Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Lĩnh vực : Tổ chức cán bộ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
2671/TB-SGD&ĐT-TCCB 25/10/2018 Công văn số 2671/TB-SGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 25/10/2018 Về việc mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, phổ thông công lập Vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/10/2018 (Chủ nhật).
397/UBND-NV 16/05/2017 Công văn số 397/UBND-NV ngày ban hành 16/05/2017 V/v thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
1086/UBND-NV 30/12/2016 Công văn số 1086/UBND-NV ngày ban hành 30/12/2016 chuyển ngạch công chức, viên chức giữ ngạch hành chính
1014/UBND-NV 12/12/2016 Công văn số 1014/UBND-NV ngày ban hành 12/12/2016 Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức
273 /KH-PGD&ĐT 22/11/2016 Công văn số 273 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 22/11/2016 Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai Tài sản, thu nhập năm 2016
000/GM-PGD&ĐT 25/10/2016 Công văn số 000/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 25/10/2016 Giấy mời họp về công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học từ nay đến năm 2025.
200/KH-PGD&ĐT 19/09/2016 Công văn số 200/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 19/09/2016 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2016-2017
180/HD-PGDĐT 06/09/2016 Công văn số 180/HD-PGDĐT ngày ban hành 06/09/2016 Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở, mầm non trên địa bàn thị xã.
157/CV-PGD&ĐT 15/08/2016 Công văn số 157/CV-PGD&ĐT ngày ban hành 15/08/2016 Điều động giáo viên dạy liên trường tại Trường TH&THCS Phú Sơn, Tiểu học Thanh Toàn
74/KH-PNV 02/08/2016 Công văn số 74/KH-PNV ngày ban hành 02/08/2016 Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL trường học
150/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT 26/07/2016 Công văn số 150/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT ngày ban hành 26/07/2016 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2016
130/PGD&ĐT 25/05/2016 Công văn số 130/PGD&ĐT ngày ban hành 25/05/2016 cập nhật dữ liệu chương trình PMIS 6 tháng đầu năm 2016
111/PGD&ĐT 10/05/2016 Công văn số 111/PGD&ĐT ngày ban hành 10/05/2016 Triển khai đánh giá Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá CC, VC, lao động NH 2015-2016
/PGD&ĐT 08/05/2016 Báo cáo số /PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2016 Báo cáo chất lượng đội ngũ năm học 2015-2016
103/PGD&ĐT 04/05/2016 Công văn số 103/PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2016 Tập huấn chương trình Quản lý nhân sự PMIS năm 2016
102/PDDĐT 28/04/2016 Công văn số 102/PDDĐT ngày ban hành 28/04/2016 Tổ chức kiểm điểm và và triển khai thực hiện tình hình học tập và thi cuối khóa của các lớp chuẩn hóa năng lực cho giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC
98/TB-PGD&ĐT 25/04/2016 Thông báo số 98/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 25/04/2016 Triệu tập giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia làm việc với đoàn khảo sát do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát về chế độ, ch&iac
82/PGDĐT 04/04/2016 Công văn số 82/PGDĐT ngày ban hành 04/04/2016 thực hiện đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2016
00/PGD&ĐT 29/03/2016 Báo cáo số 00/PGD&ĐT ngày ban hành 29/03/2016 báo cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu năm 2017
73/KH-PGDĐT 22/03/2016 Công văn số 73/KH-PGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
000 12/01/2016 Báo cáo số 000 ngày ban hành 12/01/2016 Biểu phân tích điểm trường kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 đối với mầm non và Tiểu học
07/PGD&ĐT 07/01/2016 Công văn số 07/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2016 Báo cáo thực trạng huy động năm học 2015-2016 và kế hoạch nhân sự năm học 2016-2017
399/PGD&ĐT 02/12/2015 Công văn số 399/PGD&ĐT ngày ban hành 02/12/2015 Cập nhật dữ liệu PMIS 6 tháng cuối năm 2015
395/KH-PGD&ĐT 30/11/2015 Công văn số 395/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 30/11/2015    Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 2015
02/11/2015 Công văn số ngày ban hành 02/11/2015 Báo cáo danh sách có mặt 01/11/2015 đối với các trường mầm non,  tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuôc
346/PGD&ĐT 23/10/2015 Công văn số 346/PGD&ĐT ngày ban hành 23/10/2015 Thực hiện định mức tiết dạy và biên chế viên chức
00/PGD&ĐT 02/10/2015 Công văn số 00/PGD&ĐT ngày ban hành 02/10/2015 Báo cáo thực trạng phát triển nhóm, lớp, cháu năm học 2015-2016 ( báo cáo nhanh)
308/PGD&ĐT 24/09/2015 Công văn số 308/PGD&ĐT ngày ban hành 24/09/2015 báo cáo tình hình sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên
1402/UBND-NV 08/09/2015 Công văn số 1402/UBND-NV ngày ban hành 08/09/2015 Xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
277/PGD&ĐT 28/08/2015 Công văn số 277/PGD&ĐT ngày ban hành 28/08/2015 Báo cáo thực trạng đội ngũ giáo viên dạy môn Tin học
233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT 23/07/2015 Công văn số 233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT ngày ban hành 23/07/2015 Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
209/PGD&ĐT 11/06/2015 Công văn số 209/PGD&ĐT ngày ban hành 11/06/2015 Báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cập nhật dữ liệu PMIS năm 2015
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 29/05/2015 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đ&a
0000/PGD&ĐT 14/05/2015 Công văn số 0000/PGD&ĐT ngày ban hành 14/05/2015 Biểu mẫu báo cáo đánh giá Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá CC, VC lao động NH 2014-2015 theo công văn số 189/PGD&ĐT ngày 13/5/2015 của Phòng GD&ĐT Hương Thủy
189/PGD&ĐT 13/05/2015 Công văn số 189/PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2015 Triển khai đánh giá Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá CC, VC, lao động năm học 2014-2015
180/KH-PGD&ĐT 27/04/2015 Công văn số 180/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 27/04/2015 Báo cáo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 ( thông báo lần 2) Kính gửi: Các trường mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trực thuộc Phòng GD&ĐT đã gửi kế
172/PGD&ĐT 24/04/2015 Công văn số 172/PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2015 Báo cáo chất lượng đội ngũ CBQL-GV-NV năm học 2014-2015
51/PGD&ĐT 04/02/2015 Công văn số 51/PGD&ĐT ngày ban hành 04/02/2015 Thông báo kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên Tiếng Anh đợt 1 năm 2015
0/PGD&ĐT 10/01/2015 Công văn số 0/PGD&ĐT ngày ban hành 10/01/2015  hướng dẫn bổ sung hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán
02/PGD&ĐTHT 05/01/2015 Công văn số 02/PGD&ĐTHT ngày ban hành 05/01/2015 Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 và dự kiến kế hoạch năm học 2016-2017
357/PGD&ĐT 18/11/2014 Công văn số 357/PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2014 Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập
348/PGD&ĐT 10/11/2014 Công văn số 348/PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2014
252/PGD&ĐT 18/08/2014 Công văn số 252/PGD&ĐT ngày ban hành 18/08/2014 Thực hiện chương trình "Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp" năm học 2014-2015
244b /PGD&ĐT 11/08/2014 Công văn số 244b /PGD&ĐT ngày ban hành 11/08/2014  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non và TH&THCS trực thuộc.
244/HD-PGD&ĐT 06/08/2014 Công văn số 244/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 06/08/2014  thành lập tổ, khối các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
243/KH-PGD&ĐT 05/08/2014 Công văn số 243/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 05/08/2014 Kế hoạch Bồi dưỡng thương xuyên năm học 2014-2015.
233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT 18/07/2014 Công văn số 233/KHLN-PGD&ĐT-TTBDCT ngày ban hành 18/07/2014 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị trong dịp hè 2014
00/PGD&ĐTHT 08/06/2014 Báo cáo số 00/PGD&ĐTHT ngày ban hành 08/06/2014 Biểu mẫu báo cáo nhanh chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục
228 /PGD&ĐT 02/06/2014 Công văn số 228 /PGD&ĐT ngày ban hành 02/06/2014  cử người hướng dẫn thử việc đối với viên chức mới tuyển dụng năm 2014
213/PGD&ĐT 19/05/2014 Công văn số 213/PGD&ĐT ngày ban hành 19/05/2014 Điều chỉnh, bổ sung triển khai đánh giá Chuẩn, đánh giá CC,VC, lao động hàng năm
100/PGD&ĐT 02/04/2014 Công văn số 100/PGD&ĐT ngày ban hành 02/04/2014 Báo cáo tình hình bố trí giảng dạy của giáo viên  có công văn và biểu mẫu đính kèm ( gấp).
00/Danh sách 01/04/2014 Thông báo số 00/Danh sách ngày ban hành 01/04/2014  Rà soát lại nơi cư trú sau khi nghỉ hưu và bổ sung sổ BHXH đối với CB,GV đến tuổi nghỉ hưu năm 2014 ( có danh sách đính kèm)
67/PGD&ĐT 18/03/2014 Công văn số 67/PGD&ĐT ngày ban hành 18/03/2014 Cập nhật dữ liệu PMIS 6 tháng cuối năm học 2013-2014
57/PGD&ĐT 12/03/2014 Công văn số 57/PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2014  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015
58 /PGD&ĐT 12/03/2014 Công văn số 58 /PGD&ĐT ngày ban hành 12/03/2014 Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm học 2013-2014
01/GM-PGD&ĐT 07/01/2014 Công văn số 01/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2014  dự họp về công tác quy hoach bổ sung cán bộ quản lý trường học từ nay đến năm 2020 ( có lịch cụ thể từng trường kèm theo)
313/PGD&ĐT 23/12/2013 Công văn số 313/PGD&ĐT ngày ban hành 23/12/2013 Đôn đốc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 ( Nộp về Phòng GD&ĐT ngày 24/12/2013)
296/HD-PGD&ĐT 27/11/2013 Công văn số 296/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 27/11/2013 Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học bổ sung giai đoạn từ nay đến năm 2020
297/PGD&ĐT 27/11/2013 Công văn số 297/PGD&ĐT ngày ban hành 27/11/2013 thành lập, kiện toàn, bổ sung Hội đồng trường
93/QĐ-PGD&ĐT-TTr 25/11/2013 Quyết định số 93/QĐ-PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 25/11/2013 thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm tại Cơ sở Giáo dục mầm non Diệu Viên năm học 2013-2014
3907/QĐ-UBND 23/10/2013 Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày ban hành 23/10/2013 V/v điều động giáo viên các trường Tiểu học  và THCS tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4, năm 2013
3908/QĐ-UBND 23/10/2013 Công văn số 3908/QĐ-UBND ngày ban hành 23/10/2013 V/v điều động giáo viên các trường Tiểu học và THCS tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4, năm 2013
206/PGD&ĐT 22/10/2013 Công văn số 206/PGD&ĐT ngày ban hành 22/10/2013 Cập nhật dữ liệu PMIS năm 2013
178/PGD&DT 19/09/2013 Công văn số 178/PGD&DT ngày ban hành 19/09/2013 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2013-2014
174/PGD&DT 16/09/2013 Công văn số 174/PGD&DT ngày ban hành 16/09/2013 Về việc Hướng dẫn đăng kí thi đua năm học 2013-2014
160/PGD&ĐT 03/09/2013 Công văn số 160/PGD&ĐT ngày ban hành 03/09/2013 Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán trường học
159/KH-PGD&ĐT 03/09/2013 Công văn số 159/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 03/09/2013 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT
156/PGD&ĐT 29/08/2013 Công văn số 156/PGD&ĐT ngày ban hành 29/08/2013 Về việc " Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp" Năm học 2013-2014
146/PGD&ĐT 15/08/2013 Công văn số 146/PGD&ĐT ngày ban hành 15/08/2013 Hướng dẫn thủ tục hồ sơ chuyển loại viên chức
OOO 31/07/2013 Thông báo số OOO ngày ban hành 31/07/2013 Nhận quyết định công nhận hết thời gian thử việc và kí hợp đồng làm việc.
132/KH-PGD&ĐT 29/07/2013 Công văn số 132/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 29/07/2013 Kế hoạch thăm dò bổ nhiệm lại CBQL và bổ nhiệm CBQL theo Quyết định thành lập Trường MN Hoa Sữa, MN Vành Khuyên, MN Nắng Hồng, MN Ánh Dương
1827 /QĐ-UBND 10/07/2013 Quyết định số 1827 /QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2013 Quyết định V/v điều động cán bộ, giáo viên tham dự lớpbồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2013 (gồm các trường THCS: Thủy Vân, Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Phương, Thủy Bằng)
1828 /QĐ-UBND 10/07/2013 Quyết định số 1828 /QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2013 Quyết định V/v điều động cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2013 ( gồm các trường THCS: Phú Bài, Thủy Phù, Thủy Thanh, Thủy Dương, TH&
00000/PGD&ĐT 19/06/2013 Thông báo số 00000/PGD&ĐT ngày ban hành 19/06/2013 Thông báo nhận Quyết định nâng lương, nâng lương trước kì hạn, chuyển loại viên chức. Đề nghị các đơn vị cử Kế toán đến Phòng GD-ĐT Hương Thủy ( gặp cô Liên- Văn thư) để nhận c&a
118/KH-PGD&ĐT 06/06/2013 Công văn số 118/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 06/06/2013 Kế hoạch điều động viên chức năm học 2013-2014
115/KH-PGD&ĐT 03/06/2013 Công văn số 115/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 03/06/2013 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên Kế toán trường học năm học 2013-2014
PGD&ĐT 13/05/2013 Báo cáo số PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 Báo cáo tình hình đội ngũ năm học 2012-2013. Bao cáo nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 16/3/2013
95/PGD&ĐT 13/05/2013 Công văn số 95/PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 Công văn hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2012-2013. Các công văn liên quan và các biểu mẫu, mẫu báo cáo đã đăng tải trên website của Ph
000/PGD&ĐT 11/05/2013 Công văn số 000/PGD&ĐT ngày ban hành 11/05/2013 Các biểu mẫu hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2012- 2013
93/KH-PGD&ĐT 09/05/2013 Công văn số 93/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2013 Kế hoạch thăm dò bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường học các cấp năm 2013.
27/NV 02/05/2013 Công văn số 27/NV ngày ban hành 02/05/2013 Đăng ký danh sách bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ đối với những viên chức làm văn thư lưu trữ chưa qua đào tạo, bồi dưỡng
69/PGD-ĐT 04/04/2013 Công văn số 69/PGD-ĐT ngày ban hành 04/04/2013 Hướng dẫn phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2013
Báo cáo 13/03/2013 Báo cáo số Báo cáo ngày ban hành 13/03/2013 Danh sách cán bộ, viên chức có mặt đến ngày 01/3/2013
1384/BGD&ĐT-CTHSSV 05/03/2013 Công văn số 1384/BGD&ĐT-CTHSSV ngày ban hành 05/03/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
47/PGD&DDT 28/02/2013 Công văn số 47/PGD&DDT ngày ban hành 28/02/2013 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013-2014
48/TB-PGD&ĐT 28/02/2013 Thông báo số 48/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2013 Thông báo thanh toán tiền Báo Thiếu niên tiền phong năm học 2012-2013
19/GM-PGD&ĐT 25/02/2013 Công văn số 19/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2013 Giấy mời trực báo hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS ( chiều 27/02/2013)
Thông báo 21/02/2013 Thông báo số Thông báo ngày ban hành 21/02/2013 Biểu mẫu hướng dẫn nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2013 và nâng bậc  trước kì hạn năm 2013. Thời gian nộp về Phòng GD-ĐT trước ngày 08/3/2013
23/PGD&ĐT 21/01/2013 Công văn số 23/PGD&ĐT ngày ban hành 21/01/2013 Về việc cập nhật dữ liệu chương trình PMIS đình kỳ. Thời gian nộp dữ liệu và thư mục ảnh về Phòng GD&ĐT Hương Thủy trước ngày 25/01/2012.
20/GM-PGD&ĐT 16/01/2013 Công văn số 20/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 16/01/2013 Giấy mời họp quy hoạch CBQL trường học từ nay đến năm 2020 các trường mầm non ( bước 3) tại Phòng GD&ĐT Hương Thủy vào sáng ngày 19/01/2013 . Thành phần và lịch cụ thể từng đơn vị xem văn bản đ&iac
15/GM-PGD&ĐT 14/01/2013 Công văn số 15/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 14/01/2013 Giấy mời họp quy hoạch cán bộ quản lý trường học từ nay đến năm 2020 ( các trường Tiểu học) vào chiều 15/01/2013 tại Phòng GD-ĐT thị xã Hương Thủy
09/GM-PGD&ĐT 08/01/2013 Thông báo số 09/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 08/01/2013 Giấy mời họp về công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học (bước 3) đối với các trường THCS, TH&THCS trực thuộc.
03/HD-PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 03/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Hướng dẫn thành lập tổ, khối các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS
04/PGD&ĐT 07/01/2013 Công văn số 04/PGD&ĐT ngày ban hành 07/01/2013 Về việc phân công người hướng dẫn thử việc đối với viên chức tuyển dụng kể từ ngày 01/01/2013
251/HD-PGD&ĐT 12/12/2012 Công văn số 251/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 12/12/2012 Hướng dẫn công tác quy hoạch CBQL từ nay đến năm 2020
244/GM-PGD&ĐT 06/12/2012 Công văn số 244/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 06/12/2012 Giấy mời triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học ( 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 08/12/2012 )
000 26/11/2012 Thông báo số 000 ngày ban hành 26/11/2012 Thông báo nhận quyết định chuyển loại viên chức Kính gửi: Các trường trực thuộc Đề nghị các trường thông báo giáo viên, nhân viên đề nghị chuyển loại viên chức đợt 1.2012 đ
so 22/11/2012 Thông báo số so ngày ban hành 22/11/2012 Thông báo nộp bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí trường phổ thông Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Đề nghị các trường thông báo các đồng chí đã t
Giấy mời Hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm 2012. 07/11/2012 Công văn số Giấy mời Hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm 2012. ngày ban hành 07/11/2012 Giấy mời Hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm 2012.
219/PGD&ĐT 01/11/2012 Công văn số 219/PGD&ĐT ngày ban hành 01/11/2012 V/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
203/PGD&DDT 23/10/2012 Công văn số 203/PGD&DDT ngày ban hành 23/10/2012 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc.             Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về  tuyển dụng, sử dụng và q
4423/UBND-TTTN 01/10/2012 Công văn số 4423/UBND-TTTN ngày ban hành 01/10/2012 xét duyệt và công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 theo quy định
219 /PGD&ĐT 01/01/2012 Công văn số 219 /PGD&ĐT ngày ban hành 01/01/2012 Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập 2012
Số : 204 / PGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 V/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên
Số: 1981/SGD&ĐT-TCCB ngày 23 tháng 10 năm 2012 khai giảng các lớp bồi dưỡng