Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Lĩnh vực : Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
67/PGD&ĐT 14 3 16/03/2016 Công văn số 67/PGD&ĐT 14 3 ngày ban hành 16/03/2016 Tập huấn khảo thí và kểm định chất lượng
51/ PGD & ĐT 26/02/2016 Công văn số 51/ PGD & ĐT ngày ban hành 26/02/2016 V/v chuẩn bị kiểm tra công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
92/QĐ-PGD&ĐT 07/12/2015 Quyết định số 92/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 07/12/2015 thành lập Ban điều hành, quản lí và bồi dưỡng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2015 - 2016
88&89/QĐ-PGD&ĐT 20/11/2015 Công văn số 88&89/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 20/11/2015 thành lập hội đồng coi thi, chấm thi học sinh giỏi THCS năm học 2015 - 2016
377/PGD&ĐT 11/11/2015 Công văn số 377/PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2015 Thi học sinh giỏi THCS năm học 2015 - 2016
203/HD-PGD&ĐT 27/05/2015 Công văn số 203/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 27/05/2015 Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học  2015 – 2016
54/QĐ-PGD&ĐT 14/05/2015 Quyết định số 54/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2015 Về việc khen thưởng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2014-2015
132/ KH-PGD&ĐT 16/03/2015 Công văn số 132/ KH-PGD&ĐT ngày ban hành 16/03/2015 Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS
105 /QĐ-PGD&ĐT 30/12/2014 Quyết định số 105 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 30/12/2014 Về việc thành lập Ban điều hành, quản lí và bồi dưỡng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2014 - 2015
223/HD-PGD&ĐT 26/05/2014 Công văn số 223/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 26/05/2014 Công tác tuyển sinh, khảo sát chất lượng đầu năm học  2014 – 2015
66/QĐ-PGD&ĐT 15/05/2014 Quyết định số 66/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2014 khen thưởng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2013-2014
169 /tb-PGD&ĐT 10/09/2013 Công văn số 169 /tb-PGD&ĐT ngày ban hành 10/09/2013 tổ chức khảo sát chọn học sinh giỏi lớp 5 và lớp 9 năm học 2013 - 2014
113/PGD&ĐT 03/06/2013 Công văn số 113/PGD&ĐT ngày ban hành 03/06/2013 Tổ chức Hội thảo về công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi. Có 3 file đính kèm.
96/ PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 96/ PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 tự đánh giá, báo cáo, đánh giá ngoài, giám sát, sử dụng kết quả đánh giá 100 chỉ tiêu cơ bản cấp THCS năm học 2012 – 2013
905/SGDĐT-KTKĐ 10/05/2013 Công văn số 905/SGDĐT-KTKĐ ngày ban hành 10/05/2013 Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014
46/PGD&ĐT 09/05/2013 Quyết định số 46/PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2013 khen thưởng học sinh giỏi thị xã Hương Thủy năm học 2012-2013
87/PGD&ĐT 03/05/2013 Công văn số 87/PGD&ĐT ngày ban hành 03/05/2013 Giám sát việc kiểm tra cuối học kì 2
88/PGD&ĐT 03/05/2013 Công văn số 88/PGD&ĐT ngày ban hành 03/05/2013 Xét tốt nghiệp THCS năm học 2012 - 2013
381/SGD&ĐT-GDTrH 05/03/2013 Công văn số 381/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 05/03/2013 Kết quả thi IOE cấp tỉnh
46 /KTKĐCLGD-KĐPT 15/01/2013 Công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày ban hành 15/01/2013 V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
10/PGD&ĐT 08/01/2013 Công văn số 10/PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2013 Tổ chức kì thi Olympic Tiếng Anh qua mạng internet cấp Thị xã (2012 – 2013)
02/PGD&ĐT 08/01/2013 Quyết định số 02/PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2013 thành lập Hội đồng coi, chấm thi kì thi Tiếng Anh qua mạng internet (IOE) cấp Thị xã năm học 2012 – 2013
07/PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 07/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Tổ chức Hội thi ISEF 2013 cấp THCS thị xã Hương Thủy
08/KH-PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 08/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Hội thi tìm hiểu về di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng thị xã Hương Thủy năm học 2012 – 2013
60/2012/BGD&ĐT 28/12/2012 Công văn số 60/2012/BGD&ĐT ngày ban hành 28/12/2012 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
8987/BGDĐT-KTKĐCLGD 28/12/2012 Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 28/12/2012 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
2434/SGD&ĐT 18/12/2012 Công văn số 2434/SGD&ĐT ngày ban hành 18/12/2012 Hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2012-2003 và những năm tiếp theo
2382/SGD&ĐT 10/12/2012 Công văn số 2382/SGD&ĐT ngày ban hành 10/12/2012 Chỉ đạo không tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013 vào ngày lễ Noel năm 2012
47/2012/TT-BGD&ĐT 05/12/2012 Công văn số 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 05/12/2012 Ban hành tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra và công nhận trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
240/PGD&ĐT 03/12/2012 Công văn số 240/PGD&ĐT ngày ban hành 03/12/2012 hướng dẫn kiểm tra học kì 1 và chuyển khoản lệ phí đề kiểm tra học kì, xét tốt nghiệp và hoàn thiện phôi bằng tốt nghiệp THCS năm học 2012 - 2013
2290/SGD&ĐT-GDTrH 26/11/2012 Công văn số 2290/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 26/11/2012
43/TT-BGD&ĐT 26/11/2012 Thông tư số 43/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
42/TT-BGD&ĐT 23/11/2012 Thông tư số 42/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 23/11/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
2095/QĐ-SGD&ĐT 08/11/2012 Quyết định số 2095/QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 08/11/2012 Thành lập hội đồng coi thi học sinh giỏi lớp 12, và thi máy tính cấm tay lớp 8, 9, 11, 12 cấp tỉnh
Số 78, 79/QĐ-PGD&ĐT 10/10/2012 Quyết định thành lập hội đồng coi thi, chấm thi học sinh giỏi cấp THCS thị xã Hương Thủy năm học 2012 - 2013
Số 78, 79/QĐ-PGD&ĐT 10/10/2012 Điều động giáo viên chấm thi HS giỏi THCS năm học 2012 - 2013
1871/SGDĐT-KTKĐCLGD 08/10/2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2012-2013
Số 178/PGD&ĐT 29/9/2012 Tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 8 và lớp 9 năm học 2012 - 2013
Số: 193/PGD&ĐT Ngày 16 tháng 10 năm 2012 Kế hoạch kiểm dịnh chất lượng giáo dục
563/SGD&ĐT-KTKĐCL 2014/03/27 Công văn số 563/SGD&ĐT-KTKĐCL ngày ban hành 27/03/2014 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN Phòng GD&ĐT gửi văn bản góp ý dự thảo thông tư 45. Các trường góp ý bản dự thảo và gửi về bộ phận mầm non phòng GD&ĐT ng&agr