Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Loại văn bản : Công điện

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
03/CĐ - UBND 14/04/2016 Công điện số 03/CĐ - UBND ngày ban hành 14/04/2016 kính gửi các trường trực thuộc thực hiện theo công điện
08/CĐ-UBND 18/09/2013 Công điện số 08/CĐ-UBND ngày ban hành 18/09/2013 Sáng ngày 17/9/2013, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – Cơn bão số 8. Hồi 10 giờ ngày 17/09
04/CĐ-UBND 16/04/2013 Công điện số 04/CĐ-UBND ngày ban hành 16/04/2013 Hoán đổi ngày nghỉ, trực cơ quan trong dịp 30/4 và 01/05/2013