Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''


Ngày 21 tháng 04 năm 2021


Loại văn bản : Thông tư

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
11/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư số 11/TT-BGDĐT ngày ban hành 09/06/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 31/12/2015 về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 29/05/2015 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đ&a
30/TT-BGD&ĐT 28/08/2014 Thông tư số 30/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 28/08/2014 Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT B
54/2011/TT-BGD&ĐT 21/12/2012 Thông tư số 54/2011/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 21/12/2012 Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
43/TT-BGD&ĐT 26/11/2012 Thông tư số 43/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 26/11/2012 Ban hành điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
42/TT-BGD&ĐT 23/11/2012 Thông tư số 42/TT-BGD&ĐT ngày ban hành 23/11/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGD&ĐT 12/12/2011 Thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
12/2011/TT-BGDĐT 28/3/2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học