Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Loại văn bản : Thông tư liên tịch

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1698/CV LN GDĐT-TC 29/08/2013 Thông tư liên tịch số 1698/CV LN GDĐT-TC ngày ban hành 29/08/2013 Căn cứ các văn bản pháp lý: - Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;
07/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC 08/03/2013 Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày ban hành 08/03/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập