Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Loại văn bản : Báo cáo

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
66/PGD&ĐT-CĐGD 02/12/2016 Báo cáo số 66/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 02/12/2016 Báo cáo Sơ kết thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và phát động thi đua từ nay đến 03/02/2017.
/PGD&ĐT 08/05/2016 Báo cáo số /PGD&ĐT ngày ban hành 08/05/2016 Báo cáo chất lượng đội ngũ năm học 2015-2016
00/PGD&ĐT 29/03/2016 Báo cáo số 00/PGD&ĐT ngày ban hành 29/03/2016 báo cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu năm 2017
000 12/01/2016 Báo cáo số 000 ngày ban hành 12/01/2016 Biểu phân tích điểm trường kế hoạch phát triển năm học 2016-2017 đối với mầm non và Tiểu học
06/BC-PGD&ĐT 09/02/2015 Báo cáo số 06/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 09/02/2015 Tài liệu Hội nghị Sơ kết Học kỳ I năm học 2014-2015. Kính mời các đơn vị tải và in để làm tài liệu dự Hội nghị Sơ kết Học kỳ I vào sáng thứ 5 ngày 12/02/2015 (theo GM)
86/BC-PGD&ĐT 16/12/2014 Báo cáo số 86/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2014 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020
000/bao cao 02/12/2014 Báo cáo số 000/bao cao ngày ban hành 02/12/2014 Báo cáo chế độ chính sách
000/BC 28/08/2014 Báo cáo số 000/BC ngày ban hành 28/08/2014 Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, kế hoạch năm học 2014-2015 (tài liệu dự hội nghị tổng kết năm học 2013-2014)
00/PGD&ĐTHT 08/06/2014 Báo cáo số 00/PGD&ĐTHT ngày ban hành 08/06/2014 Biểu mẫu báo cáo nhanh chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục
89/PGD&ĐT-CĐGD 09/12/2013 Báo cáo số 89/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 09/12/2013 Báo cáo Sơ kết hoạt động thi đua chào mừng Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi đua từ nay đến 26/3/2014.
PGD&ĐT 13/05/2013 Báo cáo số PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2013 Báo cáo tình hình đội ngũ năm học 2012-2013. Bao cáo nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 16/3/2013
danh sách 02/04/2013 Báo cáo số danh sách ngày ban hành 02/04/2013 Báo cáo danh sách tham gia bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng. có biểu mẫu kèm theo
Báo cáo 13/03/2013 Báo cáo số Báo cáo ngày ban hành 13/03/2013 Danh sách cán bộ, viên chức có mặt đến ngày 01/3/2013
05/BC-PGD&ĐT 25/01/2013 Báo cáo số 05/BC-PGD&ĐT ngày ban hành 25/01/2013 Sơ kết học kì I năm học 2012 – 2013
56/PGD&ĐT-CĐGD 06/12/2012 Báo cáo số 56/PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 06/12/2012 Báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và phát động thi đua từ nay đến kết thúc năm học
Mẫu báo cáo 29/10/2012 Báo cáo số Mẫu báo cáo ngày ban hành 29/10/2012 Mẫu báo cáo tình hình hợp đồng nhân viên cấp dưỡng, nhân viên bảo vệ tại các trường mầm non