Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Lĩnh vực : Giáo dục mầm non

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
128/QĐ-PGD&ĐT 31/12/2019 Quyết định số 128/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 31/12/2019 QĐ về việc thành lập BTC,BGK liên hoan bé khéo tay bậc học MN năm học  2019-2020
00/PGDĐT 23/09/2019 Công văn số 00/PGDĐT ngày ban hành 23/09/2019 thống kê số liệu xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình sữa học đường.
384/PGDĐT 10/10/2018 Công văn số 384/PGDĐT ngày ban hành 10/10/2018 Kế hoạch tập huấn chuyên môn GDMN năm học 2018-2019
25/PGD&ĐT 16/01/2018 Công văn số 25/PGD&ĐT ngày ban hành 16/01/2018 tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, học sinh.
326/PGD&ĐT 09/10/2015 Công văn số 326/PGD&ĐT ngày ban hành 09/10/2015 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Viện KHGD
323/PGD&ĐT 07/10/2015 Công văn số 323/PGD&ĐT ngày ban hành 07/10/2015 tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý - giáo viên mầm non
235/ PGD& ĐT 27/07/2015 Công văn số 235/ PGD& ĐT ngày ban hành 27/07/2015 đăng kí tài liệu bồi dưỡng hè năm 2015
228/ PGD&ĐT 20/07/2015 Công văn số 228/ PGD&ĐT ngày ban hành 20/07/2015 thực hiện công tác điều trả trẻ 0 - 5 tuổi
225/PGD&ĐT 14/07/2015 Công văn số 225/PGD&ĐT ngày ban hành 14/07/2015 chuẩn bị nội dung đón Đoàn kiểm tra PCGDMN cho trẻ 5 tuổi của Bộ GD&ĐT
214/ PGD&ĐT 22/06/2015 Công văn số 214/ PGD&ĐT ngày ban hành 22/06/2015 chỉ đạo bảo quản CSVC, cảnh quang môi trường, ATTP các cơ sở GDMN trong dịp hè 2015.
211/PGD&ĐT 15/06/2015 Công văn số 211/PGD&ĐT ngày ban hành 15/06/2015 tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
170/PGD&ĐT 21/04/2015 Công văn số 170/PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2015 kế hoạch tập huấn chuyên đề phát triển vận động, giáo dục âm nhạc cấp học mầm non
151/PGD&ĐT 02/04/2015 Công văn số 151/PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2015 nhập dữ liệu phần mềm phổ cập 0-60 tuổi
142/PGD&ĐT 23/03/2015 Công văn số 142/PGD&ĐT ngày ban hành 23/03/2015 chuẩn bị các điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
124/PGD&ĐT 10/03/2015 Công văn số 124/PGD&ĐT ngày ban hành 10/03/2015 thống kê số liệu phổ cập mầm non 5 tuổi
04/ PGD&ĐT 05/01/2015 Công văn số 04/ PGD&ĐT ngày ban hành 05/01/2015 triển khai tập huấn 10 module của Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
360/KH-PGD&ĐT 24/11/2014 Công văn số 360/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 24/11/2014 Tập huấn xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá trẻ, hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trẻ cấp học mầm non
248/PGD&ĐT 13/08/2014 Công văn số 248/PGD&ĐT ngày ban hành 13/08/2014 Triệu tập cán bộ quản lí, giáo viên mầm non tham gia bồi dưỡng hè năm 2014
239/PGD&ĐT 28/07/2014 Công văn số 239/PGD&ĐT ngày ban hành 28/07/2014 đánh giá thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
230/PGD&ĐT 23/06/2014 Công văn số 230/PGD&ĐT ngày ban hành 23/06/2014 chuẩn bị một số điều kiện tập huấn cho CBQL& GV mầm non
188/ PGD&ĐT 09/05/2014 Công văn số 188/ PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2014 thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
185/PGD&ĐT 07/05/2014 Công văn số 185/PGD&ĐT ngày ban hành 07/05/2014 Dự Hội nghị Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp mầm non toàn Thị xã năm học 2013 - 2014
186/ PGD&ĐT 07/05/2014 Công văn số 186/ PGD&ĐT ngày ban hành 07/05/2014 đánh giá công tác y tế tại trường mầm non
122/PGD&ĐT 26/04/2014 Công văn số 122/PGD&ĐT ngày ban hành 26/04/2014 Hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập trường mầm non
60/PGD&ĐT 12/03/2014 Công văn số 60/PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2014 thực hiện tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
43/PGD&ĐT 20/02/2014 Công văn số 43/PGD&ĐT ngày ban hành 20/02/2014 đón doàn thực tế giáo dục của học viên lớp QLGD trường ĐHSP Huế
31/PGD&ĐT 11/02/2014 Công văn số 31/PGD&ĐT ngày ban hành 11/02/2014 tập huấn nâng cao năng thực thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
04/ PGD&ĐT 06/01/2014 Công văn số 04/ PGD&ĐT ngày ban hành 06/01/2014 tập huấn chuyên môn mầm non
295/PGD&ĐT 25/11/2013 Công văn số 295/PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2013 Tập huấn nâng cấp phần mềm dinh dưỡng mầm non
171/PGD&ĐT 11/09/2013 Công văn số 171/PGD&ĐT ngày ban hành 11/09/2013 sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
164/PGD&ĐT 06/09/2013 Công văn số 164/PGD&ĐT ngày ban hành 06/09/2013 Tập huấn và triển khai thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
117/PGD&ĐT 04/06/2013 Công văn số 117/PGD&ĐT ngày ban hành 04/06/2013 Kiểm tra phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi sinh năm 2007
111/PGD&ĐT 29/05/2013 Công văn số 111/PGD&ĐT ngày ban hành 29/05/2013 Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhậ PCGDMN TE5T
99/PGD&ĐT 14/05/2013 Công văn số 99/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2013 Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học và chuẩn bị tham gia hội thi cấp thị xã năm học 2012-2013
89/PGD&ĐT 03/05/2013 Công văn số 89/PGD&ĐT ngày ban hành 03/05/2013 Triển khai " Tháng hành động vì chất lượng VSAT thực phẩm" năm 2013
59/PGD&ĐT 18/03/2013 Công văn số 59/PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2013 Kiểm tra hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi sinh năm 2007
58/PGD&ĐT 15/03/2013 Công văn số 58/PGD&ĐT ngày ban hành 15/03/2013 Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
42/PGD&ĐT 20/02/2013 Công văn số 42/PGD&ĐT ngày ban hành 20/02/2013 Tham gia Hội thi GVDG bậc học Mầm non cấp Tỉnh
Mẫu báo cáo 29/10/2012 Báo cáo số Mẫu báo cáo ngày ban hành 29/10/2012 Mẫu báo cáo tình hình hợp đồng nhân viên cấp dưỡng, nhân viên bảo vệ tại các trường mầm non
Công văn số 205/PGD&ĐT 26/10/2012 Công văn số Công văn số 205/PGD&ĐT ngày ban hành 26/10/2012 Báo cáo tình hình hợp đồng nhân viên bảo vệ, nhân viên cấp dưỡng tại các trường mầm non công lập
201/PGD&ĐT 23/10/2012 Công văn số 201/PGD&ĐT ngày ban hành 23/10/2012 Thực hiện Hội thi ĐDĐC về ATGT năm học 2011 - 2012
Mẫu Quyết định 22/10/2012 Mẫu quyết định cử kế toán trường mầm non