịch hội nghị CBCC năm học 2013-2014)
168 /GM-PGD&ĐT 10/09/2013 Công văn số 168 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2013 Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 cấp THCS
168b/PGD&ĐT 10/09/2013 Công văn số 168b/PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2013 Thực hiện công văn số: 1728/SGD&ĐT-KHTC ngày 03 tháng 9 năm 2013 về việc báo cáo thống kê số liệu đầu năm học
06/KH-HĐĐ 10/09/2013 Công văn số 06/KH-HĐĐ ngày ban hành 10/09/2013 Thông báo của Hội đồng Đội thị xã Hương Thuỷ về việc tổ chức tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2013 - 2014
167a/PGD-ĐT 10/09/2013 Công văn số 167a/PGD-ĐT ngày ban hành 10/09/2013 Thông báo về lập hồ sơ cấp bù học phí và hỗ trợ ăn trưa năm học 2012-2013; 2013-2014
1775/SGDĐT-GDTH 09/09/2013 Công văn số 1775/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 09/09/2013 Thẩm định đề kiểm tra môn Tiếng Anh cấp Tiểu học
162/PGD&ĐT-TB 06/09/2013 Công văn số 162/PGD&ĐT-TB ngày ban hành 06/09/2013 Thông báo lịch kiểm tra kết quả xây dựng và củng cố trường đạt chuẩn quốc gia.
163/CV-PGD&ĐT 06/09/2013 Công văn số 163/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 06/09/2013 V/v chuẩn bị các điều kiện dạy học và điều động có thời hạn giáo viên dạy lớp 6 tại Trường Tiểu học Phú Sơn
164/PGD&ĐT 06/09/2013 Công văn số 164/PGD&ĐT ngày ban hành 06/09/2013 Tập huấn và triển khai thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
160/PGD&ĐT 03/09/2013 Công văn số 160/PGD&ĐT ngày ban hành 03/09/2013 Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán trường học
159/KH-PGD&ĐT 03/09/2013 Công văn số 159/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 03/09/2013 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT
1326 /UBND-VP 30/08/2013 Công văn số 1326 /UBND-VP ngày ban hành 30/08/2013        Nhằm động viên thầy giáo, cô giáo và học sinh năm học mới, Ủy ban nhân dân thị xã trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Thị xã
1710/QĐ-SGDĐT 30/08/2013 Công văn số 1710/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 30/08/2013 Về việc thành lập Tổ Thẩm định đề kiểm tra xây dựng ngân hàng đề bậc Trung học
156/PGD&ĐT 29/08/2013 Công văn số 156/PGD&ĐT ngày ban hành 29/08/2013 Về việc " Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp" Năm học 2013-2014
157/PGD&ĐT 29/08/2013 Công văn số 157/PGD&ĐT ngày ban hành 29/08/2013 Báo cáo việc triển khai Đề án dạy và học môn ngoại ngữ giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020
1698/CV LN GDĐT-TC 29/08/2013 Thông tư liên tịch số 1698/CV LN GDĐT-TC ngày ban hành 29/08/2013 Căn cứ các văn bản pháp lý: - Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;
13-KH/LN 22/08/2013 Công văn số 13-KH/LN ngày ban hành 22/08/2013 Kế hoạch liên ngành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội năm học 2012 - 2013 Đề nghị các trường tải văn bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2012 - 2013 và phương hướng nă
149/TB-PGD&ĐT 19/08/2013 Công văn số 149/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 19/08/2013 Về việc đăng kí mua tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 cho giáo viên mầm non. tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở
151 /GD&ĐT 19/08/2013 Công văn số 151 /GD&ĐT ngày ban hành 19/08/2013 Kính gửi:  Các trường PTCS, THCS,TH và Mầm non. Thực hiện Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về việc thực hiện mức lương tối thiểu
1636/ SGDĐT-GDTrH 19/08/2013 Công văn số 1636/ SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 19/08/2013 Triệu tập dự hội nghị xây dựng kế hoạch năm học THCS và điều chỉnh ngày. Chú ý, thời điểm hội nghị vào buổi sáng
153/PGD&ĐT 19/08/2013 Công văn số 153/PGD&ĐT ngày ban hành 19/08/2013 Khảo sát chất lượng đầu năm học 2013-2014
150 /GD&ĐT 16/08/2013 Công văn số 150 /GD&ĐT ngày ban hành 16/08/2013 Kính gửi:  Các trường PTCS, THCS,TH và Mầm non. Thực hiện Công văn số 1586/GD&ĐT-KHTC ngày 12/8/2013 của Sở GD&ĐT về việc chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
146/PGD&ĐT 15/08/2013 Công văn số 146/PGD&ĐT ngày ban hành 15/08/2013 Hướng dẫn thủ tục hồ sơ chuyển loại viên chức
1582/SGD&ĐT-GDTrH 12/08/2013 Công văn số 1582/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 12/08/2013 Thông báo cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2013
144/PGD&ĐT 09/08/2013 Công văn số 144/PGD&ĐT ngày ban hành 09/08/2013 cử giáo viên tham gia tập huấn PPGD cho giáo viên tiếng Anh Tiểu học  
5478/BGDĐT-GDTH 08/08/2013 Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày ban hành 08/08/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013-2014
142/KH-PGD&ĐT 07/08/2013 Công văn số 142/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 07/08/2013 Kế hoạch tổ chức tập huấn đưa Bóng đá vào tiết tự chọn môn Thể dục cấp THCS
141/GM-UBND 07/08/2013 Thông báo số 141/GM-UBND ngày ban hành 07/08/2013  Về việc tập huấn xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Hương Thủy
69/QĐ-PGD&ĐT 06/08/2013 Quyết định số 69/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2013 thành lập Ban chỉ đạo khảo sát chất lượng đầu vào học sinh lớp 6 Thị xã Hương Thủy năm học 2013 - 2014
139/CV-PGD&ĐT 06/08/2013 Công văn số 139/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2013 Hướng dẫn công tác coi, chấm khảo sát chất lượng đầu vào học sinh lớp 6 năm học 2013-2014
140/PGD&ĐT 06/08/2013 Công văn số 140/PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2013 cử giáo viên tham gia tập huấn dạy học và sử dụng sách Tiếng Anh THCS mới thuộc đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2013-2014
141/PGD&ĐT 06/08/2013 Công văn số 141/PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2013 khai giảng các lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đợt 5 năm 2013
1544/SGDĐT-GDTrH 06/08/2013 Công văn số 1544/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 06/08/2013 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH  và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh  dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014
1535/SGDĐT-GDTrH 05/08/2013 Công văn số 1535/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 05/08/2013 khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đợt 5 năm 2013
136/PGD&ĐT 02/08/2013 Công văn số 136/PGD&ĐT ngày ban hành 02/08/2013 tập huấn PPGD cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học (chương trình tiếng Anh của Bộ )
137/PGD&ĐT 02/08/2013 Công văn số 137/PGD&ĐT ngày ban hành 02/08/2013 hướng dẫn tổ chức khảo sát và triển khai dạy học Tiếng Anh 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2013-2014  
OOO 31/07/2013 Thông báo số OOO ngày ban hành 31/07/2013 Nhận quyết định công nhận hết thời gian thử việc và kí hợp đồng làm việc.
134/PGD&ĐT 30/07/2013 Công văn số 134/PGD&ĐT ngày ban hành 30/07/2013 hướng dẫn thực hiện dạy học Tiếng Anh lớp 3 năm học 2013-2014
133/CV-PGD&ĐT 29/07/2013 Công văn số 133/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 29/07/2013 họp bàn điều động giáo viên dạy tại lớp 6 tại Trường Tiểu học Phú Sơn
132/KH-PGD&ĐT 29/07/2013 Công văn số 132/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 29/07/2013 Kế hoạch thăm dò bổ nhiệm lại CBQL và bổ nhiệm CBQL theo Quyết định thành lập Trường MN Hoa Sữa, MN Vành Khuyên, MN Nắng Hồng, MN Ánh Dương
131/PGD&ĐT 26/07/2013 Công văn số 131/PGD&ĐT ngày ban hành 26/07/2013 Khai giảng các lớp bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đợt 4 năm 2013
130/GM-PGD&ĐT 22/07/2013 Công văn số 130/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 22/07/2013 triển khai dạy học thí điểm Tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2013 – 2014
129/PGD&ĐT 22/07/2013 Công văn số 129/PGD&ĐT ngày ban hành 22/07/2013 Bồi dưỡng chính trị trong dịp hè 2013 (mời các trường đăng nhập vào mục trao đổi để nhận)
128/PGD&ĐT 15/07/2013 Công văn số 128/PGD&ĐT ngày ban hành 15/07/2013 THÔNG BÁO Lịch kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Thực hiện Thông tư 59/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tờ trình của UBND các phườ
1827 /QĐ-UBND 10/07/2013 Quyết định số 1827 /QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2013 Quyết định V/v điều động cán bộ, giáo viên tham dự lớpbồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2013 (gồm các trường THCS: Thủy Vân, Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Phương, Thủy Bằng)
1828 /QĐ-UBND 10/07/2013 Quyết định số 1828 /QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2013 Quyết định V/v điều động cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2013 ( gồm các trường THCS: Phú Bài, Thủy Phù, Thủy Thanh, Thủy Dương, TH&
1374/SGDĐT-GDCN-TX 09/07/2013 Công văn số 1374/SGDĐT-GDCN-TX ngày ban hành 09/07/2013 Hướng dẫn tập huấn qua Website, diễn đàn
00000 03/07/2013 Thông báo số 00000 ngày ban hành 03/07/2013 Kết quả xét, duyệt SKKN và đề nghị khen thưởng năm học 2012-2013
1262/QĐ-UBND 03/07/2013 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày ban hành 03/07/2013 Ban hành kế hoạch thời gian biên chế năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
1343/SGD&ĐT-GDTrH 02/07/2013 Công văn số 1343/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 02/07/2013 Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Phú Bài, THCS Thủy Phương Tập huấn công tác chủ nhiệm về công tác tâm lí
00000/PGD&ĐT 19/06/2013 Thông báo số 00000/PGD&ĐT ngày ban hành 19/06/2013 Thông báo nhận Quyết định nâng lương, nâng lương trước kì hạn, chuyển loại viên chức. Đề nghị các đơn vị cử Kế toán đến Phòng GD-ĐT Hương Thủy ( gặp cô Liên- Văn thư) để nhận c&a
118/KH-PGD&ĐT 06/06/2013 Công văn số 118/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 06/06/2013 Kế hoạch điều động viên chức năm học 2013-2014
117/PGD&ĐT 04/06/2013 Công văn số 117/PGD&ĐT ngày ban hành 04/06/2013 Kiểm tra phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi sinh năm 2007
113/PGD&ĐT 03/06/2013 Công văn số 113/PGD&ĐT ngày ban hành 03/06/2013 Tổ chức Hội thảo về công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi. Có 3 file đính kèm.
115/KH-PGD&ĐT 03/06/2013 Công văn số 115/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 03/06/2013 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên Kế toán trường học năm học 2013-2014
111/PGD&ĐT 29/05/2013 Công văn số 111/PGD&ĐT ngày ban hành 29/05/2013 Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhậ PCGDMN TE5T
221/TB-KBTTH 27/05/2013 Thông báo số 221/TB-KBTTH ngày ban hành 27/05/2013 Việc áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 08/2013/TT-BTC.  Một số quy định mới về kiểm soát chi tại KHo bạc Nhà nước, đề nghị kế toán các đơn vị thực hiện kể từ 01/6/2013. Nếu có vấn đề g&
3535/BGDĐT-GDTrH 27/05/2013 Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày ban hành 27/05/2013 Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác
108/GD&ĐT 23/05/2013 Công văn số 108/GD&ĐT ngày ban hành 23/05/2013 Vừa qua Phòng Giáo dục và Đào tạo có công văn số: 91/GD&ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2013.
1061/SGD&ĐT 23/05/2013 Công văn số 1061/SGD&ĐT ngày ban hành 23/05/2013 Hướng dẫn tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2013-2014
107 22/05/2013 Công văn số 107 ngày ban hành 22/05/2013 Giấy mời dự Tổng kết phát thưởng học sinh giỏi năm học 2012 - 2013
107a/PGD&ĐT 20/05/2013 Công văn số 107a/PGD&ĐT ngày ban hành 20/05/2013 tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tiểu học
104/PGD&ĐT 17/05/2013 Công văn số 104/PGD&ĐT ngày ban hành 17/05/2013 Về việc nộp báo cáo Tự đánh giá và Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục.
103/PGD&ĐT 16/05/2013 Công văn số 103/PGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2013 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013
00 Ký hợp đồng đại lý thu BHYT học sinh 15/05/2013 Thông báo số 00 Ký hợp đồng đại lý thu BHYT học sinh ngày ban hành 15/05/2013
101/PGD&ĐT 15/05/2013 Thông báo số 101/PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2013 báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thu học phí và các khoản đóng góp khác
17/2013/QĐ-UBND 15/05/2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày ban hành 15/05/2013 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phỉ sử dụng đường bộ áp dụng đối với môn moto, xe chở hàng 4 bánh,...
98/PGD&ĐT 14/05/2013 Công văn số 98/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2013 tham dự Hội thảo triển khai giải pháp nâng cao trình độ tiếng Anh
99/PGD&ĐT 14/05/2013 Công văn số 99/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2013 Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học và chuẩn bị tham gia hội thi cấp thị xã năm học 2012-2013
100/PGD&ĐT 14/05/2013 Công văn số 100/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2013 công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
96/ PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 96/ PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 tự đánh giá, báo cáo, đánh giá ngoài, giám sát, sử dụng kết quả đánh giá 100 chỉ tiêu cơ bản cấp THCS năm học 2012 – 2013
PGD&ĐT 13/05/2013 Báo cáo số PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 Báo cáo tình hình đội ngũ năm học 2012-2013. Bao cáo nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 16/3/2013
11/KH-CĐGD 13/05/2013 Công văn số 11/KH-CĐGD ngày ban hành 13/05/2013 Kế hoạch tham gia giải Cầu lông CNVC-LĐ thị xã Hương Thuỷ năm 2013
95/PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 95/PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 Công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2012-2013. Các công văn liên quan và các biểu mẫu, mẫu báo cáo đã đăng tải trên website của Ph
000/PGD&ĐT 11/05/2013 Công văn số 000/PGD&ĐT ngày ban hành 11/05/2013 Các biểu mẫu hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2012- 2013
905/SGDĐT-KTKĐ 10/05/2013 Công văn số 905/SGDĐT-KTKĐ ngày ban hành 10/05/2013 Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014
94/PGD&ĐT 10/05/2013 Công văn số 94/PGD&ĐT ngày ban hành 10/05/2013 thông báo kế hoạch thi “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp tỉnh năm học 2012-2013
93/KH-PGD&ĐT 09/05/2013 Công văn số 93/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2013 Kế hoạch thăm dò bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học các cấp năm 2013.
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày ban hành 09/05/2013 Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
46/PGD&ĐT 09/05/2013 Quyết định số 46/PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2013 khen thưởng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2012-2013
3032/BGDĐT-GDTH 09/05/2013 Công văn số 3032/BGDĐT-GDTH ngày ban hành 09/05/2013 Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5
92/PGD&ĐT 08/05/2013 Công văn số 92/PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2013 Vui lòng vào mục thông báo để tải công văn 92/PGD&ĐT. Cảm ơn!
53/KH-UBND 07/05/2013 Công văn số 53/KH-UBND ngày ban hành 07/05/2013 Tổ chức hội thi công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2013
Số: 91/GD&ĐT 07/05/2013 Công văn số Số: 91/GD&ĐT ngày ban hành 07/05/2013 Kính gửi:     Các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT Để tổng hợp số liệu về tình hình trường, lớp, giáo viên, học sinh ... cuối năm học 2012-2013
759/QĐ-BTC 06/05/2013 Công văn số 759/QĐ-BTC ngày ban hành 06/05/2013 Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân s
ooo/ĐL 06/05/2013 Công văn số ooo/ĐL ngày ban hành 06/05/2013 Điều lệ cúp Bóng đá FFAV năm 2013
00 Giấy mời 06/05/2013 Công văn số 00 Giấy mời ngày ban hành 06/05/2013 Dự tổng kết công tác tài chính.
90/PGD&ĐT 06/05/2013 Công văn số 90/PGD&ĐT ngày ban hành 06/05/2013 đăng kí tài liệu Giáo dục địa phương và vở Luyện viết chữ đẹp theo chủ đề năm học 2013-2014
87/PGD&ĐT 03/05/2013 Công văn số 87/PGD&ĐT ngày ban hành 03/05/2013 Giám sát việc kiểm tra cuối học kì 2
88/PGD&ĐT 03/05/2013 Công văn số 88/PGD&ĐT ngày ban hành 03/05/2013 Xét tốt nghiệp THCS năm học 2012 - 2013
89/PGD&ĐT 03/05/2013 Công văn số 89/PGD&ĐT ngày ban hành 03/05/2013 Triển khai " Tháng hành động vì chất lượng VSAT thực phẩm" năm 2013
84/PGD&ĐT 02/05/2013 Công văn số 84/PGD&ĐT ngày ban hành 02/05/2013 Mời 19 CLB tham gia Bóng đá Na Uy họp để chuẩn bị cúp FFAV và một số công việc quan trọng trong chương trình dự án FFAV
27/NV 02/05/2013 Công văn số 27/NV ngày ban hành 02/05/2013 Đăng ký danh sách bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ đối với những viên chức làm văn thư lưu trữ chưa qua đào tạo, bồi dưỡng
83/TB-PGD&ĐT 24/04/2013 Công văn số 83/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2013 Thông báo kế hoạch tham gia hiến máu tình nguyện năm 2013
82/PGD&ĐT 23/04/2013 Công văn số 82/PGD&ĐT ngày ban hành 23/04/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua cuối năm học 2012-2013
80/PGD&ĐT 22/04/2013 Công văn số 80/PGD&ĐT ngày ban hành 22/04/2013 Cử cán bộ tham gia họp tự đánh giá Dự án Bóng đá cộng đồng (FFAV) năm 2013
0000 22/04/2013 Công văn số 0000 ngày ban hành 22/04/2013 Giấy mời họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục thị xã mở rộng
79/PGD&ĐT 17/04/2013 Công văn số 79/PGD&ĐT ngày ban hành 17/04/2013 Tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
37/QĐ-PGD&ĐT 16/04/2013 Quyết định số 37/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/04/2013 Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm, kiểm tra chuyên đề quản lí trường học tại trường THCS Thuỷ Châu năm học 2012 - 2013
04/CĐ-UBND 16/04/2013 Công điện số 04/CĐ-UBND ngày ban hành 16/04/2013 Hoán đổi ngày nghỉ, trực cơ quan trong dịp 30/4 và 01/05/2013
Số: 01/KTCĐ 15/04/2013 Thông báo số Số: 01/KTCĐ ngày ban hành 15/04/2013 Thực hiện phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2012-2013 của BCH CĐGD thị xã, Ủy ban Kiểm tra CĐGD thị xã thông báo kế hoạch kiểm công đoàn năm học 2012-2013 như sau:
76/KH-PGD&ĐT 15/04/2013 Công văn số 76/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 15/04/2013 Kế hoạch triển khai "Ngày pháp luật" năm 2013 của Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy
00/HĐĐ 15/04/2013 Công văn số 00/HĐĐ ngày ban hành 15/04/2013 Thông báo của Hội đồng Đội thị xã Hương Thuỷ về các văn bản phục vụ công tác kiểm tra cuối năm học 2012 - 2013
05/TB-GD&ĐT 12/04/2013 Thông báo số 05/TB-GD&ĐT ngày ban hành 12/04/2013 về việc lập dự toán cấp bù học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa năm học 2012-2013
701/SGD&ĐT-GDTH 12/04/2013 Công văn số 701/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 12/04/2013 Đổi SKG Tiếng Việt 1 tập 2
708/SGDĐT-KTKĐ 12/04/2013 Công văn số 708/SGDĐT-KTKĐ ngày ban hành 12/04/2013 hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10. Các trường căn cứ Công văn số 708/SGDĐT-KTKĐ ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Sở GD&ĐT để hướng dẫn học sinh đăng kí nguyện vọng vào c
75/PGD&ĐT 11/04/2013 Công văn số 75/PGD&ĐT ngày ban hành 11/04/2013 Thay đổi thời gian hội thi giao lưu cán bộ quản lí giỏi ứng dụng CNTT
74/CV-GD&ĐT 10/04/2013 Công văn số 74/CV-GD&ĐT ngày ban hành 10/04/2013 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2013 và các năm tiếp theo.
659/SGD&ĐT 10/04/2013 Công văn số 659/SGD&ĐT ngày ban hành 10/04/2013 Cuộc thi ảnh và thiết kế logo đa dạng sinh học Việt Nam; đề nghị các trường nghiên cứu và triển khai thực hiện.
35/QĐ-PGD&ĐT 10/04/2013 Công văn số 35/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 10/04/2013
71/CV-PGD&ĐT 08/04/2013 Công văn số 71/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2013 Báo cáo tổ chức các hoạt động tập luyện môn Cờ vua trong nhà trường cho HS
72/PGD&ĐT 08/04/2013 Công văn số 72/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2013 Tập huấn cách làm bài kiểm tra trắc nghiệm cho học sinh tiểu học
Nhận Quyết định 08/04/2013 Thông báo số Nhận Quyết định ngày ban hành 08/04/2013 Mời các trưởng cử người đến Phòng GD&ĐT để nhận hồ sơ cán bộ và quyết định nâng lương Thời gian nhận : 02 ngày (từ 09/04 đến 10/04/2013) Trân trọng !
73/PGD&ĐT 08/04/2013 Công văn số 73/PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2013 tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tiểu học
69/PGD-ĐT 04/04/2013 Công văn số 69/PGD-ĐT ngày ban hành 04/04/2013 Hướng dẫn phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2013
08/KHLN 04/04/2013 Công văn số 08/KHLN ngày ban hành 04/04/2013 Thông báo kế hoạch liên ngành tổ chức Liên hoan các đội Tuyên truyền Măng non cấp Thị xã năm 2013
70/PGD&ĐT 04/04/2013 Công văn số 70/PGD&ĐT ngày ban hành 04/04/2013 Hướng dẫn kiểm tra học kì 2 báo cáo sơ kết năm học 2012 - 2013
609 /SGDĐT-GDTrH 03/04/2013 Công văn số 609 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 03/04/2013 Kiểm tra HK2 và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS
34/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr 02/04/2013 Quyết định số 34/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr ngày ban hành 02/04/2013 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra hoạt động sư phạm cơ sở giáo dục Mầm non Hoa Nghiêm, Thủy Dương
danh sách 02/04/2013 Báo cáo số danh sách ngày ban hành 02/04/2013 Báo cáo danh sách tham gia bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng. có biểu mẫu kèm theo
67/KH-PGD&ĐT 01/04/2013 Công văn số 67/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 01/04/2013 Hội thi, giao lưu cán bộ quản lí giáo dục giỏi ứng dụng công nghệ thông tin thị xã Hương Thủy năm học 2012 – 2013
68/TB-PGD&ĐT 01/04/2013 Công văn số 68/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 01/04/2013 Kết quả tuyển học sinh giỏi THCS tham dự kì thi cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
585/QĐ-SGDĐT 01/04/2013 Quyết định số 585/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 01/04/2013 Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2012-2013
64/PGD&ĐT 28/03/2013 Công văn số 64/PGD&ĐT ngày ban hành 28/03/2013 Kiểm tra định kì cuối năm học 2012-2013
66/PGD&ĐT 28/03/2013 Công văn số 66/PGD&ĐT ngày ban hành 28/03/2013 Tổ chức cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" lần thứ 6
532/SGD&ĐT-VP 27/03/2013 Công văn số 532/SGD&ĐT-VP ngày ban hành 27/03/2013 Thông báo các loại hồ sơ sổ sách trong nhà trường năm học 2013-2014
33/PGD&ĐT-T.Tr 26/03/2013 Quyết định số 33/PGD&ĐT-T.Tr ngày ban hành 26/03/2013 Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra hoạt động sư phạm, kiểm tra chuyên đề quản lí trường học tại Trường tHCS Thủy Phù.
61/PGD&ĐT 26/03/2013 Công văn số 61/PGD&ĐT ngày ban hành 26/03/2013 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013
32/QĐ-PGD&ĐT 25/03/2013 Công văn số 32/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 25/03/2013 Quyết định về việc thành lập đoàn HKPĐ phòng GD&ĐT thị xã Hương Thuỷ tham gia giải Điền kinh, Bóng đá Nữ THCS và Nam Tiểu học cấp tỉnh năm học 2012 - 2013
504/GD&ĐT-KHTC 25/03/2013 Công văn số 504/GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 25/03/2013 đăng ký tập huấn quản lý, sử dụng website của các đơn vị thí điểm
0000/GM 25/03/2013 Công văn số 0000/GM ngày ban hành 25/03/2013 Giấy mời tham gia gặp mật nhân ngày Thể Thao Việt Nam 27/3. Đề nghị Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện thuận lợi cho GV Thể dục tham gia
491/SGD&ĐT-GDTRH 22/03/2013 Công văn số 491/SGD&ĐT-GDTRH ngày ban hành 22/03/2013 v tổ chức bố trí giáo viên dạy học theo lớp  năm học 2013-2014 và làm tròn điểm
00 20/03/2013 Công văn số 00 ngày ban hành 20/03/2013 Triệu tập xử lý nghiệp vụ thư viện
29/QĐ-PGD&ĐT 20/03/2013 Quyết định số 29/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 20/03/2013 thành lập 9 đội tuyển học sinh giỏi THCS thị xã Hương Thủy dự thi cấp tỉnh năm học 2012-2013
28/QĐ-PGD&ĐT 18/03/2013 Công văn số 28/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2013 Quyết định Ban tổ chức, Ban trọng tài, Y tế giải Bóng đá Nữ cấp THCS HKPĐ năm học 2012 - 2013
59/PGD&ĐT 18/03/2013 Công văn số 59/PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2013 Kiểm tra hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi sinh năm 2007
442/SGD&ĐT-GDTRH 15/03/2013 Công văn số 442/SGD&ĐT-GDTRH ngày ban hành 15/03/2013 Hội nghị sơ kết phương pháp “Bàn tay nặn bột” HK1, 2012-2013
443/SGD&ĐT-GDTRH 15/03/2013 Công văn số 443/SGD&ĐT-GDTRH ngày ban hành 15/03/2013 Đặt tên lớp trong các trường Phổ thông và các Trung tâm
58/PGD&ĐT 15/03/2013 Công văn số 58/PGD&ĐT ngày ban hành 15/03/2013 Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
27/QĐ-PGD&ĐT 14/03/2013 Quyết định số 27/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/03/2013 thành lập hội đồng coi và chấm thi giải toán qua mạng internet cấp thị xã năm học 2012 - 2013
104/QĐ-PGDĐT 13/03/2013 Công văn số 104/QĐ-PGDĐT ngày ban hành 13/03/2013 Thông báo nhắc lại các thành viên trong Ban tổ chức, trọng tài, ban KNS, ban Y tế giải bóng đá Tiểu học.
55/PGD&ĐT 13/03/2013 Công văn số 55/PGD&ĐT ngày ban hành 13/03/2013 Tổ chức các hoạt động chào mừng 26-03
Báo cáo 13/03/2013 Báo cáo số Báo cáo ngày ban hành 13/03/2013 Danh sách cán bộ, viên chức có mặt đến ngày 01/3/2013
449/SGD&ĐT-GDTRH 13/03/2013 Công văn số 449/SGD&ĐT-GDTRH ngày ban hành 13/03/2013 Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2013
25/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr 11/03/2013 Quyết định số 25/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr ngày ban hành 11/03/2013 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra HĐSP tại trường TH số 1 Thủy Phù
24/QĐ-PGD&ĐT-Tr 11/03/2013 Quyết định số 24/QĐ-PGD&ĐT-Tr ngày ban hành 11/03/2013 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm và công tác quản lí của hiệu trưởng tại trường THCS Thủy Vân
54/PGD&ĐT 08/03/2013 Công văn số 54/PGD&ĐT ngày ban hành 08/03/2013 Thi vẽ tranh bằng máy vi tính HS tiểu học cấp Tỉnh năm học 2012 - 2013
07/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC 08/03/2013 Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày ban hành 08/03/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
22/QĐ-PGD&ĐT 07/03/2013 Công văn số 22/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 07/03/2013 Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài, Ban phục vụ, Y tế Giải Điền kinh Hội Khoẻ Phù Đổng cấp Tiểu học và THCS  thị xã Hương Thuỷ năm học 2012 - 2013
52/PGD&ĐT 07/03/2013 Công văn số 52/PGD&ĐT ngày ban hành 07/03/2013 Chuẩn bị triển khai dạy học tiếng Anh ở cấp Tiểu học năm học 2013-2014
1384/BGD&ĐT-CTHSSV 05/03/2013 Công văn số 1384/BGD&ĐT-CTHSSV ngày ban hành 05/03/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
381/SGD&ĐT-GDTrH 05/03/2013 Công văn số 381/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 05/03/2013 Kết quả thi IOE cấp tỉnh
50/PGD&ĐT 04/03/2013 Công văn số 50/PGD&ĐT ngày ban hành 04/03/2013 Triển khai thực hiện Đề án Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam cấp Trung ương
19/QĐ_PGD&ĐT 01/03/2013 Quyết định số 19/QĐ_PGD&ĐT ngày ban hành 01/03/2013 Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi Vẽ tranh trên máy tính cấp tiểu học
49/TB-PGDĐT 28/02/2013 Công văn số 49/TB-PGDĐT ngày ban hành 28/02/2013 Thông báo một số điều chỉnh Hội khoẻ Phù Đổng 2 cấp năm học 2012 - 2013
47/PGD&DDT 28/02/2013 Công văn số 47/PGD&DDT ngày ban hành 28/02/2013 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013-2014
48/TB-PGD&ĐT 28/02/2013 Thông báo số 48/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2013 Thông báo thanh toán tiền Báo Thiếu niên tiền phong năm học 2012-2013
Số: 277/UBND 27/02/2013 Công văn số Số: 277/UBND ngày ban hành 27/02/2013
16/PGD&ĐT 26/02/2013 Công văn số 16/PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2013 Quyết định giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2013
45/PGD&ĐT 26/02/2013 Công văn số 45/PGD&ĐT ngày ban hành 26/02/2013 Điều lệ giải Bóng đá mini Nữ cấp THCS HKPĐ năm học 2012 - 2013
46/PGDĐT 26/02/2013 Công văn số 46/PGDĐT ngày ban hành 26/02/2013 Kế hoạch và danh sách HS, GV tham gia Hội thi Tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng cấp Tỉnh năm 2013
19/GM-PGD&ĐT 25/02/2013 Công văn số 19/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2013 Giấy mời trực báo hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS ( chiều 27/02/2013)
Số 43/GDĐT 25/02/2013 Công văn số Số 43/GDĐT ngày ban hành 25/02/2013 V/v tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, giáo viên, nhân vi&ec
44/PGD&ĐT 25/02/2013 Công văn số 44/PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2013 Kế hoạch tổ chức hội thi Vẽ tranh bằng máy vi tính cấp tiểu học năm học 2012-2013
314/SGDĐT-GDTrH 25/02/2013 Công văn số 314/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 25/02/2013  Thi chọn học sinh giỏi lớp 9  THCS năm học 2012- 2013
302/SGD&ĐT-GDTrH 22/02/2013 Công văn số 302/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 22/02/2013 Kế hoạch thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh
Thông báo 21/02/2013 Thông báo số Thông báo ngày ban hành 21/02/2013 Biểu mẫu hướng dẫn nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2013 và nâng bậc  trước kì hạn năm 2013. Thời gian nộp về Phòng GD-ĐT trước ngày 08/3/2013
17/QĐ-PGD&ĐT 21/02/2013 Công văn số 17/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/02/2013 thành lập Ban Giám khảo, Tổ trọng tài, hội đồng cố vấn chuyên môn Hội thi tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng Thị xã Hương Thủy năm học 2012 - 2013 
42/PGD&ĐT 20/02/2013 Công văn số 42/PGD&ĐT ngày ban hành 20/02/2013 Tham gia Hội thi GVDG bậc học Mầm non cấp Tỉnh
Giấy triệu tập 20/02/2013 Thông báo số Giấy triệu tập ngày ban hành 20/02/2013 Triệu tập cán bộ làm công tác thư viên
0/HKPĐ-PGD&ĐT 20/02/2013 Công văn số 0/HKPĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 20/02/2013 Thông báo về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2012 - 2013 Đề nghị các trường theo dõi kế hoạch để triển khai thực hiện ( xem kế hoạch đính kèm)
292 /KH-SGDĐT 20/02/2013 Công văn số 292 /KH-SGDĐT ngày ban hành 20/02/2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “ Tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng”cấp tỉnh
05 /GD&ĐT-GM (Giấy mời) 19/02/2013 Công văn số 05 /GD&ĐT-GM (Giấy mời) ngày ban hành 19/02/2013 Phòng GD&ĐT Hương Thủy trân trọng kính mời họp bàn tham dự Đêm thơ Hương Thủy.
Biểu mẫu kế toán mới 19/02/2013 Công văn số Biểu mẫu kế toán mới ngày ban hành 19/02/2013 Biểu mẫu kế toán mới, áp dụng từ ngày 01/03/2013. Đề nghị các trường nghiên cứu áp dụng.
41/PGD&ĐT 19/02/2013 Công văn số 41/PGD&ĐT ngày ban hành 19/02/2013 Về việc Phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch giáo dục năm 2013
0000 06/02/2013 Công văn số 0000 ngày ban hành 06/02/2013 Một vài lưu ý về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục
35/PGD&ĐT 05/02/2013 Công văn số 35/PGD&ĐT ngày ban hành 05/02/2013 Hướng dẫn triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
32/PGD&ĐT 05/02/2013 Công văn số 32/PGD&ĐT ngày ban hành 05/02/2013 Thông báo Kết luận của đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT tại hội nghị triển khai Hội thi tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 – 2013
36/PGD&ĐT 05/02/2013 Công văn số 36/PGD&ĐT ngày ban hành 05/02/2013 Tham gia Hội thi Vở sạch- Chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2012 - 2013
34/TB-ƠGD&ĐT 04/02/2013 Công văn số 34/TB-ƠGD&ĐT ngày ban hành 04/02/2013 Thông báo lịch duyệt quyết toán năm 2012
230 / SGDDT-GDTrH; 301/GM-SGDĐT 04/02/2013 Công văn số 230 / SGDDT-GDTrH; 301/GM-SGDĐT ngày ban hành 04/02/2013 Điều chỉnh chương trình Cuộc thi KH-KT học sinh Trung học năm 2013. Giấy mời tham dự lễ khai mạc Hội thi KH KT Intel ISEF.
Số : 31/PGD&ĐT 01/02/2013 Công văn số Số : 31/PGD&ĐT ngày ban hành 01/02/2013 Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học Tiếng Anh của các trường phổ thông
30/PGD&ĐT 29/01/2013 Công văn số 30/PGD&ĐT ngày ban hành 29/01/2013 Tham gia hội thi ISEF cấp tỉnh năm 2013
01/GM/PGD&ĐT 29/01/2013 Công văn số 01/GM/PGD&ĐT ngày ban hành 29/01/2013 Giấy mời tham gia phiên họp bàn về tổ chức thi tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng
Danh sách tập huấn 28/01/2013 Thông báo số Danh sách tập huấn ngày ban hành 28/01/2013 Danh sách dự tập huấn công tác Kiểm định chất lượng giáo dục ngày 29, 30 tháng 01 năm 2013
26/PGD&ĐT 28/01/2013 Công văn số 26/PGD&ĐT ngày ban hành 28/01/2013 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Tỵ ( 2013) - Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán
156/SGD&ĐT-GDTrH 25/01/2013 Công văn số 156/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 25/01/2013 Giấy mời dự tổng kết phát thưởng cuộc thi ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
05/BC-PGD&ĐT 25/01/2013 Báo cáo số 05/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 25/01/2013 Sơ kết học kì I năm học 2012 – 2013
Giấy mời 24/01/2013 Công văn số Giấy mời ngày ban hành 24/01/2013 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;  sơ kết học kỳ I và triển khai kế hoạch họ
GM / PGD&ĐT 22/01/2013 Công văn số GM / PGD&ĐT ngày ban hành 22/01/2013 Tham dự các hoạt động hội thi Khoa học Kĩ thuật - ISEF 2013 thị xã
26/GD&ĐT 22/01/2013 Công văn số 26/GD&ĐT ngày ban hành 22/01/2013 Thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
23/PGD&ĐT 21/01/2013 Công văn số 23/PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2013 Về việc cập nhật dữ liệu chương trình PMIS đình kỳ. Thời gian nộp dữ liệu và thư mục ảnh về Phòng GD&ĐT Hương Thủy trước ngày 25/01/2012.
24/PGD&ĐT 21/01/2013 Công văn số 24/PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2013 Họp tổng kết và triển khai kế hoạch hoạt động của các Trường tham gia chương trình Dự án Bóng đá Na Uy
GM/PGD&ĐT 18/01/2013 Công văn số GM/PGD&ĐT ngày ban hành 18/01/2013 Giấy mời họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo ISEF 2013
20/GM-PGD&ĐT 16/01/2013 Công văn số 20/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 16/01/2013 Giấy mời họp quy hoạch CBQL trường học từ nay đến năm 2020 các trường mầm non ( bước 3) tại Phòng GD&ĐT Hương Thủy vào sáng ngày 19/01/2013 . Thành phần và lịch cụ thể từng đơn vị xem văn bản đ&iac
QĐ số 05/QĐ_PGD&ĐT v/v thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi Vở sach_chữ đẹp cấp tiểu học 16/01/2013 Quyết định số QĐ số 05/QĐ_PGD&ĐT v/v thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi Vở sach_chữ đẹp cấp tiểu học ngày ban hành 16/01/2013 QĐ số 05/QĐ_PGD&ĐT v/v thành lập ban tổ chức, ban giám khảo hội thi Vở sach_chữ đẹp cấp tiểu học
25/PGD&ĐT về kế hoạch tổ chức hội thi Giữ vở sạch_Viết chữ đẹp cấp tiểu học 16/01/2013 Công văn số 25/PGD&ĐT về kế hoạch tổ chức hội thi Giữ vở sạch_Viết chữ đẹp cấp tiểu học ngày ban hành 16/01/2013 Kế hoạch Hội thi Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp cấp tiểu học
18/PGD&ĐT 15/01/2013 Công văn số 18/PGD&ĐT ngày ban hành 15/01/2013 Báo cáo tình hình hoạt động của 19 trường tham gia chương trình Dự án Bóng đá Na Uy năm 2012
46 /KTKĐCLGD-KĐPT 15/01/2013 Công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày ban hành 15/01/2013 V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
19/PGD&ĐT 15/01/2013 Công văn số 19/PGD&ĐT ngày ban hành 15/01/2013 Hướng dẫn thi và báo cáo kết quả kì thi Violympic cấp trường năm học 2012-2013
03 và 04/QĐ-PGD&ĐT 15/01/2013 Quyết định số 03 và 04/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 15/01/2013 thành lập BTC, BGK hội thi Khoa học kĩ thuật INTEL ISEF 2013 thị xã Hương Thủy
159 15/01/2013 Công văn số 159 ngày ban hành 15/01/2013 Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán
00 Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT 14/01/2013 Thông báo số 00 Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT ngày ban hành 14/01/2013 Đề nghị các trường MN, TH, TH&THCS, THCS chuẩn bị đầy đủ báo cáo về việc thực hiện Chương trình hành động của Sở, để đón Đoàn kiểm tra của Sở về kiểm tra tại thị xã Hươ
15/GM-PGD&ĐT 14/01/2013 Công văn số 15/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2013 Giấy mời họp quy hoạch cán bộ quản lý trường học từ nay đến năm 2020 ( các trường Tiểu học) vào chiều 15/01/2013 tại Phòng GD-ĐT thị xã Hương Thủy
16/PGD&DT 14/01/2013 Công văn số 16/PGD&DT ngày ban hành 14/01/2013 V/v thi Olympic tiếng Anh cấp Tỉnh năm học 2012-2013
87/SGDĐT-GDTrH 14/01/2013 Công văn số 87/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 14/01/2013 Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013
Biểu mẫu kiểm kê tài sản 10/01/2013 Công văn số Biểu mẫu kiểm kê tài sản ngày ban hành 10/01/2013 Biểu mẫu kiểm kê tài sản.
13/PGD&ĐT 10/01/2013 Công văn số 13/PGD&ĐT ngày ban hành 10/01/2013 Về việc kiểm tra thường xuyên hoạt động dạy thêm, học thêm.
14/PGD&ĐT 10/01/2013 Công văn số 14/PGD&ĐT ngày ban hành 10/01/2013 Hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo.
Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013 10/01/2013 Thông báo số Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013 ngày ban hành 10/01/2013 Đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013, gửi về Phòng GD&ĐT trước thứ tư ngày 23/01/2013. Trân trọng !
09/GM-PGD&ĐT 08/01/2013 Thông báo số 09/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2013 Giấy mời họp về công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học (bước 3) đối với các trường THCS, TH&THCS trực thuộc.
10/PGD&ĐT 08/01/2013 Công văn số 10/PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2013 Tổ chức kì thi Olympic Tiếng Anh qua mạng internet cấp Thị xã (2012 – 2013)
02/PGD&ĐT 08/01/2013 Quyết định số 02/PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2013 thành lập Hội đồng coi, chấm thi kì thi Tiếng Anh qua mạng internet (IOE) cấp Thị xã năm học 2012 – 2013
03/HD-PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 03/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Hướng dẫn thành lập tổ, khối các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
04/PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 04/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Về việc phân công người hướng dẫn thử việc đối với viên chức tuyển dụng kể từ ngày 01/01/2013
01/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr 07/01/2013 Quyết định số 01/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr ngày ban hành 07/01/2013 Quyết định về việc Kiểm tra chuyên đề quản lí và Thanh tra HĐSP giáo viên tại MN Thủy Châu
05/CV-GDĐT 07/01/2013 Công văn số 05/CV-GDĐT ngày ban hành 07/01/2013 V/v hướng dẫn khắc đổi con dấu
06/PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 06/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013  Triển khai kì thi IOE (Olympic Tiếng Anh qua mạng internet) cấp thị xã năm học 2012 - 2013
07/PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 07/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Tổ chức Hội thi ISEF 2013 cấp THCS thị xã Hương Thủy
08/KH-PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 08/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Hội thi tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng thị xã Hương Thủy năm học 2012 – 2013
03/SGD&ĐT 03/01/2013 Công văn số 03/SGD&ĐT ngày ban hành 03/01/2013 Hướng dẫn thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học-Kỹ thuật HS TrH năm 2013
00/PGD&ĐT 28/12/2012 Công văn số 00/PGD&ĐT ngày ban hành 28/12/2012 Thông báo hoãn tổ chức giải Bóng đá cấp Tiểu học
108/QĐ- PGD&ĐT 28/12/2012 Công văn số 108/QĐ- PGD&ĐT ngày ban hành 28/12/2012 Thành lập hội đồng coi thi giao lưu học sinh giỏi tiểu học cấp Thị xã năm học 2012 - 2013
109/QĐ-PGD&ĐT 28/12/2012 Công văn số 109/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/12/2012 Thành lập hội đồng chấm thi học sinh giỏi tiểu học cấp Thị xã năm học 2012 - 2013
265/PGD&ĐT 28/12/2012 Công văn số 265/PGD&ĐT ngày ban hành 28/12/2012 báo cáo cuối học kì 1
60/2012/BGD&ĐT 28/12/2012 Công văn số 60/2012/BGD&ĐT ngày ban hành 28/12/2012 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
59/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Công văn số 59/2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2012 Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
8987/BGDĐT-KTKĐCLGD 28/12/2012 Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 28/12/2012 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
262/CV-GDĐT 26/12/2012 Công văn số 262/CV-GDĐT ngày ban hành 26/12/2012 Nhắc nhở các đơn vị đặt mua, đọc Báo Nhân dân và Báo Thừa Thiên Huế.
Biểu mẫu kế toán (mầm non) 26/12/2012 Công văn số Biểu mẫu kế toán (mầm non) ngày ban hành 26/12/2012 Các trường mầm non !
264/PGD&ĐT 26/12/2012 Công văn số 264/PGD&ĐT ngày ban hành 26/12/2012 về việc tham dự hội thảo Giáo dục Kỹ năng sống
000/PGD 26/12/2012 Thông báo số 000/PGD ngày ban hành 26/12/2012 Lịch thi đấu Bóng đá nam, nữ cấp Tiểu học năm học 2012 - 2013 ( Sau khi BTC và trưởng đoàn các trường tiến hành bốc thăm và phân lịch chiều ngày 26 tháng 12 năm 2012)
263/PGD&ĐT 26/12/2012 Công văn số 263/PGD&ĐT ngày ban hành 26/12/2012 Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2013.
64/KH-UBND 26/12/2012 Công văn số 64/KH-UBND ngày ban hành 26/12/2012 Kế hoạch triển khai đề án “Dạy và học ngoại ngữ thị xã Hương Thủy giai đoạn 2012-2016 định hướng đến 2020”
0000/PGD&ĐT 24/12/2012 Công văn số 0000/PGD&ĐT ngày ban hành 24/12/2012 Dự thảo kế hoạch Hội thi, giao lưu CBQL giỏi CNTT, đề nghị các đồng chí góp ý để sớm ban hành chính thức.
54/2011/TT-BGD&ĐT 21/12/2012 Thông tư số 54/2011/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 21/12/2012 Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
259/PGD&ĐT về kế hoạch tổ chức hội thi Giữ vở sạch_Viết chữ đẹp cấp tiểu học 20/12/2012 Công văn số 259/PGD&ĐT về kế hoạch tổ chức hội thi Giữ vở sạch_Viết chữ đẹp cấp tiểu học ngày ban hành 20/12/2012 Kế hoạch tổ chức hội thi Giữ vở sạch_Viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2012-2013
260/PGD&ĐT 20/12/2012 Công văn số 260/PGD&ĐT ngày ban hành 20/12/2012 Kiểm tra, giám sát kiểm tra học kì 1 năm học 2012-2013
104/QĐ-PGD&ĐT 20/12/2012 Công văn số 104/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 20/12/2012 thành lập BTC, ban trọng tài, ban kĩ năng sống, ban Y tế giải Bóng đá Tiểu học năm học 2012 - 2013
2434/SGD&ĐT 18/12/2012 Công văn số 2434/SGD&ĐT ngày ban hành 18/12/2012 Hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2012-2003 và những năm tiếp theo
254/PGD-CV 17/12/2012 Công văn số 254/PGD-CV ngày ban hành 17/12/2012 Giấy triệu tập, tập huấn kế toán.
255/PGD&ĐT 17/12/2012 Công văn số 255/PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2012 Sinh hoạt và tập huấn chuyên môn học kì 1 năm học 2012-2013
257/PGD&ĐT 17/12/2012 Công văn số 257/PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2012 Đăng kí mua Tạp chí Giáo dục Tiểu học và Tài liệu dạy - học về biển đảo Việt Nam.
103/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr 17/12/2012 Quyết định số 103/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr ngày ban hành 17/12/2012 Quyết định về việc kiểm tra chuyên đề quản lí và Thanh tra HĐSP GV tại MN Họa Mi
102/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr 14/12/2012 Quyết định số 102/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr ngày ban hành 14/12/2012 Quyết định Thanh tra HĐSP GV tại TH Thanh Tân
101/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr 14/12/2012 Quyết định số 101/QĐ-PGD&ĐT-T.Tr ngày ban hành 14/12/2012 Quyết định Thanh tra HĐSP tại TH Thủy Vân
248 12/12/2012 Công văn số 248 ngày ban hành 12/12/2012 Giảng dạy 02 tiết ngoại khoá GDCD về An toàn giao thông
251/HD-PGD&ĐT 12/12/2012 Công văn số 251/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 12/12/2012 Hướng dẫn công tác quy hoạch CBQL từ nay đến năm 2020
252/PGD&ĐT 12/12/2012 Công văn số 252/PGD&ĐT ngày ban hành 12/12/2012 Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên THCS
2389/SGD&ĐT 11/12/2012 Công văn số 2389/SGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2012 Thực hiện tốt cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
2382/SGD&ĐT 10/12/2012 Công văn số 2382/SGD&ĐT ngày ban hành 10/12/2012 Chỉ đạo không tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013 vào ngày lễ Noel năm 2012
247 10/12/2012 Công văn số 247 ngày ban hành 10/12/2012 tập huấn phát hiện dị tật bẩm sớm cho cán bộ Y tế tại các trường Mầm non và Tiểu học
244/ĐL-PGD&ĐT 07/12/2012 Công văn số 244/ĐL-PGD&ĐT ngày ban hành 07/12/2012 thông báo Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng năm học 2012 - 2013
Giấy mời họp BCH mở rộng 07/12/2012 Thông báo số Giấy mời họp BCH mở rộng ngày ban hành 07/12/2012 Giấy mời họp BCH CĐGD thị xã mở rộng
244/GM-PGD&ĐT 06/12/2012 Công văn số 244/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 06/12/2012 Giấy mời triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học ( 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 08/12/2012 )
245/PGD&ĐT 06/12/2012 Công văn số 245/PGD&ĐT ngày ban hành 06/12/2012 Tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tiểu học
97/QĐ-PGD&ĐT-TTr 06/12/2012 Quyết định số 97/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 06/12/2012 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm, kiểm tra chuyên đề quản lí trường học tại Trường Trung học cơ sở Thủy Bằng năm học 2012-2013
56/PGD&ĐT-CĐGD 06/12/2012 Báo cáo số 56/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 06/12/2012 Báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và phát động thi đua từ nay đến kết thúc năm học
246/PGD&ĐT 06/12/2012 Công văn số 246/PGD&ĐT ngày ban hành 06/12/2012 Tổ chức giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt cấp tiểu học năm học 2012 - 2013
47/2012/TT-BGD&ĐT 05/12/2012 Công văn số 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2012 Ban hành tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra và công nhận trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Đang ký số lượng tại liệu giáo dục địa phương 04/12/2012 Công văn số Đang ký số lượng tại liệu giáo dục địa phương ngày ban hành 04/12/2012 Tài liệu giáo dục địa phương
241/PGD&ĐT 04/12/2012 Công văn số 241/PGD&ĐT ngày ban hành 04/12/2012 sinh hoạt chuyên môn bộ môn Giáo dục công dân
242/PGD&ĐT 04/12/2012 Công văn số 242/PGD&ĐT ngày ban hành 04/12/2012 Thông báo lịch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh tiểu học cấp Thị xã
96/QĐ-PGD&ĐT-TTr 03/12/2012 Quyết định số 96/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 03/12/2012 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm và kiểm tra chuyên đề quản lí trường học tại trường THCS Thủy Lương năm học 2012 - 2013
240/PGD&ĐT 03/12/2012 Công văn số 240/PGD&ĐT ngày ban hành 03/12/2012 hướng dẫn kiểm tra học kì 1 và chuyển khoản lệ phí đề kiểm tra học kì, xét tốt nghiệp và hoàn thiện phôi bằng tốt nghiệp THCS năm học 2012 - 2013
238/PGD&ĐT 27/11/2012 Công văn số 238/PGD&ĐT ngày ban hành 27/11/2012 V/v chuẩn bị kì thi IOE cấp trường
233/PGD&ĐT 26/11/2012 Công văn số 233/PGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Hướng dẫn cân đối dự toán 2012
232/PGD-ĐT 26/11/2012 Công văn số 232/PGD-ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Tham gia cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 42.
234/PGD&ĐT 26/11/2012 Công văn số 234/PGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Chuẩn bị triển khai tập huấn chuyên đề “Đánh giá và áp dụng giáo trình tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học”
235/PGD&ĐT 26/11/2012 Công văn số 235/PGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Triển khai tập huấn chuyên đề “Đánh giá và áp dụng giáo trình tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học”
236/TB-PGD&ĐT 26/11/2012 Công văn số 236/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Phát động hoạt động Kỹ năng sống hưởng ứng “ Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 ”
Số 000 26/11/2012 Công văn số Số 000 ngày ban hành 26/11/2012 Giấy triệu tập nhân viên thư viện.
000 26/11/2012 Thông báo số 000 ngày ban hành 26/11/2012 Thông báo nhận quyết định chuyển loại viên chức Kính gửi: Các trường trực thuộc Đề nghị các trường thông báo giáo viên, nhân viên đề nghị chuyển loại viên chức đợt 1.2012 đ
237/PGD&ĐT 26/11/2012 Công văn số 237/PGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Tổ chức hội nghị trực báo giữa học kì 1 năm học 2012 - 2013
2290/SGD&ĐT-GDTrH 26/11/2012 Công văn số 2290/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 26/11/2012
26_11_diem thi 26/11/2012 Thông báo số 26_11_diem thi ngày ban hành 26/11/2012 Kết quả điểm thi Olympic tiếng Anh tiểu học cấp Thị xã năm học 2012-1-2013
43/TT-BGD&ĐT 26/11/2012 Thông tư số 43/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
93/QĐ-PGD&ĐT-TTr 24/11/2012 Quyết định số 93/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 24/11/2012 Thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm tại trường TH&THCS Dương Hòa năm học 2012 - 2013
42/TT-BGD&ĐT 23/11/2012 Thông tư số 42/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 23/11/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
so 22/11/2012 Thông báo số so ngày ban hành 22/11/2012 Thông báo nộp bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí trường phổ thông Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Đề nghị các trường thông báo các đồng chí đã t
229/PGD&ĐT 21/11/2012 Công văn số 229/PGD&ĐT ngày ban hành 21/11/2012 tổ chức tập huấn bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cấp THCS  
231/PGD&ĐT về việc thông báo lịch kiểm tra trường học thân thiện, học sinh tích cực 21/11/2012 Công văn số 231/PGD&ĐT về việc thông báo lịch kiểm tra trường học thân thiện, học sinh tích cực ngày ban hành 21/11/2012 Lịch kiểm tra THTT-HSTC Học kì 1 năm học 2012-2013.
88/QĐ-PGD&ĐT 21/11/2012 Công văn số 88/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/11/2012 thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư kí hội thi Giáo dục bảo vệ môi trường cấp Tiểu học và Trung học cơ sở  thị xã Hương Thuỷ năm 2012
228/PGD&ĐT 16/11/2012 Công văn số 228/PGD&ĐT ngày ban hành 16/11/2012 triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
Tổng hợp thi đua năm học 2011-2012 13/11/2012 Thông báo số Tổng hợp thi đua năm học 2011-2012 ngày ban hành 13/11/2012 Tổng hợp thi đua năm học 2011-2012
7592/BGD&ĐT-HSSV 09/11/2012 Công văn số 7592/BGD&ĐT-HSSV ngày ban hành 09/11/2012 Hướng dẫn tổ chức thi chính thức - Cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet năm học 2012 -2013
2095/QĐ-SGD&ĐT 08/11/2012 Quyết định số 2095/QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 08/11/2012 Thành lập hội đồng coi thi học sinh giỏi lớp 12, và thi máy tính cấm tay lớp 8, 9, 11, 12 cấp tỉnh
86/QĐ-PGD-ĐT 08/11/2012 Quyết định số 86/QĐ-PGD-ĐT ngày ban hành 08/11/2012 Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tiểu học cấp Thị xã
85/QĐ-PGD-ĐT 08/11/2012 Quyết định số 85/QĐ-PGD-ĐT ngày ban hành 08/11/2012 Quyết định thành lập Hội đồng coi thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tiểu học cấp Thị xã
Giấy mời Hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm 2012. 07/11/2012 Công văn số Giấy mời Hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm 2012. ngày ban hành 07/11/2012 Giấy mời Hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm 2012.
225/KH-PGD&ĐT 07/11/2012 Công văn số 225/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 07/11/2012 kế hoạch tổ chức tập huấn " Trọng tài Bóng đá trẻ" năm 2012
226/PGD&ĐT 07/11/2012 Công văn số 226/PGD&ĐT ngày ban hành 07/11/2012 Múa Rối lưu động tuyên truyền ATGT tại các trường Mầm non năm 2012
Số : 224/PGD&ĐT-CĐGD 06/11/2012 Công văn số Số : 224/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 06/11/2012 Tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến cải tiến kĩ thuật năm 2012.
Danh sách các trường nhận sách tham khảo 06/11/2012 Công văn số Danh sách các trường nhận sách tham khảo ngày ban hành 06/11/2012 Mời các trường có tên trong danh sách nhận sách tham khảo
Công văn Số: 222/LT/PGD&ĐT-CĐGD 06/11/2012 Công văn số Công văn Số: 222/LT/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 06/11/2012 Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.    
224/PGD&ĐT-CĐGD 06/11/2012 Công văn số 224/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 06/11/2012 Danh sách CB, GV tham gia báo cáo và có đề tài đăng kỉ yếu tại Hội nghị phổ biến SKKN
2109/SGD&ĐT 05/11/2012 Công văn số 2109/SGD&ĐT ngày ban hành 05/11/2012 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2012-2013
219/PGD&ĐT 01/11/2012 Công văn số 219/PGD&ĐT ngày ban hành 01/11/2012 V/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
2065/SGDĐT-KH&CNTT 01/11/2012 Công văn số 2065/SGDĐT-KH&CNTT ngày ban hành 01/11/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013
Số:217/GD&ĐT 31/10/2012 Công văn số Số:217/GD&ĐT ngày ban hành 31/10/2012 Kính gửi: - Các trường THCS, TH&THCS, TH và Mầm Non. Để có thông tin hai chiều từ trang web mới và chuẩn bị cho việc nhập cơ sở dữ liệu giữa năm học 2012-2013. Phòng GD&ĐT tổ chức lớp tập huấn
215/PGD&ĐT 30/10/2012 Công văn số 215/PGD&ĐT ngày ban hành 30/10/2012 Hướng dẫn phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học THCS 2012 - 2013
216/PGD&ĐT 30/10/2012 Công văn số 216/PGD&ĐT ngày ban hành 30/10/2012  tập huấn đội Múa Rối lưu động tuyên truyền ATGT năm 2012
213,214/PGD&ĐT 30/10/2012 Công văn số 213,214/PGD&ĐT ngày ban hành 30/10/2012 ban hành thể lệ Hội thi Giáo dục Bảo vệ môi trường cấp Tiểu học và THCS năm học 2012 - 2013
Mẫu báo cáo 29/10/2012 Báo cáo số Mẫu báo cáo ngày ban hành 29/10/2012 Mẫu báo cáo tình hình hợp đồng nhân viên cấp dưỡng, nhân viên bảo vệ tại các trường mầm non
Công văn số 205/PGD&ĐT 26/10/2012 Công văn số Công văn số 205/PGD&ĐT ngày ban hành 26/10/2012 Báo cáo tình hình hợp đồng nhân viên bảo vệ, nhân viên cấp dưỡng tại các trường mầm non công lập
Công văn số: 206/PGDĐT 26/10/2012 Công văn số Công văn số: 206/PGDĐT ngày ban hành 26/10/2012 Triển khai, thực hiện công tác phòng, chống cơn bão số 8 (Sơn Tinh).
207/PGD&ĐT 26/10/2012 Công văn số 207/PGD&ĐT ngày ban hành 26/10/2012 Thông báo danh sách GV Tiểu học tham gia bồi dưỡng năng lực đợt II
208/PGD&ĐT 26/10/2012 Công văn số 208/PGD&ĐT ngày ban hành 26/10/2012 Kế hoạch khảo sát GV tiếng Anh đợt 3
203/PGD&DDT 23/10/2012 Công văn số 203/PGD&DDT ngày ban hành 23/10/2012 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc.             Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về  tuyển dụng, sử dụng và q
201/PGD&ĐT 23/10/2012 Công văn số 201/PGD&ĐT ngày ban hành 23/10/2012 Thực hiện Hội thi ĐDĐC về ATGT năm học 2011 - 2012
Mẫu Quyết định 22/10/2012 Mẫu quyết định cử kế toán trường mầm non
01/CTĐ 18/10/2012 mời họp Hội Chữ thập đỏ Phòng GD&ĐT
198/PGD&ĐT 17/10/2012 Tập huấn giáo viên Tiếng Anh cốt cán cấp Tiểu học
195/CV-GDĐT 16/10/2012 v/v đảm bảo có mặt của ban giám hiệu trong giờ hành chính
196/PGD&ĐT 16/10/2012 về việc dự tập huấn tăng cường công tác giáo dục ATLĐ-VSLĐ, phòng chống cháy nổ, thiên tai
197/PGD&ĐT 16/10/2012 Kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục năm 2012
191/PGD&ĐT 15/10/2012 Về việc mời họp các trường có chương trình dự án Bóng đá Na Uy
1877/SGDĐT-GDCN&TX 11/10/2012 Kiểm tra PCGD.THCS năm 2012
1879/SGDĐT-GDCN&TX 11/10/2012 Hướng dẫn tạm thời thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Số 78, 79/QĐ-PGD&ĐT 10/10/2012 Quyết định thành lập hội đồng coi thi, chấm thi học sinh giỏi cấp THCS thị xã Hương Thủy năm học 2012 - 2013
188/PGD&ĐT 10/10/2012 Về việc triển khai kiến thức bệnh Phong trong Trường học năm 2012
Số 78, 79/QĐ-PGD&ĐT 10/10/2012 Điều động giáo viên chấm thi HS giỏi THCS năm học 2012 - 2013
Số 186/PGD&ĐT 08/10/2012 Tập huấn thiết kế bài giảng điện tử E-learning
187/PGD&ĐT 08/10/2012 Về việc tổ chức tập huấn biên soạn, ra đề kiểm tra, thiết kế ma trận môn GDCD
76/QĐ-PGD&ĐT 08/10/2012 QĐ về việc thành lập BTC các cuộc thi qua mạng Internet cấp Tiểu học và THCS
1871/SGDĐT-KTKĐCLGD 08/10/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2012-2013
188/PGD&ĐT 08/10/2012 CV số 188/PGD&ĐT V/v tổ chức Olympic Tiếng Anh tiểu học năm học 2012 – 2013
189/PGD&ĐT 08/10/2012 Về việc hướng dẫn kiểm tra định kì năm học 2012-2013 cấp tiểu học
000 05/10/2012 Phần mềm phổ cập giáo dục THCS
công văn số 183/PGD&ĐT 03/10/2012 V/v thành lập các cụm chuyên môn cấp tiểu học
182/PGD&ĐT 02/10/2012 Thực hiện báo cáo đầu năm cấp THCS
Số 179/PGD&ĐT 01/10/2012 Tập huấn công tác hồ sơ phổ cập giáo dục THCS
181/PGD&ĐT V/ v tập huấn công tác PCGDTHĐĐT và kiểm kê MCLTT trường tiểu học 01/10/2012 CV 181/PGD&ĐT V/ v tập huấn công tác PCGDTHĐĐT và kiểm kê MCLTT trường tiểu học
180/PGD&ĐT 01/10/2012 CV 180/PGD&ĐT V/v cử giáo viên Tiếng Anh tham gia "Ngày Hội Tiếng Anh chào mừng năm học mới 2012-2013"
Số 178/PGD&ĐT 01/10/2012 Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 và lớp 9 năm học 2012 - 2013
4423/UBND-TTTN 01/10/2012 Công văn số 4423/UBND-TTTN ngày ban hành 01/10/2012 xét duyệt và công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 theo quy định
Số 178/PGD&ĐT 29/9/2012 Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 và lớp 9 năm học 2012 - 2013
1723/SGDĐT-KH&CNTT 24/09/2012 Công văn số 1723/SGDĐT-KH&CNTT ngày ban hành 24/09/2012 Quy định tạm thời việc Quản lý và sử dụng hệ thống trang thông tin điện tử của Ngành GD&ĐT
155/KH-PGD&ĐT 27/08/2012 Công văn số 155/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 27/08/2012 Kế hoạch số 155/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Thủy về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013
01/2012/QÐ-UBND 11/1/2012 Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011-2012
219 /PGD&ĐT 01/01/2012 Công văn số 219 /PGD&ĐT ngày ban hành 01/01/2012 Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập 2012
8382/BGD&ĐT-GDTrH 14/12/2011 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
58/2011/TT-BGD&ĐT 12/12/2011 Thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
12/2011/TT-BGDĐT 28/3/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
24/2012/TT-BGDÐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/2012/TT-BGDÐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1722/QÐ-UBND Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập
1785_sgddt_gdtrh Báo cáo số liệu thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013
Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11/2012
2012-PCGDTH v2.4.7z năm 2012_vụ GDTH Phần mềm PCGDTH năm 2012 của Bộ GD&ĐT
Số : 204 / PGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 V/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên
Số: 1981/SGD&ĐT-TCCB ngày 23 tháng 10 năm 2012 khai giảng các lớp bồi dưỡng
Số: 193/PGD&ĐT Ngày 16 tháng 10 năm 2012 Kế hoạch kiểm dịnh chất lượng giáo dục
Số: 91/GD&ĐT 2013/05/07 Công văn số Số: 91/GD&ĐT ngày ban hành 07/05/2013 Kính gửi:    Các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT            Để tổng hợp số liệu về tình hình trường, lớp, giáo viên, học sinh ... cuối
563/SGD&ĐT-KTKĐCL 2014/03/27 Công văn số 563/SGD&ĐT-KTKĐCL ngày ban hành 27/03/2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN Phòng GD&ĐT gửi văn bản góp ý dự thảo thông tư 45. Các trường góp ý bản dự thảo và gửi về bộ phận mầm non phòng GD&ĐT ng&agr