Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "


Ngày 21 tháng 10 năm 2018