Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Lĩnh vực : Thanh tra kiểm tra

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
128/PGDĐT 22/05/2017 Công văn số 128/PGDĐT ngày ban hành 22/05/2017 Tổng kết các hội thi cấp Thị xã, cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017
59/PGD&ĐT 28/02/2017 Công văn số 59/PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2017 Thực hiện Thông tư số 27/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.
258/KH-PGD&ĐT 11/11/2016 Công văn số 258/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2016 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 
2203/KH-SGDĐT 14/09/2015 Công văn số 2203/KH-SGDĐT ngày ban hành 14/09/2015 Kiểm tra tình hình đầu năm học 2015 - 2016
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày ban hành 09/05/2013 Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
24/QĐ-PGD&ĐT-Tr 11/03/2013 Quyết định số 24/QĐ-PGD&ĐT-Tr ngày ban hành 11/03/2013 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm và công tác quản lí của hiệu trưởng tại trường THCS Thủy Vân
54/2011/TT-BGD&ĐT 21/12/2012 Thông tư số 54/2011/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 21/12/2012 Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
97/QĐ-PGD&ĐT-TTr 06/12/2012 Quyết định số 97/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 06/12/2012 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm, kiểm tra chuyên đề quản lí trường học tại Trường Trung học cơ sở Thủy Bằng năm học 2012-2013
93/QĐ-PGD&ĐT-TTr 24/11/2012 Quyết định số 93/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 24/11/2012 Thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm tại trường TH&THCS Dương Hòa năm học 2012 - 2013